Translation status

Strings269
21.9% Translate
Words7201
15.3%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
00a_preface 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
00b_foreword 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
01_the-debian-project 89.9% 83.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
02_case-study 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.5% Translate
03_existing-setup 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
05_packaging-system 60.9% 33.7% 0.0% 10.9% 0.0% 0.0% Translate
06_apt 64.6% 61.5% 0.0% 34.9% 0.0% 0.0% Translate
07_solving-problems 81.3% 66.6% 0.0% 17.2% 0.0% 0.0% Translate
08_basic-configuration 14.1% 12.8% 0.0% 9.2% 0.2% 0.0% Translate
09_unix-services 8.6% 6.6% 0.0% 4.4% 0.0% 0.2% Translate
10_network-infrastructure 8.8% 6.5% 0.0% 0.6% 0.0% 0.3% Translate
11_network-services 6.8% 6.4% 0.0% 5.5% 0.0% 0.0% Translate
12_advanced-administration 2.4% 0.5% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% Translate
13_workstation 5.9% 4.3% 0.0% 0.7% 0.0% 0.0% Translate
14_security 2.8% 1.9% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% Translate
15_debian-packaging 4.6% 0.2% 0.0% 0.0% 1.1% 0.0% Translate
70_conclusion 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
90_derivative-distributions 10.0% 5.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
92_short-remedial-course 15.7% 10.3% 0.0% 3.0% 0.0% 0.0% Translate
99_backcover 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
99_website 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Author_Group 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Book_Info 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
debian-handbook 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Revision_History 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://debian-handbook.info/
Mailing list for translators debian-handbook-translators@lists.alioth.debian.org
Instructions for translators https://debian-handbook.info/contribute/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GPL-2.0+ or CC-BY-SA-3.0
Repository https://salsa.debian.org/hertzog/debian-handbook.git
Repository branch jessie/master e430ddad, 11 days ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/debian-handbook/12_advanced-administration/
Filemask*/04_installation.po
Translation file pl-PL/04_installation.po
When User Action Detail Object
2 years ago None Committed changes Debian Handbook/04_installation - Polish
2 years ago pet209a1 Translation changed Debian Handbook/04_installation - Polish
<ulink type="block" url="http://www.debian.org/releases/stable/amd64/ch04s03.html" />Bardziej szczegółowe wyjaśnienie jest dostępne w podręczniku instalacji, który — między innymi — opisuje alternatywną metodę przygotowania klucza USB. Ta metoda jest bardziej złożona, lecz pozwala na dostosowanie domyślnych opcji instalatora (tych, które są ustawiane w linii poleceń jądra).<ulink type="block" url="http://www.debian.org/releases/stable/amd64/ch04s03.html" />
2 years ago pet209a1 New translation Debian Handbook/04_installation - Polish
Wiele BIOS-ów pozwala na rozruch bezpośrednio z sieci komputerowej za pomocą pobrania jądra i minimalnego obrazu systemu plików. Ta metoda, która ma wiele nazw, takich jak rozruch <acronym>PXE</acronym> lub <acronym>TFTP</acronym>, może być jedyną możliwą metodą instalacyjną, gdy komputer nie ma wbudowanego napedu CD-ROM lub jeśli BIOS nie może dokonać rozruchu z płyty.
2 years ago pet209a1 New translation Debian Handbook/04_installation - Polish
<primary>instalacja</primary><secondary><emphasis> instalacja TFTP</emphasis></secondary>
2 years ago pet209a1 New translation Debian Handbook/04_installation - Polish
<primary>instalacja</primary><secondary><emphasis> instalacja PXE</emphasis></secondary>
2 years ago pet209a1 New translation Debian Handbook/04_installation - Polish
<primary>instalacja</primary><secondary><emphasis> instalacja netboot</emphasis></secondary>
2 years ago pet209a1 New translation Debian Handbook/04_installation - Polish
Instalowanie poprzez Rozruch Sieciowy
2 years ago pet209a1 Translation changed Debian Handbook/04_installation - Polish
<ulink type="block" url="http://www.debian.org/releases/stable/amd64/ch04s03.html" />Bardziej szczegółowe wyjaśnienie jest dostępne w podręczniku instalacji, który — między innymi — opisuje alternatywną metodę przygotowania klucza USB. Ta metoda jest bardziej złożona, lecz pozwala na dostosowanie domyślnych opcji instalatora (tych, które są ustawiane w linii poleceń jądra).<ulink type="block" url="http://www.debian.org/releases/stable/amd64/ch04s03.html" />
2 years ago pet209a1 New translation Debian Handbook/04_installation - Polish
Bardziej szczegółowe wyjaśnienie jest dostępne w podręczniku instalacji, który — między innymi — opisuje alternatywną metodę przygotowania klucza USB. Ta metoda jest bardziej złożona, lecz pozwala na dostosowanie domyślnych opcji instalatora (tych, które są ustawiane w linii poleceń jądra).
2 years ago pet209a1 New translation Debian Handbook/04_installation - Polish
Najpierw należy określić nazwę urządzenia klucza USB (np: <literal>/dev/sdb</literal>); najprostszym sposobem, aby to zrobić, jest sprawdzanie komunikatów wydanych przez jądro za pomocą polecenia <command>dmesg</command>. Następnie należy skopiować wcześniej pobrany obraz ISO (na przykład debian-8.8.0-amd64-i386-netinst.iso) za pomocą polecenia <command>cat debian-8.8.0-amd64-i386-netinst.iso &gt;/dev/sdb; sync</command>. To polecenie wymaga uprawnień administratora, ponieważ uzyskuje bezpośredni dostęp do klucza USB i "ślepo" wymazuje jego zawartość.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 269 7201 50072
Translated 21.9% 59 1099 8306
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.7% 2 4 61

Last activity

Last change June 11, 2017, 6:13 p.m.
Last author Stanisław Krukowski

Activity in last 30 days

Activity in last year