Please sign in to see the alerts.
Project website https://debian-handbook.info/
Mailing list for translators debian-handbook-translators@lists.alioth.debian.org
Instructions for translators

https://debian-handbook.info/contribute/

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v2.0 or later
Repository https://salsa.debian.org/hertzog/debian-handbook.git
Repository branch buster/master
Last remote commit Fix markup in the "Apache > Allow from" index entry c730f2d8
User avatar rhertzog authored 2 days ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/debian-handbook/12_advanced-administration/
Filemask*/09_unix-services.po
Number of strings 14,100
Number of words 366,700
Number of characters 2,839,725
Number of languages 25
Number of source strings 564
Number of source words 14,668
Number of source characters 113,589
User avatar None

Committed changes

Debian Handbook / 09_unix-servicesNorwegian Bokmål

Committed changes yesterday
User avatar None

Committed changes

Debian Handbook / 09_unix-servicesNorwegian Bokmål

Committed changes yesterday
<primary>display manager</primary>
<primary>display manager (skjermhåndteskjermstyrer)</primary>
2 days ago
<primary>manager</primary><secondary>display manager</secondary>
<primary>managstyrer</primary><secondary>display manager (skjermhåndteskjermstyrer)</secondary>
2 days ago
<primary>desktop, remote graphical desktop</primary>
<primary>desktop (skrivebord), ekstern grafisk desktopskrivebord</primary>
2 days ago
<primary>remote graphical desktop</primary>
<primary>ekstern grafisk desktop (skrivebord)</primary>
2 days ago
<primary>graphical desktop</primary><secondary>remote</secondary>
<primary>grafisk desktop (skrivebord)</primary><secondary>eksternt</secondary>
2 days ago
The option to fork a project is a direct result of the very nature of free software; a fork is a healthy event when it enables the continuation of a project as free software (for example in case of license changes). A fork arising from technical or personal disagreements is often a waste of human resources; another resolution would be preferable. Mergers of two projects that previously went through a prior fork are not unheard of.
Alternativet til å «forgrene» et prosjekt, er et direkte resultat av selve naturen til fri programvare; en forgrening er en sunn hendelse når det muliggjør en videreføring av et prosjekt som fri programvare (for eksempel i tilfelle av lisensendringer). En forgrening, som følge av tekniske eller personlige uoverensstemmelser, er ofte en sløsing med menneskelige ressurser; en annen løsning ville være å foretrekke.
Det har skjedd at to prosjekter som tidligere har delt seg, senere har slått seg sammen igjen.
2 days ago
The option to fork a project is a direct result of the very nature of free software; a fork is a healthy event when it enables the continuation of a project as free software (for example in case of license changes). A fork arising from technical or personal disagreements is often a waste of human resources; another resolution would be preferable. Mergers of two projects that previously went through a prior fork are not unheard of.
Alternativet til å «gaflforgrene» et prosjekt, er et direkte resultat av selve naturen til fri programvare; en gaffelforgrening er en sunn hendelse når det muliggjør en videreføring av et prosjekt som fri programvare (for eksempel i tilfelle av lisensendringer). En gaffelforgrening, som følge av tekniske eller personlige uoverensstemmelser, er ofte en sløsing med menneskelige ressurser; en annen løsning ville være å foretrekke. Fusjoner
Det har skjedd
avt to prosjekter som tidligere gikk gjennom en tidligere gaffel har forekommethar delt seg, senere har slått seg sammen igjen.
2 days ago
A “fork”, in the software field, means a new project that starts as a clone of an existing project, and that will compete with it. From there on, both software will usually quickly diverge in terms of new developments. A fork is often the result of disagreements within the development team.
På programvarefeltet betyr en «gaffel»forgrening et nytt prosjekt som starter som en klone av et eksisterende prosjekt, og som vil konkurrere med det. Fra da av vil begge programvarer raskt avvike fra hverandre i nyutvikling. En gaffelforgrening er ofte et resultat av uenighet innenfor utviklingsteamet.
2 days ago
Browse all component changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity