Translation status

Strings166
15.7% Translate
Words5824
10.3%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
00a_preface 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
00b_foreword 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
01_the-debian-project 89.9% 83.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
02_case-study 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.5% Translate
03_existing-setup 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
04_installation 21.9% 15.3% 0.0% 0.7% 0.0% 0.4% Translate
05_packaging-system 60.9% 33.7% 0.0% 10.9% 0.0% 0.0% Translate
06_apt 64.6% 61.5% 0.0% 34.9% 0.0% 0.0% Translate
07_solving-problems 81.3% 66.6% 0.0% 17.2% 0.0% 0.0% Translate
08_basic-configuration 14.1% 12.8% 0.0% 9.2% 0.2% 0.0% Translate
09_unix-services 8.6% 6.6% 0.0% 4.4% 0.0% 0.2% Translate
10_network-infrastructure 8.8% 6.5% 0.0% 0.6% 0.0% 0.3% Translate
11_network-services 6.8% 6.4% 0.0% 5.5% 0.0% 0.0% Translate
12_advanced-administration 2.4% 0.5% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% Translate
13_workstation 5.9% 4.3% 0.0% 0.7% 0.0% 0.0% Translate
14_security 2.8% 1.9% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% Translate
15_debian-packaging 4.6% 0.2% 0.0% 0.0% 1.1% 0.0% Translate
70_conclusion 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
90_derivative-distributions 10.0% 5.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
99_backcover 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
99_website 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Author_Group 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Book_Info 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
debian-handbook 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Revision_History 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://debian-handbook.info/
Mailing list for translators debian-handbook-translators@lists.alioth.debian.org
Instructions for translators https://debian-handbook.info/contribute/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GPL-2.0+ or CC-BY-SA-3.0
Repository https://salsa.debian.org/hertzog/debian-handbook.git
Repository branch jessie/master e430ddad, 8 days ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/debian-handbook/12_advanced-administration/
Filemask*/92_short-remedial-course.po
Translation file pl-PL/92_short-remedial-course.po
When User Action Detail Object
a year ago None Committed changes Debian Handbook/92_short-remedial-course - Polish
a year ago pet209a1 Translation changed Debian Handbook/92_short-remedial-course - Polish
PoleceniThe <command>editor</command> uruchamia edytor tekstowy (taki jakcommand starts a text editor (such as <command> vi</command> lubor <command>nano</command>), i pozwala na wyświetlanie, modyfikowanie i odczytywanie plików. Najprostsze pliki można czasami utworzyć bezpośrednio z interpretera poleceń dzięki przekierowaniu: and allows creating, modifying and reading text files. The simplest files can sometimes be created directly from the command interpreter thanks to redirection: <command>echo "<replaceable>teksxt</replaceable>" &gt;<replaceable>plikfile</replaceable></command> tworzy plik o nazwiecreates a file named <replaceable>plikfile</replaceable> zwith “<replaceable>teksxt</replaceable>” jako jego zawartością. Możas its contents. Adding a liwne jest też dodanie linii na końcu tego pliku, zat the end of this file is possible too, with a pcomocą takiego polecenia, jakmand such as <command>echo "<replaceable>więcej_tekstumoretext</replaceable>" &gt;&amp;gt;&lt;replaceable>plikfile</replaceable></command>. ZauważNote the <literal>&gt;&gt;</literal> w tym przykładziin this example.
2 years ago None Committed changes Debian Handbook/92_short-remedial-course - Polish
2 years ago pet209a1 Translation changed Debian Handbook/92_short-remedial-course - Polish
Środowisko linii poleceń w trybie graficznym można uruchomić za pomocą aplikacji o nazwie ”terminal”. W środowisku GNOME terminal można uruchomić z przeglądu ”Aktywności” (który można otrzymać po przesunięciu kursora myszy do lewego, górnego rogu ekranu), wpisujac pierwsze litery nazwy tej aplikacji. W KDE terminal można znaleźć w: <menuchoice><guimenu> K</guimenu><guisubmenu> Aplikacje </guisubmenu><guisubmenu> menu System</guisubmenu></menuchoice>.
2 years ago pet209a1 Translation changed Debian Handbook/92_short-remedial-course - Polish
Każdy administrator w świecie Uniksa – wcześniej czy później – musi użyć linii poleceń; na przykład, w sytuacji, gdy system nie wystartuje w zwykły sposób, a dostarczy tylko interfejsu linii poleceń w trybie ratunkowym. W takim przypadku, umiejętność posługiwania się interfejsem tekstowym, jest podstawową umiejętnością warunkująca przetrwanie i pozwalającą (prawdopodobnie) na odzyskanie systemu.
3 years ago None Committed changes Debian Handbook/92_short-remedial-course - Polish
3 years ago stan099 New translation Debian Handbook/92_short-remedial-course - Polish

<computeroutput>$ </computeroutput><userinput>free</userinput>
<computeroutput> total used free shared buffers cached
Mem: 1028420 1009624 18796 0 47404 391804
-/+ buffers/cache: 570416 458004
Swap: 2771172 404588 2366584
$ </computeroutput><userinput>df</userinput>
<computeroutput>Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/sda2 9614084 4737916 4387796 52% /
tmpfs 514208 0 514208 0% /lib/init/rw
udev 10240 100 10140 1% /dev
tmpfs 514208 269136 245072 53% /dev/shm
/dev/sda5 44552904 36315896 7784380 83% /home
</computeroutput>
3 years ago stan099 New translation Debian Handbook/92_short-remedial-course - Polish
Informacja systemowa: Pamięć, Przestrzeń dyskowa, Tożsamość
3 years ago stan099 New translation Debian Handbook/92_short-remedial-course - Polish
<primary>BIOS</primary>
3 years ago None Committed changes Debian Handbook/92_short-remedial-course - Polish
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 166 5824 43250
Translated 15.7% 26 600 5728
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 3.0% 5 151 1518

Last activity

Last change Nov. 1, 2017, 12:32 p.m.
Last author Stanisław Krukowski

Activity in last 30 days

Activity in last year