Please sign in to see the alerts.
Project website https://debian-handbook.info/
Mailing list for translators debian-handbook-translators@lists.alioth.debian.org
Instructions for translators

https://debian-handbook.info/contribute/

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v2.0 or later
Repository https://salsa.debian.org/hertzog/debian-handbook.git
Repository branch buster/master
Last remote commit Use consistent spelling of Experimental (with upper case) in index terms e60df7da
User avatar rhertzog authored yesterday
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/debian-handbook/12_advanced-administration/
Filemask*/04_installation.po
Number of strings 6,800
Number of words 185,125
Number of characters 1,281,150
Number of languages 25
Number of source strings 272
Number of source words 7,405
Number of source characters 51,246
User avatar None

Committed changes

Debian Handbook / 04_installationNorwegian Bokmål

Committed changes 2 days ago
To use Debian, you need to install it on a computer; this task is taken care of by the <emphasis>debian-installer</emphasis> program. A proper installation involves many operations. This chapter reviews them in their chronological order.
For å bruke Debian må du installere det på en datamaskin; denne oppgaven tas hånd om av <emphasis>debian-installer</emphasis>-programmet. En riktigkorrekt installasjon involverer mange operasjoner. Dette kapitlet gjennomgår dem i kronologisk rekkefølge.
3 days ago
User avatar None

Committed changes

Debian Handbook / 04_installationNorwegian Bokmål

Committed changes 3 days ago
When we have to deploy customized installations for a large number of computers, we generally choose an automated rather than a manual installation method. Depending on the situation and the complexity of the installations to be made, we can use FAI (Fully Automatic Installer, described in <xref linkend="sect.fai" />), or even a customized installation DVD with preseeding (see <xref linkend="sect.d-i-preseeding" />).
Når vi skal utplassere ut tilpassede installasjoner for et stort antall datamaskiner, velger vi vanligvis en automatisert, snarere enn en manuell installasjonsmetode. Avhengig av situasjonen og kompleksiteten av installasjonene som skal gjøres, kan vi bruke FAI (Fully Automatic Installer, som er beskrevet i <xref linkend="sect.fai" />), eller til og med som en skreddersydd installasjons-DVD med forhåndsutfylling (se <xref linkend="sect.d-i-preseeding" />).
4 days ago
When we have to deploy customized installations for a large number of computers, we generally choose an automated rather than a manual installation method. Depending on the situation and the complexity of the installations to be made, we can use FAI (Fully Automatic Installer, described in <xref linkend="sect.fai" />), or even a customized installation DVD with preseeding (see <xref linkend="sect.d-i-preseeding" />).
Når vi må distribuskal utplassere tilpassede installasjoner for et stort antall datamaskiner, velger vi vanligvis en automatisert, snarere enn en manuell installasjonsmetode. Avhengig av situasjonen og kompleksiteten av installasjonene som skal gjøres, kan vi bruke FAI (Fully Automatic Installer, som er beskrevet i <xref linkend="sect.fai" />), eller til og med som en skreddersydd installasjons-DVD med forhåndsutfylling (se <xref linkend="sect.d-i-preseeding" />).
4 days ago
User avatar None

Committed changes

Debian Handbook / 04_installationNorwegian Bokmål

Committed changes 5 days ago
<primary>bootloader</primary><secondary>intermediary</secondary><tertiary>shim</tertiary>
<primary>bootloadoppstartlaster</primary><secondary>intermediarymellomsteg</secondary><tertiary>shim</tertiary>
5 days ago
Secure Boot is a technology ensuring that you run only software validated by your operating system vendor. To accomplish its work each element of the boot sequences validates the next software component that it will execute. At the deepest level, the UEFI firmware embeds cryptographic keys provided by Microsoft to check the bootloader's signature, ensuring that it is safe to execute. Since getting a binary signed by Microsoft is a lengthy process, Debian decided to not sign GRUB directly. Instead it uses an intermediary bootloader called shim, which almost never needs to change, and whose only role is to check Debian's provided signature on GRUB and execute GRUB. To run Debian on a machine having Secure Boot enabled, you need to install the <emphasis role="pkg">shim-signed</emphasis> package.
Secure Boot er en teknologi som sikrer at du bare kjører programvare som er validert av operativsystemleverandøren. For å utføre sitt arbeid validerer hvert element i oppstartssekvensene den neste programvarekomponenten som den vil utføre. På det dypeste nivået bygger UEFI-fastvaren inn kryptografiske nøkler fra Microsoft for å sjekke oppstartslasterens signatur, slik at den er trygg å utføre.Da å få en binær signert av Microsoft er en lang prosess, bestemte Debian seg for å ikke signere GRUB direkte. I stedet bruker den en oppstarter kalt shim, som nesten aldri trenger å endre, og hvis eneste rolle er å sjekke Debians gitte signatur på GRUB og utføre GRUB. Hvis du vil kjøre Debian på en maskin med Sikker oppstart aktivert, må du installere pakken <emphasis role="pkg">shim-signertd</emphasis>.
5 days ago
User avatar None

Committed changes

Debian Handbook / 04_installationNorwegian Bokmål

Committed changes 11 days ago
<primary>installer</primary>
<primary>installerasjonsprogram</primary>
11 days ago
Browse all component changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity