Translation status

Strings166
100.0% Translate
Words5824
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
00a_preface 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
00b_foreword 11.0% 3.9% 0.0% 2.0% 0.0% 0.0% Translate
01_the-debian-project 100.0% 100.0% 0.0% 24.1% 0.0% 0.2% Translate
02_case-study 100.0% 100.0% 0.0% 10.4% 0.0% 1.5% Translate
03_existing-setup 100.0% 100.0% 0.0% 19.6% 0.0% 0.0% Translate
04_installation 0.0% 0.0% 0.0% 2.2% 0.0% 0.0% Translate
05_packaging-system 100.0% 100.0% 0.0% 28.2% 0.0% 0.0% Translate
06_apt 100.0% 100.0% 0.0% 36.1% 0.0% 0.0% Translate
07_solving-problems 0.0% 0.0% 0.0% 3.0% 0.0% 0.0% Translate
08_basic-configuration 12.4% 12.5% 0.0% 3.1% 0.0% 0.0% Translate
09_unix-services 0.0% 0.0% 0.0% 0.9% 0.0% 0.2% Translate
10_network-infrastructure 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.3% Translate
11_network-services 1.0% 1.9% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% Translate
12_advanced-administration 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% Translate
13_workstation 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% Translate
14_security 6.7% 7.5% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% Translate
15_debian-packaging 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
70_conclusion 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
90_derivative-distributions 100.0% 100.0% 0.0% 40.0% 0.0% 0.0% Translate
99_backcover 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
99_website 100.0% 100.0% 0.0% 11.8% 0.0% 0.0% Translate
Author_Group 100.0% 100.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% Translate
Book_Info 100.0% 100.0% 0.0% 13.3% 0.0% 0.0% Translate
debian-handbook 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Revision_History 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://debian-handbook.info/
Mailing list for translators debian-handbook-translators@lists.alioth.debian.org
Instructions for translators https://debian-handbook.info/contribute/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GPL-2.0+ or CC-BY-SA-3.0
Repository https://salsa.debian.org/hertzog/debian-handbook.git
Repository branch jessie/master e430ddad, 13 days ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/debian-handbook/12_advanced-administration/
Filemask*/92_short-remedial-course.po
Translation file vi-VN/92_short-remedial-course.po
When User Action Detail Object
a year ago None Committed changes Debian Handbook/92_short-remedial-course - Vietnamese
a year ago kingu Translation changed Debian Handbook/92_short-remedial-course - Vietnamese
<filename>/usr/</filename>: ứng dụng; Thư mục này được chia nhỏ thành<filename>bin</filename>,<filename>sbin</filename>,<filename>lib</filename>(theo logic giống như trong thư mục gốc). Hơn nữa,<filename>/usr/share/</filename>chứa dữ liệu độc lập về kiến trúc.<filename>/usr/local/</filename>được quản trị viên sử dụng để cài đặt ứng dụng theo thủ công mà không ghi đè lên các tệp được hệ thống đóng gói (<command>dpkg</command>) quản lý.
a year ago None Committed changes Debian Handbook/92_short-remedial-course - Vietnamese
a year ago Mari3 Translation changed Debian Handbook/92_short-remedial-course - Vietnamese
Quản lý tiến trình
a year ago None Resource update Debian Handbook/92_short-remedial-course - Vietnamese
a year ago Mari3 Translation changed Debian Handbook/92_short-remedial-course - Vietnamese
Hạt nhân được giao nhiệm vụ kiểm soát các bộ phận phần cứng, phát hiện chúng, chuyển đổi chúng khi máy tính được bật lên, v.v... Nó cũng làm cho chúng sẵn sàng cho phần mềm ở cấp cao hơn với một giao diện lập trình đơn giản, do đó các ứng dụng có thể tận dụng các thiết bị mà không phải lo lắng về các chi tiết như khe cắm mở rộng nào mà bảng tùy chọn được cắm vào. Giao diện lập trình cũng cung cấp một lớp trừu tượng; Điều này cho phép ví dụ phần mềm hội nghị truyền hình sử dụng webcam độc lập của nó. Phần mềm này chỉ có thể sử dụng giao diện<emphasis>Video for Linux</emphasis>(V4L), và hạt nhân biên dịch các cuộc gọi chức năng của giao diện này sang các lệnh phần cứng thực tế cần thiết bởi webcam cụ thể đang được sử dụng.
a year ago Mari3 Translation changed Debian Handbook/92_short-remedial-course - Vietnamese
Kiểm tra xem phần cứng có hoạt động không cũng khá lắt léo . Tuy nhiên, chứng minh rằng nó không hoạt động thì lại khá đơn giản.
a year ago Mari3 Translation changed Debian Handbook/92_short-remedial-course - Vietnamese
Những tệp tin cấu hình này được lưu trữ trực tiếp trong thư mục chính của người dùng, thường được gọi chung là<emphasis>dotfiles</emphasis>, từ lâu đã được sử dụng đến mức các thư mục này có thể bị lộn xộn với chúng. May mắn thay, một nỗ lực dẫn đầu của ông trùm FreeDesktop.org đã dẫn đến“XDG Base Directory Specification“, một quy ước nhằm làm sạch các tệp và thư mục này. Đặc tả này chỉ ra rằng các tệp tin cấu hình phải được lưu trữ trong tệp<filename>~ /.config</filename>, tệp bộ nhớ cache trong<filename>~ /.cache</filename>và các tệp dữ liệu ứng dụng trong<filename>~/.local</filename>(hoặc thư mục con của chúng). Quy ước này đang dần dần được phổ biến, và một số ứng dụng (đặc biệt là đồ họa) đã bắt đầu tuân theo nó.
a year ago Mari3 Translation changed Debian Handbook/92_short-remedial-course - Vietnamese
Theo truyền thống, tệp cấu hình ứng dụng thường được lưu trữ trực tiếp trong thư mục chính của người dùng, nhưng tên của chúng thường bắt đầu bằng dấu chấm (ví dụ: khách hàng email<command>mutt</command>lưu cấu hình của nó trong<filename>~ /.muttrc</filename>). Lưu ý rằng các tên tệp bắt đầu bằng dấu chấm được ẩn theo mặc định; Và<command>ls</command>chỉ liệt kê chúng khi sử dụng tùy chọn<literal>-a</literal>, và trình quản lý tập tin đồ hoạ cần được cấu hình để hiển thị các tập tin ẩn.
2 years ago rhertzog Resource update Debian Handbook/92_short-remedial-course - Vietnamese
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 166 5824 43250
Translated 100.0% 166 5824 43250
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 14.5% 24 375 4601

Last activity

Last change April 1, 2018, 8:38 p.m.
Last author Allan Nordhøy

Activity in last 30 days

Activity in last year