Please log in to see the alerts.
Project website https://debian-handbook.info/
Mailing list for translators debian-handbook-translators@lists.alioth.debian.org
Instructions for translators

https://debian-handbook.info/contribute/

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v2.0 or later
Repository https://salsa.debian.org/hertzog/debian-handbook.git
Repository branch jessie/master
Last remote commit cs-CZ: 07 complete 38c31c10
Jaroslav Tesař authored 2 months ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/debian-handbook/12_advanced-administration/
Filemask*/02_case-study.po
Number of strings 1,608
Number of words 44,832
Number of characters 304,704
Number of languages 24
Number of source strings 67
Number of source words 1,868
Number of source characters 12,696
None

New alert

Debian Handbook / 02_case-study

Could not update the repository. 2 weeks ago
None

Committed changes

Debian Handbook / 02_case-studySwedish

Committed changes 6 months ago
<primary>BSD</primary>
6 months ago
<primary>FreeBSD</primary>
6 months ago
Bland de fria operativsystemen tittade IT-avdelningen på de fria BSD-systemen (OpenBSD, FreeBSD och NetBSD), GNU Hurd, och Linux-distributioner. GNU Hurd, vilken ännu inte har släppt en stabil version, förkastades direkt. Valet är enklare mellan BSD och Linux. Det föregående har många fördelar, speciellt på servrar. Pragmatism ledde dock till att välja ett Linux-system, då dess installationsbas och popularitet båda är markanta och det har många positiva konsekvenser. En av dessa konsekvenser är att det är enklare att hitta kvalificerad personal för att administrera Linux-maskiner än tekniker med erfarenhet av BSD. Vidare så anpassas Linux snabbare till nyare hårdvara än BSD (även om det ofta är jämnt). Avslutningsvis är Linux-distributioner ofta bättre anpassade för användarvänliga gränssnitt, vilket är ovärderligt för nybörjare under migrationen av alla kontorsmaskiner till ett nytt system.
6 months ago
Denna TCO, vilken varierar enligt de kriterier som valts i för bedömningen, är vanligen inte väsentlig när endast den betraktas. Men det är dock mycket intressant att jämföra TCO:er för olika alternativ om de beräknas enligt samma regler. Denna bedömningstabell är därför av yttersta vikt och det är enkelt att manipulera den för att kunna dra en förutbestämd slutsats. Därför är det inte vettigt att titta på TCO:n för en enstaka maskin då kastnaden för en adminstratör också reflekteras i det totala antalet maskiner de hanterar, ett antal som naturligtvis beror på vilket operativsystem och vilka verktyg som föreslås.
6 months ago
Valet av Debian Jessie är välmotiverat baserad på det faktum att vilken adminstratör som helst som är bekymrad över kvaliteten på deras servrar naturligt kommer att dra sig till den stabila versionen av Debian. Även om den föregående stabila versionen fortfarande kan ha support ett tag till överväger Falcot-adminstratörerna inte den då tidsintervallet då det finns support inte är långt nog och för att den senaste versionen också kommer med intressanta funktione som de bryr sig om.
6 months ago
Varje Debian-version börjar sitt liv som en distribution i ständig förändring, också känd som ”<emphasis role="distribution">Testing</emphasis>” (testning). Men vid tidpunkten när vi skriver dessa rader är Debian Jessie den senaste version av Debian som är ”<emphasis role="distribution">Stable</emphasis>” (stabil).
6 months ago
Varför Debian Jessie?
6 months ago
När Debian har valts, måste man välja vilken version som ska användas. Låt oss se varför adminstratörerna har valt Debian Jessie.
6 months ago
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year