Language Translated Words Review Checks Suggestions Comments
Arabic (Morocco)
100.0% 100.0% 0.0% 20.6% 0.0% 0.0% Translate
Chinese (Simplified)
12.6% 5.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Chinese (Traditional)
1.7% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Croatian
0.6% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Danish
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Dutch
0.6% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
French
100.0% 100.0% 0.0% 30.3% 0.0% 0.0% Translate
German
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Greek
0.6% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Indonesian
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Italian
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Japanese
100.0% 100.0% 0.0% 35.4% 0.0% 0.0% Translate
Korean
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Norwegian Bokmål
100.0% 100.0% 0.0% 16.0% 0.0% 0.0% Translate
Persian
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Polish
4.6% 0.2% 0.0% 0.0% 1.1% 0.0% Translate
Portuguese (Brazil)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Romanian
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Russian
100.0% 100.0% 0.0% 14.3% 0.0% 0.0% Translate
Spanish
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Swedish
12.6% 17.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Turkish
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Vietnamese
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Repository outdated.

The VCS repository is not up to date with the upstream one. Please merge changes manually or set up hooks to automate this.

Documentation
Project website https://debian-handbook.info/
Mailing list for translators debian-handbook-translators@lists.alioth.debian.org
Instructions for translators https://debian-handbook.info/contribute/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Suggestions to improve translation can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation is using bilingual files.
Translation license GPL-2.0+ or CC-BY-SA-3.0
Repository https://salsa.debian.org/hertzog/debian-handbook.git
Repository branch jessie/master c1a8cbf0
Repository with Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/debian-handbook/12_advanced-administration/
Number of strings 4025
Number of words 138322
Number of languages 23
Number of source strings 175
Number of source words 6014
When User Action Detail Object
10 days ago None Committed changes Debian Handbook/15_debian-packaging - Swedish
10 days ago Sebastian Rasmussen New translation Debian Handbook/15_debian-packaging - Swedish
<command>apt-get</command> tillåter installation av alla paket som nämns i fältet <literal>Build-Depends</literal> för ett källkodspaket tillgängliga i en distribution som nämns på en <literal>deb-src</literal>-rad i filen <filename>/etc/apt/sources.list</filename>. Detta görs enkelt genom att köra kommandot <command>apt-get build-dep <replaceable>källkodspaket</replaceable></command>.
10 days ago Sebastian Rasmussen New translation Debian Handbook/15_debian-packaging - Swedish
Om du är säker på att dessa byggberoenden är allt för strikta kan du känna dig fri att lösa upp dem lokalt. Att läsa filerna som dokumenterar standardsättet att bygga programvara — dessa filer kallas ofta <filename>INSTALL</filename> — kommer att hjälpa dig att lista ut lämpliga beroenden. I idealfallet borde alla beroenden kunna gå att tillfredställa från distributionen som används för ombygget; om inte inleds en rekursiv process där paket som nämns i fältet <literal>Build-Depends</literal> måste bakporteras innan målpaketet kan bakporteras. Vissa paket kanske inte kräver bakportering och kan installeras som de är under byggprocessen (ett exempel är <emphasis role="pkg">debhelper</emphasis>). Notera att bakporteringsprocessen snabbt kan bli komplex om du inte är försiktig. Därför bör man försöka sig på bakportering endat då det är nödvändigt.
10 days ago Sebastian Rasmussen New translation Debian Handbook/15_debian-packaging - Swedish
Beroende på de lokala ändringarna till paketen kan en uppdatering också krävas i filen <filename>debian/control</filename>, vilken innehåller en beskrivning av de genererade paketen. I synnerhet innehåller denna filen <literal>Build-Depends</literal>-rade som styr listan av beroenden som måste vara uppfyllda då paketet byggs. Dessa refererar ofta till versioner av paket som finns i distributionen som källkodspaketet kommer från men som kanske inte finns tillgängliga i distributionen som används för ombygget. Det finns inget automatiserat sätt att avgöra om ett beroenden är korrekt eller endast angivet för att garantera att man endast ska försöka sig på bygget med den senaste versionen av ett bibliotek — detta är det enda tillgängliga sättett att tvinga en <emphasis>autobyggare</emphasis> att använda en given paketversion under bygget, vilket är anledningen till att Debian-utvecklarna ofta använda strikt versionerade byggberoenden.
2 weeks ago None Committed changes Debian Handbook/15_debian-packaging - Swedish
2 weeks ago Sebastian Rasmussen New translation Debian Handbook/15_debian-packaging - Swedish
<primary><literal>Build-Depends</literal>, kontrollfält</primary>
2 weeks ago Sebastian Rasmussen New translation Debian Handbook/15_debian-packaging - Swedish
<emphasis>TIPS</emphasis> Installera <literal>Build-Depends</literal>
2 weeks ago Sebastian Rasmussen New translation Debian Handbook/15_debian-packaging - Swedish
När en ändring av byggflaggorna behövs, måste ändringarna göras i <filename>debian/rules</filename>, vilket driver stegen i paketets byggprocess. I de enklaste fallen är raderna som rör inledande konfiguration (<literal>./configure …</literal>) eller det faktiska bygget (<literal>$(MAKE) …</literal> eller <literal>make …</literal>) lätta att hitta. Om dessa kommandon inte är anropas uttryckligen så de troligtvis sidoeffekter av ett annat kommando som anropas uttryckligen, i vilket fall du bör läsa deras dokumentation för att få reda på hur du ändrar standardbeteendet. Med paket som använder <command>dh</command>, kan du behöva lägga till en åsidosättning för kommandona <command>dh_auto_configure</command> eller <command>dh_auto_build</command> (se deras respektive manualsidor för förklaringar om hur du åstadkommer detta).
2 weeks ago None Committed changes Debian Handbook/15_debian-packaging - Swedish
2 weeks ago Sebastian Rasmussen New translation Debian Handbook/15_debian-packaging - Swedish
Det första du ska göra är att ändra paketets versionsnummer så att ombyggda paket kan särskiljas från originalpaketen som tillhandahålls av Debian. Förutsatt att det aktuella versionsnumret är <literal>2:4.1.17+dfsg-2</literal> så kan vi skapa version <literal>2:4.1.17+dfsg-2falcot1</literal> vilket tydligt indikerar var paketet kommer ifrån. Detta får paketets versionsnummer att vara högre än det som tillhandahålls av Debian, så paketet kan med lätthet att installeras som en uppdatering för originalpaketet. En sådan ändring görs bästa med kommandot <command>dch</command> (<emphasis>Debian CHangelog</emphasis> (Debian ändringslogg)) från paketet <emphasis role="pkg">devscripts</emphasis>, med ett kommando så som <command>dch --local falcot</command>. Detta startar en textredigerare (<command>sensible-editor</command> — detta bör vara din favoritredigerare om den nämns i miljövariablerna <varname>VISUAL</varname> eller <varname>EDITOR</varname>, eller i annat fall standardredigeraren) för att tillåta dokumentation av de skillnader som denna ombyggnad inför. Denna redigerare visar oss att <command>dch</command> faktiskt ändrade filen <filename>debian/changelog</filename> file.
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year