Language Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Arabic (Morocco) 100.0% 100.0% 0.0% 11.9% 0.0% 1.5% Translate
Chinese (Simplified) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.5% Translate
Chinese (Traditional) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.5% Translate
Croatian 17.9% 12.4% 0.0% 1.5% 4.5% 1.5% Translate
Danish 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.5% Translate
Dutch 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.5% Translate
French 100.0% 100.0% 0.0% 1.5% 0.0% 1.5% Translate
German 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.5% Translate
Greek 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.5% Translate
Indonesian 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.5% Translate
Italian 100.0% 100.0% 0.0% 10.4% 0.0% 1.5% Translate
Japanese 100.0% 100.0% 0.0% 14.9% 0.0% 1.5% Translate
Korean 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.5% Translate
Norwegian Bokmål 100.0% 100.0% 0.0% 6.0% 0.0% 1.5% Translate
Persian 100.0% 100.0% 0.0% 7.5% 0.0% 1.5% Translate
Polish 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.5% Translate
Portuguese (Brazil) 100.0% 100.0% 0.0% 9.0% 0.0% 1.5% Translate
Romanian 59.7% 29.6% 32.8% 11.9% 0.0% 1.5% Translate
Russian 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.5% Translate
Spanish 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.5% Translate
Swedish 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.5% Translate
Turkish 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.5% Translate
Vietnamese 100.0% 100.0% 0.0% 10.4% 0.0% 1.5% Translate
Please log in to see the alerts.
Project website https://debian-handbook.info/
Mailing list for translators debian-handbook-translators@lists.alioth.debian.org
Instructions for translators

https://debian-handbook.info/contribute/

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GPL-2.0+ or CC-BY-SA-3.0
Repository https://salsa.debian.org/hertzog/debian-handbook.git
Repository branch jessie/master
Last remote commit cs-CZ 7b8d631f
Jaroslav Tesař authored a week ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/debian-handbook/12_advanced-administration/
Filemask*/02_case-study.po
Number of strings 1541
Number of words 42964
Number of characters 292008
Number of languages 23
Number of source strings 67
Number of source words 1868
Number of source characters 12696
When User Action Detail Object
2 months ago None Committed changes Debian Handbook/02_case-study - Swedish
2 months ago sebras New translation Debian Handbook/02_case-study - Swedish
<primary>BSD</primary>
2 months ago sebras New translation Debian Handbook/02_case-study - Swedish
<primary>FreeBSD</primary>
2 months ago sebras New translation Debian Handbook/02_case-study - Swedish
Bland de fria operativsystemen tittade IT-avdelningen på de fria BSD-systemen (OpenBSD, FreeBSD och NetBSD), GNU Hurd, och Linux-distributioner. GNU Hurd, vilken ännu inte har släppt en stabil version, förkastades direkt. Valet är enklare mellan BSD och Linux. Det föregående har många fördelar, speciellt på servrar. Pragmatism ledde dock till att välja ett Linux-system, då dess installationsbas och popularitet båda är markanta och det har många positiva konsekvenser. En av dessa konsekvenser är att det är enklare att hitta kvalificerad personal för att administrera Linux-maskiner än tekniker med erfarenhet av BSD. Vidare så anpassas Linux snabbare till nyare hårdvara än BSD (även om det ofta är jämnt). Avslutningsvis är Linux-distributioner ofta bättre anpassade för användarvänliga gränssnitt, vilket är ovärderligt för nybörjare under migrationen av alla kontorsmaskiner till ett nytt system.
2 months ago sebras New translation Debian Handbook/02_case-study - Swedish
Denna TCO, vilken varierar enligt de kriterier som valts i för bedömningen, är vanligen inte väsentlig när endast den betraktas. Men det är dock mycket intressant att jämföra TCO:er för olika alternativ om de beräknas enligt samma regler. Denna bedömningstabell är därför av yttersta vikt och det är enkelt att manipulera den för att kunna dra en förutbestämd slutsats. Därför är det inte vettigt att titta på TCO:n för en enstaka maskin då kastnaden för en adminstratör också reflekteras i det totala antalet maskiner de hanterar, ett antal som naturligtvis beror på vilket operativsystem och vilka verktyg som föreslås.
2 months ago sebras New translation Debian Handbook/02_case-study - Swedish
Valet av Debian Jessie är välmotiverat baserad på det faktum att vilken adminstratör som helst som är bekymrad över kvaliteten på deras servrar naturligt kommer att dra sig till den stabila versionen av Debian. Även om den föregående stabila versionen fortfarande kan ha support ett tag till överväger Falcot-adminstratörerna inte den då tidsintervallet då det finns support inte är långt nog och för att den senaste versionen också kommer med intressanta funktione som de bryr sig om.
2 months ago sebras New translation Debian Handbook/02_case-study - Swedish
Varje Debian-version börjar sitt liv som en distribution i ständig förändring, också känd som ”<emphasis role="distribution">Testing</emphasis>” (testning). Men vid tidpunkten när vi skriver dessa rader är Debian Jessie den senaste version av Debian som är ”<emphasis role="distribution">Stable</emphasis>” (stabil).
2 months ago sebras New translation Debian Handbook/02_case-study - Swedish
Varför Debian Jessie?
2 months ago sebras New translation Debian Handbook/02_case-study - Swedish
När Debian har valts, måste man välja vilken version som ska användas. Låt oss se varför adminstratörerna har valt Debian Jessie.
2 months ago sebras New translation Debian Handbook/02_case-study - Swedish
Falcot Corp är inte stort nog för att låta en personerna ur dess IT-personal bidrag till LTS-projektet, så företaget har valt att prenumerera på Freexians Debian LTS-kontrakt och tillhandahålla finansiellt stöd. Tack vare detta veta Falcot-administratörerna att paketen de använder kommer att hanteras med prioritet och de har direktkontakt med LTS-gruppen om problem skulle uppstå. <ulink type="block" url="https://wiki.debian.org/LTS/Funding" /><ulink type="block" url="http://www.freexian.com/services/debian-lts.html" />
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year