Language Translated Words Review Checks Suggestions
Arabic (Morocco)
100.0% 100.0% 0.0% 10 0 Translate
Chinese (Simplified)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Chinese (Traditional)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Croatian
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
Danish
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
Dutch
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
French
100.0% 100.0% 0.0% 1 0 Translate
German
82.0% 73.2% 16.4% 6 0 Translate
Greek
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
Indonesian
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Italian
100.0% 100.0% 0.0% 7 0 Translate
Japanese
100.0% 100.0% 0.0% 10 0 Translate
Korean
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
Norwegian Bokmål
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Persian
100.0% 100.0% 0.0% 5 0 Translate
Polish
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Portuguese (Brazil)
100.0% 100.0% 0.0% 6 0 Translate
Romanian
59.7% 29.5% 32.8% 10 0 Translate
Russian
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Spanish
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Swedish
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
Turkish
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
Vietnamese
100.0% 100.0% 0.0% 8 0 Translate

- Approved
- Good
- Failing checks
- Needs editing

Project website https://debian-handbook.info/
Mailing list for translators debian-handbook-translators@lists.alioth.debian.org
Instructions for translators https://debian-handbook.info/contribute/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Suggestions to improve translation can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
Translation license GPL-2.0+ or CC-BY-SA-3.0
Repository https://salsa.debian.org/hertzog/debian-handbook.git
Repository branch jessie/master 2733f806
Repository with Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/debian-handbook/12_advanced-administration/
Number of strings 1541
Number of words 42964
Number of languages 23
Number of source strings 67
Number of source words 1868
When User Action Translation
19 hours ago None Resource update Debian Handbook/02_case-study - Norwegian Bokmål
a month ago Raphaël Hertzog Component unlocked Debian Handbook/02_case-study
a month ago Raphaël Hertzog Resource update Debian Handbook/02_case-study - Japanese
a month ago Raphaël Hertzog Component locked Debian Handbook/02_case-study
3 months ago None Committed changes Debian Handbook/02_case-study - Vietnamese
3 months ago Galina Anikina Translation changed Debian Handbook/02_case-study - Vietnamese
Theo thống kê, phiên bản mới được phát hành sau mỗi 18 đến 24 tháng, và đều được hỗ trợ trong 5 năm, một lịch trình thoải mái cho các quản trị viên.
3 months ago Galina Anikina Translation changed Debian Handbook/02_case-study - Vietnamese
Một bản phân phối cộng đồng không theo một lịch trình cụ thể nào ngoài lịch trình của chính nó. Như Linux kernel, bản mới sẽ được phát hành khi nó trở nên ổn định, không bao giờ ra sớm hơn. Sự sinh tồn của nó được đảm bảo, miễn là nó còn có đủ các nhà phát triển độc lập hoặc một công ty thuộc bên thứ ba hỗ trợ nó.
3 months ago Galina Anikina Translation changed Debian Handbook/02_case-study - Vietnamese
Trong các hệ điều hành miễn phí, bộ phận IT đã xem xét các hệ BSD miễn phí (OpenBSD, FreeBSD, và NetBSD), GNU Hurd, và các bản phân phối Linux. GNU Hurd, chưa phát hành một bản ổn định nào, đã ngay lập tức bị loại. Sự lựa chọn đã đơn giản hơn với BSD và Linux. Lựa chọn đầu tiên có nhiều phẩm chất tốt, đặc biệt là cho các máy chủ. Tuy nhiên, chủ nghĩa thực dụng đã dẫn tới việc lựa chọn một hệ thống Linux, vì nền tảng cài đặt và sự phổ biến của nó đều rất đáng chú ý và có nhiều hệ quả tích cực. Một trong những hệ quả đó là sẽ dễ dàng hơn để tìm một nhân sự được đào tạo để quản trị các máy Linux hơn là các kỹ thuật viên thông thạo với BSD. Hơn nữa, Linux trở nên tương thích với các phần cứng mới nhanh hơn BSD (mặc dù chúng luôn có những cơ hội ngang bằng). Cuối cùng, các bản phân phối Linux thường được áp dụng cho các giao diện có đồ họa thân thiệt với người dùng, điều rất cần cho người mới bắt đầu trong quá trình chuyển đổi toàn bộ các máy tính cho một hệ thống mới.
3 months ago Galina Anikina Translation changed Debian Handbook/02_case-study - Vietnamese
Trong hoàn cảnh được đưa ra ở cuốn sách này, bạn là một người quản trị hệ thống của một doanh nghiệp nhỏ đang phát triển. Đã đến thời điểm mà bạn phải thiết lập lại kế hoạch tổng thể cho các hệ thống thông tin trong năm tới cùng với các giám đốc bộ phận. Bạn lựa chọn chuyển đổi dần dần sang Debian, vì cả lý do thực nghiệm lẫn kinh tế. Hãy cùng xem kỹ hơn những gì sẽ xảy đến.
3 months ago Galina Anikina Translation changed Debian Handbook/02_case-study - Vietnamese
Tại sao lại lựa chọn một bản phân phối GNU/Linux ?
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year