Translations

Language Translated Words Fuzzy Checks Suggestions
Albanian
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
Armenian
7.6% 3.3% 0.0% 3 0 Translate
Asturian
1.1% 0.1% 0.0% 0 0 Translate
Azerbaijani
93.5% 88.2% 0.0% 0 0 Translate
Belarusian
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
Belarusian (latin)
95.8% 90.5% 0.0% 0 0 Translate
Breton
91.7% 84.4% 1.7% 0 0 Translate
Catalan
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
Colognian
3.5% 1.0% 0.0% 0 0 Translate
Czech
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
Danish
98.8% 95.6% 1.1% 0 0 Translate
Dutch
98.8% 95.6% 0.0% 0 0 Translate
English (United Kingdom)
90.5% 83.8% 2.9% 0 0 Translate
Finnish
97.0% 94.0% 0.0% 0 0 Translate
French
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
Frisian
20.5% 4.1% 0.5% 0 0 Translate
Galician
16.4% 16.7% 1.7% 0 0 Translate
German
97.0% 94.0% 0.0% 0 1 Translate
Greek
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
Hebrew
26.4% 10.9% 2.9% 0 0 Translate
Hungarian
98.8% 95.6% 0.0% 0 0 Translate
Indonesian
10.5% 3.8% 2.3% 0 0 Translate
Italian
94.7% 92.4% 0.0% 0 0 Translate
Japanese
97.0% 94.0% 0.0% 0 0 Translate
Klingon
4.0% 3.6% 0.0% 0 0 Translate
Korean
98.8% 95.6% 0.0% 0 0 Translate
Polish
90.0% 81.4% 0.0% 0 0 Translate
Portuguese
98.8% 95.6% 0.0% 0 0 Translate
Portuguese (Brazil)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
Russian
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
Simplified Chinese
92.4% 85.9% 2.3% 0 0 Translate
Slovak
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
Slovenian
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
Spanish
97.0% 94.0% 0.0% 0 0 Translate
Swahili
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
Swedish
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
Thai
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
Traditional Chinese
87.7% 72.6% 0.0% 0 0 Translate
Turkish
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
Ukrainian
94.1% 88.3% 1.1% 0 0 Translate
Vietnamese
1.1% 0.1% 0.0% 0 0 Translate
- Good translations
- Translations with failing checks
- Fuzzy translations

Project Information

Project website http://weblate.org/
Mailing list for translators weblate@lists.cihar.com
Instructions for translators http://weblate.org/contribute/
Translation license GPL-3.0+
Repository git://github.com/nijel/weblate-web.git
Repository branch master b771ef4
Repository with Weblate translations git://git.weblate.org/weblate-web.git

History

When User Action Translation
3 days ago Arben Çokaj Translation changed Weblate/website - Albanian
Përkthimet mund të shkarkohen për përkthime jo-në-linjë dhe të bashkohen më pas.
3 days ago Arben Çokaj Translation changed Weblate/website - Albanian
Weblate shoqërohet me një dokumentacion bashkëkohor, që mbulon instalimin dhe përdorimin e tij.
3 days ago Arben Çokaj Translation changed Weblate/website - Albanian
Përkthyesit kanë një numër mundësish për të shqyrtuar kontributin e dhënë nga kolegët.
3 days ago Arben Çokaj Translation changed Weblate/website - Albanian
Gjuhët
3 days ago Arben Çokaj Translation changed Weblate/website - Albanian
Weblate mbështet mbi 150 gjuhë fill pas instalimit, gjuhë të tjera mund të përcaktohen nga administratori.
3 days ago Arben Çokaj Translation changed Weblate/website - Albanian
Weblate gjeneron raportime të ndryshme, për të ofruar informacione rreth veprimtarisë në projekt.
3 days ago Arben Çokaj Translation changed Weblate/website - Albanian
Weblate komunikon direkt me sistemin e kontrollit të versionit tuaj, aktualisht mbështeten Git dhe Mercurial.
3 days ago Arben Çokaj Translation changed Weblate/website - Albanian
Pritësi (hosting) Weblate
3 days ago Arben Çokaj Translation changed Weblate/website - Albanian
Pritës (hosting) përkthimi falas dhe i vazhdueshëm për programe (software) falas.
3 days ago Arben Çokaj Translation changed Weblate/website - Albanian
Pritës (hosting) për programe (software) falas

Activity

Activity in last 30 days

Activity in last year