Language Translated Words Review Checks Suggestions
Arabic (Morocco)
100.0% 100.0% 0.0% 24 0 Translate
Chinese (Simplified)
18.6% 7.6% 0.0% 0 0 Translate
Chinese (Traditional)
3.0% 0.1% 0.0% 0 0 Translate
Croatian
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
Danish
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
Dutch
1.2% 0.1% 0.0% 0 0 Translate
French
100.0% 100.0% 0.0% 44 0 Translate
German
73.4% 50.5% 24.6% 19 0 Translate
Greek
0.6% 0.1% 1.8% 1 0 Translate
Indonesian
22.2% 4.9% 0.0% 0 0 Translate
Italian
100.0% 100.0% 0.0% 20 0 Translate
Japanese
100.0% 100.0% 0.0% 31 0 Translate
Korean
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
Norwegian Bokmål (nb_NO)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Persian
96.9% 95.5% 0.0% 21 0 Translate
Polish
15.6% 10.3% 0.0% 0 0 Translate
Portuguese (Brazil)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Romanian
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
Russian
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Spanish
100.0% 100.0% 0.0% 3 0 Translate
Swedish
18.0% 15.5% 1.2% 0 0 Translate
Turkish
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
Vietnamese
100.0% 100.0% 0.0% 25 0 Translate

- Good translations
- Translations with failing checks
- Fuzzy translations

Project website http://debian-handbook.info/
Mailing list for translators debian-handbook-translators@lists.alioth.debian.org
Instructions for translators http://debian-handbook.info/contribute/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Suggestions to improve translation can be given.
  • Any authenticated users can contribute.
Translation license GPL-2.0+ or CC-BY-SA-3.0
Repository https://anonscm.debian.org/git/debian-handbook/debian-handbook.git
Repository branch jessie/master ae86b25d
Repository with Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/debian-handbook/12_advanced-administration/
Number of strings 3818
Number of words 133952
Number of languages 23
Number of source strings 166
Number of source words 5824
When User Action Translation
5 hours ago Sebastian Rasmussen New translation Debian Handbook/92_short-remedial-course - Swedish

<computeroutput>$ </computeroutput><userinput>id</userinput>
<computeroutput>uid=1000(rhertzog) gid=1000(rhertzog) groups=1000(rhertzog),24(cdrom),25(floppy),27(sudo),29(audio),30(dip),44(video),46(plugdev),108(netdev),109(bluetooth),115(scanner)</computeroutput>
5 hours ago Sebastian Rasmussen New translation Debian Handbook/92_short-remedial-course - Swedish
Kommandot <command>id</command> visar identiteten för användare som kör sessionen, tillsammans med listan över grupper som de är medlemmar i. Då åtkomst till vissa filer eller enheter kan vara begränsat till gruppmedlemmar kan det vara användbart att kontrollera gruppmedlemskap.
5 hours ago Sebastian Rasmussen New translation Debian Handbook/92_short-remedial-course - Swedish

<computeroutput>$ </computeroutput><userinput>free</userinput>
<computeroutput> total used free shared buffers cached
Mem: 1028420 1009624 18796 0 47404 391804
-/+ buffers/cache: 570416 458004
Swap: 2771172 404588 2366584
$ </computeroutput><userinput>df</userinput>
<computeroutput>Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/sda2 9614084 4737916 4387796 52% /
tmpfs 514208 0 514208 0% /lib/init/rw
udev 10240 100 10140 1% /dev
tmpfs 514208 269136 245072 53% /dev/shm
/dev/sda5 44552904 36315896 7784380 83% /home
</computeroutput>
5 hours ago Sebastian Rasmussen New translation Debian Handbook/92_short-remedial-course - Swedish
Kommandot <command>free</command> visar information om minnet; <command>df</command> (<emphasis>disk free</emphasis>, ledig disk) rapporterar om tillgängligt diskutrymme på vardera av de monterade diskarna i filsystemet. Dess flagga <literal>-h</literal> (för <emphasis>human readable</emphasis>, mänskligt läsbar) konverterar storlekarna till en mer lättförståbar enhet (vanligtvis mebibyte eller gibibyte). På samma sätt har kommandot <command>free</command> stöd för flaggorna <literal>-m</literal> och <literal>-g</literal> och visar då data antingen i mebibyte eller gibibyte.
5 hours ago Sebastian Rasmussen New translation Debian Handbook/92_short-remedial-course - Swedish
Systeminformation: Minne, diskutrymme, identitet
5 hours ago Sebastian Rasmussen New translation Debian Handbook/92_short-remedial-course - Swedish
Kommandotolken kan också köra program i bakgrunden om kommandot åtföljs av ett ”&amp;”. Genom att avända och-tecknet återfår användare kontrollen av skalet omedelbart även om programmet fortfarande kör (gömt från användaren; som en bakgrundsprocess). Kommandot <command>jobs</command> listar processerna som kör i bakgrunden; för att återuppta ett job i förgrunden kör <command>fg %<replaceable>job-number</replaceable></command> (som i <emphasis>förgrund</emphasis>). När ett kommando kör i förgrunden (antingen för att det startades normalet, eller återupptaget i förgrunden med <command>fg</command>), kan tangentkombinationen <keycombo action="simul"><keycap>Ctrl</keycap><keycap>Z</keycap></keycombo> användas för att pausa processen och återuppta kontrollen av kommandoraden. Processen kan sedan återstartas i bakgrunden med <command> bg %<replaceable>job-number</replaceable></command> (efter <foreignphrase>bakgrund</foreignphrase>).
5 hours ago Sebastian Rasmussen New translation Debian Handbook/92_short-remedial-course - Swedish
Kommandot <command>ps aux</command> listar processserna som för närvarande kör och hjälper till att identifera dem genom att visa deras <emphasis>pid</emphasis> (process-ID). När <emphasis>pid</emphasis> för en process är känt låter kommandot <command>kill -<replaceable>signal</replaceable> <replaceable>pid</replaceable></command> en signal skickas till processen (om processen tillhör den aktuella användaren). Flera signaler existerar; vanligast är <literal>TERM</literal> (en begäran om att graciöst avsluta programmet) och <literal>KILL</literal> (en påtvingad död).
5 hours ago Sebastian Rasmussen New translation Debian Handbook/92_short-remedial-course - Swedish
Hantera processer
5 hours ago Sebastian Rasmussen New translation Debian Handbook/92_short-remedial-course - Swedish
Kommandot <command>grep <replaceable>uttryck</replaceable> <replaceable>filer</replaceable></command> genomsöker innehållet i filerna och extraherar rader som matchar det reguljära uttrycket (se sidopanelen <xref linkend="sidebar.regexp" />). Att lägga till flaggan <literal>-r</literal> aktiverar en rekursiv sökning av alla filer som finns i katalogen som anges som parameter. Detta möjliggör sökning efter en fil när endas en del av dess innehåll är känt.
5 hours ago Sebastian Rasmussen New translation Debian Handbook/92_short-remedial-course - Swedish
Kommandot <command>find <replaceable>katalog</replaceable> <replaceable>kriterier</replaceable></command> letera efter filer i hierarkind under <replaceable>katalog</replaceable> enligt flertalet kriterier. Det vanligaste kriteriet är <literal>-name <replaceable>namn</replaceable></literal>: detta möjliggör sökning efter en fil efter namn.
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year