Component Translated Words
00a_preface
75.8%
72.9%
00b_foreword
73.8%
70.9%
01_the-debian-project
65.4%
64.0%
02_case-study
72.4%
69.8%
03_existing-setup
65.9%
63.9%
04_installation
61.3%
58.8%
05_packaging-system
63.0%
57.4%
06_apt
57.5%
54.1%
07_solving-problems
59.5%
57.2%
08_basic-configuration
48.4%
46.4%
09_unix-services
50.9%
48.9%
10_network-infrastructure
40.6%
39.5%
11_network-services
37.5%
36.6%
12_advanced-administration
44.6%
42.2%
13_workstation
46.4%
43.6%
14_security
41.8%
40.4%
15_debian-packaging
45.6%
43.2%
70_conclusion
50.9%
50.1%
90_derivative-distributions
48.6%
46.6%
92_short-remedial-course
47.6%
45.7%
99_backcover
58.3%
57.2%
99_website
52.6%
51.0%
Author_Group
61.9%
61.9%
Book_Info
66.0%
65.3%
debian-handbook
0.0%
0.0%
Revision_History
66.6%
66.6%
- Good translations
- Translations with failing checks
- Fuzzy translations
Project website http://debian-handbook.info/
Mailing list for translators debian-handbook-translators@lists.alioth.debian.org
Instructions for translators http://debian-handbook.info/contribute/
Number of strings 122199
Number of words 3428040
Number of languages 21
Number of source strings 5819
Number of source words 163240
Language Translated Words
Arabic (Morocco)
99.7%
99.8%
Chinese (Simplified)
41.2%
31.5%
Chinese (Traditional)
56.8%
54.5%
Croatian
2.8%
3.1%
Danish
0.2%
0.1%
French
100.0%
100.0%
German
83.2%
69.7%
Greek
2.4%
2.0%
Indonesian
40.8%
31.7%
Italian
99.9%
99.8%
Japanese
100.0%
100.0%
Korean
0.1%
0.1%
Norwegian Bokmål (nb_NO)
98.6%
97.9%
Persian
34.5%
35.9%
Polish
26.0%
22.7%
Portuguese (Brazil)
100.0%
100.0%
Romanian
1.1%
0.6%
Russian
63.4%
63.8%
Spanish
99.9%
99.9%
Turkish
0.1%
0.1%
Vietnamese
12.3%
11.7%
When User Action Translation
11 hours ago Petter Reinholdtsen Translation changed Debian Handbook/12_advanced-administration - Norwegian Bokmål (nb_NO)
Det er flere steder hvor installereren kan få en forhåndsutfyllingsfil:
11 hours ago Petter Reinholdtsen Translation changed Debian Handbook/12_advanced-administration - Norwegian Bokmål (nb_NO)
Å bruke en forhåndsutfyllingsfil
11 hours ago Petter Reinholdtsen Translation changed Debian Handbook/12_advanced-administration - Norwegian Bokmål (nb_NO)
Alt i alt skulle det beste verktøyet til å installere Debian-systemer logisk være den offisielle Debian-installereren. Dette er grunnen, helt fra begynnelsen, til at Debian-installereren er konstruert for automatisert bruk, og drar nytte av infrastrukturen levert av <emphasis role="pkg">debconf</emphasis>. Sistnevnte gjør det mulig, på den ene siden - å redusere antall spørsmål (skjulte spørsmål vil bruke de medfølgende standardsvar), og - på den anden siden - å gi standard svar separat, slik at installasjonen kan være ikke-interaktiv. Dette siste trekk er kjent som <emphasis>forhåndsutfylling</emphasis> (preseed).
11 hours ago Petter Reinholdtsen Translation changed Debian Handbook/12_advanced-administration - Norwegian Bokmål (nb_NO)
<primary>forhåndsutfylling</primary>
<primary>preseed</primary>
11 hours ago Petter Reinholdtsen Translation changed Debian Handbook/04_installation - Norwegian Bokmål (nb_NO)
Når vi må distribuere tilpassede installasjoner for et stort antall datamaskiner, velger vi vanligvis en automatisert, snarere enn en manuell installasjonsmetode. Avhengig av situasjonen og kompleksiteten av installasjonene som skal gjøres, kan vi bruke FAI (Fully Automatic Installer, som er beskrevet i <xref linkend="sect.fai" />), eller til og med som en skreddersydd installasjons-CD med forhåndsutfylling (se <xref linkend="sect.d-i-preseeding" />).
12 hours ago Boyuan Yang Translation changed Debian Handbook/09_unix-services - Chinese (Simplified)
KERNEL=="sd?", SUBSYSTEM=="block", ATTRS{serial}=="M004021000001", SYMLINK+="usb_key/disk"
KERNEL=="sd?[0-9]", SUBSYSTEM=="block", ATTRS{serial}=="M004021000001", SYMLINK+="usb_key/part%n"
12 hours ago Boyuan Yang Translation changed Debian Handbook/09_unix-services - Chinese (Simplified)
<computeroutput># </computeroutput><userinput>udevadm info -a -n /dev/sdc</userinput>
<computeroutput>[...]
looking at device '/devices/pci0000:00/0000:00:10.3/usb1/1-2/1-2.2/1-2.2:1.0/host9/target9:0:0/9:0:0:0/block/sdc':
KERNEL=="sdc"
SUBSYSTEM=="block"
DRIVER==""
ATTR{range}=="16"
ATTR{ext_range}=="256"
ATTR{removable}=="1"
ATTR{ro}=="0"
ATTR{size}=="126976"
ATTR{alignment_offset}=="0"
ATTR{capability}=="53"
ATTR{stat}==" 51 100 1208 256 0 0 0 0 0 192 25 6"
ATTR{inflight}==" 0 0"
[...]
looking at parent device '/devices/pci0000:00/0000:00:10.3/usb1/1-2/1-2.2/1-2.2:1.0/host9/target9:0:0/9:0:0:0':
KERNELS=="9:0:0:0"
SUBSYSTEMS=="scsi"
DRIVERS=="sd"
ATTRS{device_blocked}=="0"
ATTRS{type}=="0"
ATTRS{scsi_level}=="3"
ATTRS{vendor}=="I0MEGA "
ATTRS{model}=="UMni64MB*IOM2C4 "
ATTRS{rev}==" "
ATTRS{state}=="running"
[...]
ATTRS{max_sectors}=="240"
[...]
looking at parent device '/devices/pci0000:00/0000:00:10.3/usb1/1-2/1-2.2':
KERNELS=="9:0:0:0"
SUBSYSTEMS=="usb"
DRIVERS=="usb"
ATTRS{configuration}=="iCfg"
ATTRS{bNumInterfaces}==" 1"
ATTRS{bConfigurationValue}=="1"
ATTRS{bmAttributes}=="80"
ATTRS{bMaxPower}=="100mA"
ATTRS{urbnum}=="398"
ATTRS{idVendor}=="4146"
ATTRS{idProduct}=="4146"
ATTRS{bcdDevice}=="0100"
[...]
ATTRS{manufacturer}=="USB Disk"
ATTRS{product}=="USB Mass Storage Device"
ATTRS{serial}=="M004021000001"
[...]
</computeroutput>
12 hours ago Boyuan Yang Translation changed Debian Handbook/09_unix-services - Chinese (Simplified)
client: rivendell.falcot.com
tree: /
xdev: 1
index: gzip
image-default: %Y%m%d
exclude:
/var/cache/apt/archives/*.deb
/var/cache/man/**
/tmp/**
/var/tmp/**
*.bak
12 hours ago Boyuan Yang Translation changed Debian Handbook/09_unix-services - Chinese (Simplified)
bank:
/backup
exclude:
lost+found/
core
*~
Runall:
root 22:00
expire-default: +15 days
expire-rule:
# MIN HR DOM MON DOW STRFTIME_FMT
* * * * 1 +3 months
* * 1-7 * 1 +1 year
* * 1-7 1,4,7,10 1
12 hours ago Boyuan Yang Translation changed Debian Handbook/09_unix-services - Chinese (Simplified)
#格式
#分钟 小时 天 月份 星期 命令

# 每天晚上七点二十五分下载数据
25 19 * * * $HOME/bin/get.pl

# 周内每天早上八点(周一至周五)
00 08 * * 1-5 $HOME/bin/dosomething

# 每次重启后启动 IRC 代理
@reboot /usr/bin/dircproxy
Browse all project changes

Activity in last 30 days

Activity in last year