This site runs Weblate for translating the software projects listed below. You need to be logged in for translating, otherwise you can only make suggestions.

Activity in last 30 days

Activity in last year

When User Action Translation
a minute ago Petter Reinholdtsen Translation changed Debian Handbook/12_advanced-administration - Norwegian Bokmål (nb_NO)
Det er flere steder hvor installereren kan få en forhåndsutfyllingsfil:
a minute ago Petter Reinholdtsen Translation changed Debian Handbook/12_advanced-administration - Norwegian Bokmål (nb_NO)
Å bruke en forhåndsutfyllingsfil
a minute ago Petter Reinholdtsen Translation changed Debian Handbook/12_advanced-administration - Norwegian Bokmål (nb_NO)
Alt i alt skulle det beste verktøyet til å installere Debian-systemer logisk være den offisielle Debian-installereren. Dette er grunnen, helt fra begynnelsen, til at Debian-installereren er konstruert for automatisert bruk, og drar nytte av infrastrukturen levert av <emphasis role="pkg">debconf</emphasis>. Sistnevnte gjør det mulig, på den ene siden - å redusere antall spørsmål (skjulte spørsmål vil bruke de medfølgende standardsvar), og - på den anden siden - å gi standard svar separat, slik at installasjonen kan være ikke-interaktiv. Dette siste trekk er kjent som <emphasis>forhåndsutfylling</emphasis> (preseed).
2 minutes ago Petter Reinholdtsen Translation changed Debian Handbook/12_advanced-administration - Norwegian Bokmål (nb_NO)
<primary>forhåndsutfylling</primary>
<primary>preseed</primary>
6 minutes ago Petter Reinholdtsen Translation changed Debian Handbook/04_installation - Norwegian Bokmål (nb_NO)
Når vi må distribuere tilpassede installasjoner for et stort antall datamaskiner, velger vi vanligvis en automatisert, snarere enn en manuell installasjonsmetode. Avhengig av situasjonen og kompleksiteten av installasjonene som skal gjøres, kan vi bruke FAI (Fully Automatic Installer, som er beskrevet i <xref linkend="sect.fai" />), eller til og med som en skreddersydd installasjons-CD med forhåndsutfylling (se <xref linkend="sect.d-i-preseeding" />).
10 minutes ago Petter Reinholdtsen Translation changed Debian Edu Documentation/Jessie manual - Norwegian Bokmål
Forbedre støtte for forhåndsutfylling og dokumentasjon
10 minutes ago Petter Reinholdtsen Translation changed Debian Edu Documentation/Wheezy manual - Norwegian Bokmål
Forbedre støtte for forhåndsutfylling og dokumentasjon
10 minutes ago Petter Reinholdtsen Translation changed Debian Edu Documentation/Stretch manual - Norwegian Bokmål
Forbedre støtte for forhåndsutfylling og dokumentasjon
10 minutes ago Petter Reinholdtsen Translation changed Debian Edu Documentation/Jessie manual - Norwegian Bokmål
Oppdatere forhåndsutfyllingsfilen:
10 minutes ago Petter Reinholdtsen Translation changed Debian Edu Documentation/Wheezy manual - Norwegian Bokmål
Oppdatere forhåndsutfyllingsfilen:
Browse all changes