Component Translated Words
00a_preface
75.8%
72.9%
00b_foreword
73.8%
70.9%
01_the-debian-project
65.4%
63.9%
02_case-study
72.4%
69.8%
03_existing-setup
65.9%
63.9%
04_installation
61.3%
58.8%
05_packaging-system
62.9%
57.0%
06_apt
52.6%
49.3%
07_solving-problems
58.9%
57.1%
08_basic-configuration
48.4%
46.4%
09_unix-services
50.9%
48.9%
10_network-infrastructure
40.3%
38.7%
11_network-services
37.2%
36.5%
12_advanced-administration
44.4%
41.8%
13_workstation
46.3%
43.4%
14_security
41.4%
39.9%
15_debian-packaging
45.3%
43.0%
70_conclusion
50.9%
50.1%
90_derivative-distributions
48.6%
46.6%
92_short-remedial-course
47.5%
45.5%
99_backcover
58.3%
57.2%
99_website
52.6%
51.0%
Author_Group
61.9%
61.9%
Book_Info
66.0%
65.3%
debian-handbook
0.0%
0.0%
Revision_History
66.6%
66.6%
- Good translations
- Translations with failing checks
- Fuzzy translations
Project website http://debian-handbook.info/
Mailing list for translators debian-handbook-translators@lists.alioth.debian.org
Instructions for translators http://debian-handbook.info/contribute/
Number of strings 122199
Number of words 3428040
Number of languages 21
Number of source strings 5819
Number of source words 163240
Language Translated Words
Arabic (Morocco)
99.7%
99.8%
Chinese (Simplified)
41.1%
31.4%
Chinese (Traditional)
56.8%
54.5%
Croatian
2.8%
3.1%
Danish
0.2%
0.1%
French
100.0%
100.0%
German
83.2%
69.7%
Greek
2.4%
2.0%
Indonesian
40.8%
31.7%
Italian
99.9%
99.8%
Japanese
100.0%
100.0%
Korean
0.1%
0.1%
Norwegian Bokmål (nb_NO)
96.2%
93.8%
Persian
27.2%
28.1%
Polish
25.7%
22.6%
Portuguese (Brazil)
100.0%
100.0%
Romanian
1.1%
0.6%
Russian
63.3%
63.8%
Spanish
99.9%
99.9%
Turkish
0.1%
0.1%
Vietnamese
12.3%
11.7%
When User Action Translation
2 hours ago Ole-Erik Yrvin Translation changed Debian Handbook/14_security - Norwegian Bokmål (nb_NO)
<command>top</command> er et svært fleksibelt verktøy, og den tilhørende manual siden informerer om hvordan man tilpasser skjermen til personlige behov og vaner.
2 hours ago Ole-Erik Yrvin Translation changed Debian Handbook/10_network-infrastructure - Norwegian Bokmål (nb_NO)
Andre alternativer, dokumentert på manualsiden <citerefentry><refentrytitle>netstat</refentrytitle> <manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>, gir en enda bedre kontroll over resultatene som vises. I praksis blir de første fem alternativene så ofte brukt sammen at systemer og nettverksadministratorer praktisk talt skaffet <command>netstat -tupan</command> som en refleks. Typiske resultater på en lett lastet maskin, kan se ut som følger:
2 hours ago None Commited changes Debian Handbook/10_network-infrastructure - Norwegian Bokmål (nb_NO)
2 hours ago Ole-Erik Yrvin Translation changed Debian Handbook/09_unix-services - Norwegian Bokmål (nb_NO)
Alle skriptene som inngår i de ulike <filename>/etc/rc<replaceable>X</replaceable>.d</filename>-kataloger er egentlig bare symbolske lenker - opprettet ved pakkeinstallasjon av <command>update-rc.d</command>-programmet - som peker til selve skriptet som er lagret i<filename>/etc/init.d/</filename>. Administratoren kan finjustere tjenestene som er tilgjengelige i hvert kjørenivå ved å kjøre <command>update-rc.d</command> igjen med justerte parametre. Manualsiden <citerefentry><refentrytitle>update-rc.d</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry> beskriver syntaksen i detalj. Vær oppmerksom på at å fjerne alle symbolske lenker (med <literal>remove</literal>-parameteret) ikke er noen god metode for å deaktivere en tjeneste. I stedet bør du bare konfigurere den til ikke å starte i det ønskede kjørenivået (mens man skjermer de samsvarende påkallinger for å stoppe den i det tilfelle tjenesten bruker det forrige kjørenivået. Siden <command>update-rc.d</command> har et noe innfløkt grensesnitt, kan du foretrekke å bruke <command>rcconf</command> (fra <emphasis role="pkg">rcconf</emphasis>-pakken som gir et mer brukervennlig grensesnitt.
2 hours ago Ole-Erik Yrvin Translation changed Debian Handbook/08_basic-configuration - Norwegian Bokmål (nb_NO)
Den siste posten i dette eksempelet tilsvarer et nettverk filsystem (NFS): <filename>/shared/</filename>-mappen på <emphasis>arrakis</emphasis> -tjeneren er montert på <filename>/shared/</filename> på den lokale maskinen. Formatet på <filename>/etc/fstab</filename>-filen er dokumentert i manualsiden <citerefentry><refentrytitle>fstab</refentrytitle><manvolnum>5</manvolnum></citerefentry>.
2 hours ago Ole-Erik Yrvin Translation changed Debian Handbook/08_basic-configuration - Norwegian Bokmål (nb_NO)
alternativer: det er mange av dem, avhengig av filsystemet, og de er dokumentert i manualsiden <command>mount</command>. De vanligste er
2 hours ago Ole-Erik Yrvin Translation changed Debian Handbook/08_basic-configuration - Norwegian Bokmål (nb_NO)
En fullstendig liste over kjente filsystemer er tilgjengelig i manualsiden <citerefentry><refentrytitle>mount</refentrytitle> <manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>. <literal>swap</literal>-spesialverdien for partisjonsbytte; <literal>auto</literal>-spesialverdien ber <command>mount</command>-programmet om å finne filsystemet automatisk (som er spesielt nyttig for disklesere og USB-minnepenner, siden hver og en kan ha et annet filsystem);
2 hours ago Ole-Erik Yrvin Translation changed Debian Handbook/08_basic-configuration - Norwegian Bokmål (nb_NO)
Kommandoen <command>mount</command> kan brukes uten argumenter (den lister da alle monterte filsystemer). Følgende parametere er nødvendige for å montere eller avmontere en enhet. For den komplette listen, se gjerne de tilsvarende manualsider,<citerefentry><refentrytitle>mount</refentrytitle> <manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> og <citerefentry><refentrytitle>umount</refentrytitle> <manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>. For enkle tilfeller er syntaksen enkel også. For eksempel å montere <filename>/dev/sdc1</filename>-partisjonen, som har et ext3 filsystem, til <filename>/mnt/tmp/</filename>-mappen, kan du greit kjøre <command>mount -t ext3 /dev/sdc1 /mnt/tmp/</command>.
2 hours ago Ole-Erik Yrvin Translation changed Debian Handbook/08_basic-configuration - Norwegian Bokmål (nb_NO)
Mer avanserte konfigurasjoner tillater bare godkjenning av bestemte kommandoer til bestemte brukere. Alle detaljene i de forskjellige mulighetene er gitt i manualsiden <citerefentry><refentrytitle>sudoers</refentrytitle> <manvolnum>5</manvolnum></citerefentry>.
2 hours ago Ole-Erik Yrvin Translation changed Debian Handbook/08_basic-configuration - Norwegian Bokmål (nb_NO)
Loggfiler kan vokse, raskt, og det er nødvendig å arkivere dem. Den vanligste ordningen er et roterende arkiv: Loggfilen blir regelmessig arkivert, og bare de siste <replaceable>X</replaceable>-arkivene beholdes. <command>logrotate</command>, programmet som er ansvarlig for disse rotasjonene, følger retningslinjer gitt i <filename>/etc/logrotate.conf</filename>-filen, og alle filene i <filename>/etc/logrotate.d/</filename>-mappen. Administratoren kan endre disse filene hvis de ønsker å innrette seg etter loggrotasjonsopplegget som Debian definerer. Manualsiden <citerefentry><refentrytitle>logrotate</refentrytitle> <manvolnum>1</manvolnum></citerefentry> beskriver alle de tilgjengelige valgene i disse konfigurasjonsfilene. Du kan, om du ønsker det, øke antall filer som beholdes i loggrotasjonen, eller flytte loggfilene til en bestemt mappe øremerket til å arkivere dem, i stedet for å slette dem. Du kan også sende dem via e-post for å arkivere dem andre steder.
Browse all project changes

Activity in last 30 days

Activity in last year