Language Translated Words Review Checks Suggestions
Arabic (Morocco)
100.0% 100.0% 0.0% 36 0 Translate
Chinese (Simplified)
11.4% 5.3% 0.0% 0 0 Translate
Chinese (Traditional)
1.7% 0.1% 0.0% 0 0 Translate
Croatian
0.5% 0.1% 0.0% 0 0 Translate
Danish
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
Dutch
0.5% 0.1% 0.0% 0 0 Translate
French
100.0% 100.0% 0.0% 56 0 Translate
German
72.0% 53.7% 25.7% 22 0 Translate
Greek
0.5% 0.1% 0.0% 0 0 Translate
Indonesian
70.8% 49.6% 26.2% 39 0 Translate
Italian
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Japanese
100.0% 100.0% 0.0% 62 0 Translate
Korean
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
Norwegian Bokmål (nb_NO)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Persian
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
Polish
4.5% 0.2% 0.0% 0 0 Translate
Portuguese (Brazil)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Romanian
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
Russian
100.0% 100.0% 0.0% 25 0 Translate
Spanish
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Turkish
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
Vietnamese
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate

- Good translations
- Translations with failing checks
- Fuzzy translations

Project website http://debian-handbook.info/
Mailing list for translators debian-handbook-translators@lists.alioth.debian.org
Instructions for translators http://debian-handbook.info/contribute/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Any authenticated users can contribute.
Translation license GPL-2.0+ or CC-BY-SA-3.0
Repository https://anonscm.debian.org/git/debian-handbook/debian-handbook.git
Repository branch jessie/master 2ef03c2e
Repository with Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/debian-handbook/12_advanced-administration/
Number of strings 3850
Number of words 132308
Number of languages 22
Number of source strings 175
Number of source words 6014
When User Action Translation
a month ago None Committed changes Debian Handbook/15_debian-packaging - Norwegian Bokmål (nb_NO)
a month ago Ingrid Yrvin Translation changed Debian Handbook/15_debian-packaging - Norwegian Bokmål (nb_NO)
Å påkalle <command>mini-dinstall</command> starter faktisk en bakgrunnsprosess i bakgrunnen. Så lenge denne bakgrunnsprosessen kjører, vil den se etter nye pakker i <filename>incoming/</filename>-mappen hver halvtime. Når en ny pakke kommer, vil den bli flyttet til arkivet, og riktige <filename>Packages.gz</filename> og <filename>Sources.gz</filename>-filer blir fornyet. Hvis det å kjøre en bakgrunnsprosess er et problem, kan og <command>mini-dinstall</command> påkalles manuelt i rekkefølge (med <literal>-b</literal>-valget) hver gang en pakke blir lastet inn i <filename>incoming/</filename>-mappen. Andre muligheter som ligger i <command>mini-dinstall</command> er dokumentert på sin <citerefentry><refentrytitle>mini-dinstall</refentrytitle> <manvolnum>1</manvolnum></citerefentry>-manualside.
a month ago Ingrid Yrvin Search and replace Debian Handbook/15_debian-packaging - Norwegian Bokmål (nb_NO)
Å påkalle <command>mini-dinstall</command> starter faktisk en nissebakgrunnsprosess i bakgrunnen. Så lenge denne nissebakgrunnsprosessn kjører, vil den se etter nye pakker i <filename>incoming/</filename>-mappen hver halvtime. Når en ny pakke kommer, vil den bli flyttet til arkivet, og riktige <filename>Packages.gz</filename> og <filename>Sources.gz</filename>-filer blir fornyet. Hvis det å kjøre en nissebakgrunnsprosess er et problem, kan og <command>mini-dinstall</command> påkalles manuelt i rekkefølge (med <literal>-b</literal>-valget) hver gang en pakke blir lastet inn i <filename>incoming/</filename>-mappen. Andre muligheter som ligger i <command>mini-dinstall</command> er dokumentert på sin <citerefentry><refentrytitle>mini-dinstall</refentrytitle> <manvolnum>1</manvolnum></citerefentry>-manualside.
a month ago None Committed changes Debian Handbook/15_debian-packaging - Norwegian Bokmål (nb_NO)
a month ago None Committed changes Debian Handbook/15_debian-packaging - Norwegian Bokmål (nb_NO)
a month ago Petter Reinholdtsen Suggestion accepted Debian Handbook/15_debian-packaging - Norwegian Bokmål (nb_NO)
Det første du må gjøre er å endre pakkens versjonsnummer, slik at de gjenoppbnygde pakkene kan skilles fra de opprinnelige pakkene som følger med Debian. Forutsatt at gjeldende versjon er <literal>2:4.1.17+dfsg-2</literal>, kan vi lage versjon <literal>2:4.1.17+dfsg-2falcot1</literal>, som tydelig viser opprinnelsen av pakken. Dette gjør pakkens versjonsnummer høyere enn den som tilbys av Debian, slik at pakken lett vil installeres som en oppdatering til den opprinnelige pakken. En slik endring er best utført med <command>dch</command>-kommandoen (<emphasis>Debian CHangelog</emphasis>) fra <emphasis role="pkg">devscripts</emphasis>-pakken med en kommando slik som <command>dch --local falcot</command>. Dette tar i bruk en tekstrediger (<command>sensible-editor</command> - dette burde være din favorittredigerer hvis den er nevnt i <varname>VISUAL</varname>, eller <varname>EDITOR</varname>-miljøvariablene, og ellers standardredigereren) for å tillate å dokumentere forskjellene som følger av denne ombyggingen. Denne redigereren viser oss at <command>dch</command> virkelig forandret <filename>debian/changelog</filename>-filen.
a month ago Petter Reinholdtsen Suggestion removed Debian Handbook/15_debian-packaging - Norwegian Bokmål (nb_NO)
a month ago Petter Reinholdtsen Translation changed Debian Handbook/15_debian-packaging - Norwegian Bokmål (nb_NO)
Å bygge om en Debian-pakke starter med å skaffe seg kildekoden. Den enkleste måten er å bruke <command>apt-get source <replaceable>kildepakkenavn</replaceable></command>-kommandoen. Denne kommanoen krever en <literal>deb-src</literal>-linje i <filename>/etc/apt/sources.list</filename>-filen, og oppdaterte indeksfiler (det vil si <command>apt-get update</command>). Disse betingelsene skulle allerede være imøtekommet hvis du fulgte instruksjonene fra kapittelet om APT-oppsett (se <xref linkend="sect.apt-sources.list" />). Merk imidlertid at du vil laste ned kildekodepakkene fra den Debian-versjonen som er nevnt i <literal>deb-src</literal>-linjen. Hvis du trenger en annen versjon, må du kanskje laste den ned manuelt fra et Debian-speil, eller fra nettstedet. Dette innebærer henting av to eller tre filer (med utvidelser <filename>*.dsc</filename> - for <emphasis>Debian Source Control</emphasis> - <filename>*.tar.<replaceable>comp</replaceable></filename>, og noen ganger <filename>*.diff.gz</filename> eller <filename>*.debian.tar.<replaceable>comp</replaceable></filename> - <replaceable>comp</replaceable> som tar en verdi blant <literal>gz</literal>, <literal>bz2</literal> eller <literal>xz</literal>, avhengig av det kompresjonsverktøyet som er ible bruk), kjør deretter <command>dpkg-source -x <replaceable>file.dsc</replaceable></command>-kommandoen. Hvis <filename>*.dsc</filename>-filen er tilgjengelig direkte fra en gitt URL, er det til og med enklere vei å få tak i alt sammen, med <command>dget <replaceable>URL</replaceable></command>-kommandoen. Denne kommandoen (som kan bli funnet ier en del av pakke <emphasis role="pkg">devscripts</emphasis>-pakken) fanger opp <filename>*.dsc</filename>-filen på den gitte adressen, så analyserer den innholdet, og filen eller filene det refereres til hentes automatisk. Når alt er lastet ned, pakkes kildepakken ut (såfremt <literal>-d</literal> eller <literal>--download-only</literal>-valget ikke er benyttet).
a month ago Petter Reinholdtsen Translation changed Debian Handbook/15_debian-packaging - Norwegian Bokmål (nb_NO)
Å gjøre foraendringer
a month ago None Committed changes Debian Handbook/15_debian-packaging - Norwegian Bokmål (nb_NO)
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year