Language Translated Words Review Checks Suggestions
Arabic (Morocco)
100.0% 100.0% 0.0% 76 0 Translate
Chinese (Simplified)
24.5% 10.4% 0.0% 53 0 Translate
Chinese (Traditional)
24.1% 10.3% 0.0% 52 0 Translate
Croatian
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
Danish
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
Dutch
0.3% 0.1% 0.0% 0 0 Translate
French
100.0% 100.0% 0.0% 145 0 Translate
German
84.1% 72.3% 14.6% 39 3 Translate
Greek
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
Indonesian
11.0% 3.4% 1.7% 19 0 Translate
Italian
100.0% 100.0% 0.0% 68 0 Translate
Japanese
100.0% 100.0% 0.0% 118 0 Translate
Korean
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
Norwegian Bokmål (nb_NO)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Persian
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
Polish
2.3% 0.4% 0.0% 0 0 Translate
Portuguese (Brazil)
100.0% 100.0% 0.0% 52 0 Translate
Romanian
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
Russian
97.6% 96.8% 0.0% 38 0 Translate
Spanish
100.0% 100.0% 0.0% 53 0 Translate
Turkish
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
Vietnamese
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate

- Good translations
- Translations with failing checks
- Fuzzy translations

Project website http://debian-handbook.info/
Mailing list for translators debian-handbook-translators@lists.alioth.debian.org
Instructions for translators http://debian-handbook.info/contribute/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Any authenticated users can contribute.
Translation license GPL-2.0+ or CC-BY-SA-3.0
Repository https://anonscm.debian.org/git/debian-handbook/debian-handbook.git
Repository branch jessie/master 2ef03c2e
Repository with Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/debian-handbook/12_advanced-administration/
Number of strings 11110
Number of words 435094
Number of languages 22
Number of source strings 505
Number of source words 19777
When User Action Translation
a month ago None Committed changes Debian Handbook/12_advanced-administration - Norwegian Bokmål (nb_NO)
a month ago Petter Reinholdtsen Translation changed Debian Handbook/12_advanced-administration - Norwegian Bokmål (nb_NO)
Disse teknologiene ble i <xref linkend=\"installation\" /> presentert slik de ser ut fra installasjonsprogrammet, og hvordan de kan integreres til å gjøre utrullingen lett å komme igang med. Etter den første installasjonen, må en administrator kunne håndtere endring av lagringsplassbehov uten å måtte ty til en kostbar reinstallasjon. En må derfor forstå verktøyene som trengs for å håndtere RAID- og LVM-volumer.
a month ago Petter Reinholdtsen Translation changed Debian Handbook/12_advanced-administration - Norwegian Bokmål (nb_NO)
Disse teknologiene ble i <xref linkend=\"installation\" /> presentert slik de ser ut fra installasjonsprogrammet, og hvordan de kan integreres til å gjøre utrullingen lett å komme igang med. Etter den første installasjonen, må en administrator kunne håndtere endring av lagringsplassbehov uten å måtte ty til en kostbar reinstallasjon. En må derfor forstå verktøyene som trengs for å håndtere RAID- og LVM-volumer.
a month ago Petter Reinholdtsen Translation changed Debian Handbook/12_advanced-administration - Norwegian Bokmål (nb_NO)
Disse teknologiene ble i <xref linkend=\"installation\" /> presenterte disse teknologiene slik de ser ut fra installasjonsprogrammet, og hvordan de kan integreres til å gjøre utrullingen lett å komme igang med. Etter den første installasjonen, må en administrator kunne håndtere endring av lagringsplassbehov uten å måtte ty til en kostbar reinstallasjon. En må derfor forstå verktøyene som trengs for å håndtere RAID- og LVM-volumer.
a month ago Petter Reinholdtsen Translation changed Debian Handbook/12_advanced-administration - Norwegian Bokmål (nb_NO)
<emphasis>FOR VIDEREKOMMENDE</emphasis> SynMassevirtualiggjøsering av masse
a month ago None Committed changes Debian Handbook/12_advanced-administration - Norwegian Bokmål (nb_NO)
a month ago Petter Reinholdtsen Translation changed Debian Handbook/12_advanced-administration - Norwegian Bokmål (nb_NO)
BDe bør de deaktiveres og erstattes med følgende:
a month ago Petter Reinholdtsen Translation changed Debian Handbook/12_advanced-administration - Norwegian Bokmål (nb_NO)
Det enkle tilfellet gjelder bare redigeringtrenger kun endring i <filename>/etc/network/interfaces</filename>, for å flytte oppsettet for det fysiske grensesnittet (for eksempel <literal>eth0</literal>) til et brogrensesnitt (vanligvis <literal>br0</literal>), og sette opp koblingen mellom dem. For eksempel, hvis nettverksoppsettsfilen i utgangspunktet inneholder oppføringer som de følgende:
a month ago Petter Reinholdtsen Translation changed Debian Handbook/12_advanced-administration - Norwegian Bokmål (nb_NO)
Målet med å installere LXC er å sette opp virtuelle maskiner; mens vi selvfølgelig kan holde dem isolert fra nettverket, og bare kommunisere med dem via filsystemet, innebærer de fleste brukstilfeller i det minste å gi minimal nettverkstilgang til beholderne. I det typiske tilfellet vil hver beholder få et virtuelt nettverksgrensesnitt koblet til det virkelige nettverket via en bro. Dette virtuelle grensesnittet kan kobles enten direkte på vertens fysiske nettverksgrensesnitt (der beholderen er direkte på nettverket), eller på et annet virtuelt grensesnitt som er definert hos verten (og verten kan da filtrere eller rute trafikk). I begge tilfeller kreves pakken <emphasis role="pkg">bridge-utils</emphasis>-pakken.
a month ago Petter Reinholdtsen Translation changed Debian Handbook/12_advanced-administration - Norwegian Bokmål (nb_NO)
Innledende skritteg
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year