Components

Component Translated
javascript
58.2%
master
60.6%
website
73.2%
- Good translations
- Translations with failing checks
- Fuzzy translations

History

When User Action Translation
yesterday None Commited changes Weblate/javascript - Albanian
yesterday None Commited changes Weblate/master - Albanian
yesterday None Suggestion added Weblate/master - Albanian
3 days ago Arben Çokaj New translation Weblate/master - Albanian
Asnjë
3 days ago Arben Çokaj Translation changed Weblate/website - Albanian
Përkthimet mund të shkarkohen për përkthime jo-në-linjë dhe të bashkohen më pas.
3 days ago Arben Çokaj Translation changed Weblate/website - Albanian
Weblate shoqërohet me një dokumentacion bashkëkohor, që mbulon instalimin dhe përdorimin e tij.
3 days ago Arben Çokaj Translation changed Weblate/website - Albanian
Përkthyesit kanë një numër mundësish për të shqyrtuar kontributin e dhënë nga kolegët.
3 days ago Arben Çokaj Translation changed Weblate/master - Albanian
Gjuhët
3 days ago Arben Çokaj Translation changed Weblate/website - Albanian
Gjuhët
3 days ago Arben Çokaj Translation changed Weblate/website - Albanian
Weblate mbështet mbi 150 gjuhë fill pas instalimit, gjuhë të tjera mund të përcaktohen nga administratori.

Activity

Activity in last 30 days

Activity in last year