Language Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Arabic (Morocco) 100.0% 100.0% 0.0% 28.0% 0.0% 0.2% Translate
Chinese (Simplified) 100.0% 100.0% 0.0% 26.1% 0.0% 0.2% Translate
Chinese (Traditional) 100.0% 100.0% 0.0% 25.2% 0.0% 0.2% Translate
Croatian 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
Danish 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
Dutch 0.4% 0.1% 0.0% 0.2% 0.0% 0.2% Translate
French 100.0% 100.0% 0.0% 25.9% 0.0% 0.2% Translate
German 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% Translate
Greek 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
Indonesian 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
Italian 100.0% 100.0% 0.0% 16.0% 0.0% 0.2% Translate
Japanese 100.0% 100.0% 0.0% 37.0% 0.0% 0.2% Translate
Korean 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
Norwegian Bokmål 100.0% 100.0% 0.0% 13.8% 0.0% 0.2% Translate
Persian 100.0% 100.0% 0.0% 28.9% 0.0% 0.2% Translate
Polish 8.6% 6.6% 0.0% 4.4% 0.0% 0.2% Translate
Portuguese (Brazil) 100.0% 100.0% 0.0% 15.0% 0.0% 0.2% Translate
Romanian 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
Russian 100.0% 100.0% 0.0% 3.2% 0.0% 0.2% Translate
Spanish 100.0% 100.0% 0.0% 12.9% 0.0% 0.2% Translate
Swedish 100.0% 100.0% 0.0% 13.9% 0.0% 0.2% Translate
Turkish 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
Vietnamese 0.0% 0.0% 0.0% 0.9% 0.0% 0.2% Translate
Please log in to see the alerts.
Project website https://debian-handbook.info/
Mailing list for translators debian-handbook-translators@lists.alioth.debian.org
Instructions for translators

https://debian-handbook.info/contribute/

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GPL-2.0+ or CC-BY-SA-3.0
Repository https://salsa.debian.org/hertzog/debian-handbook.git
Repository branch jessie/master
Last remote commit cs-CZ 7b8d631f
Jaroslav Tesař authored 2 weeks ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/debian-handbook/12_advanced-administration/
Filemask*/09_unix-services.po
Number of strings 13041
Number of words 343068
Number of characters 2656776
Number of languages 23
Number of source strings 567
Number of source words 14916
Number of source characters 115512
When User Action Detail Object
3 weeks ago None Committed changes Debian Handbook/09_unix-services - Swedish
3 weeks ago mattiasmun Translation changed Debian Handbook/09_unix-services - Swedish
Utrustad med all denna information konsulterar <emphasis>udev</emphasis> sedan alla regler i <filename>/etc/udev/rules.d/</filename> och <filename>/lib/udev/rules.d/</filename>. I denna process bestäms hur enheten ska namnges, vilka symboliska länkar att skapa (för att ge den alternativa namn) och vilka kommandon att köra. Alla dessa filer beaktas och reglerna utvärderas sekvensiellt (förutom när en fil använder "GOTO"-direktiv). Det kan därför finnas flera regler som motsvarar en given händelse.
3 weeks ago mattiasmun Translation changed Debian Handbook/09_unix-services - Swedish
Då <emphasis>udev</emphasis> av kärnan aviseras om att en ny enhet identifieras samlar den in information om den givna enheten genom att slå upp motsvarande poster i <filename>/sys/</filename>, specifikt de som identifierar den unikt (MAC-adressen för ett nätverkskort, serienummer för en del USB-enheter och så vidare.).
3 weeks ago mattiasmun Translation changed Debian Handbook/09_unix-services - Swedish
Kärnan har en databas som associerar var enhets-ID med krävd drivrutin. Denna databas används vid uppstart för att läsa in alla drivrutiner för externa enheter som identifieras på olika bussar, men också när en hetpluggad enhet ansluts. När väl enheten är redo för användning skickas ett meddelande till <command>udevd</command> so att det kan skapa motsvarande enhet i <filename>/dev/</filename>.
3 weeks ago mattiasmun New contributor Debian Handbook/09_unix-services - Swedish
4 months ago None New alert Could not update the repository. Debian Handbook/09_unix-services
6 months ago None Committed changes Debian Handbook/09_unix-services - Swedish
6 months ago hanklank Translation changed Debian Handbook/09_unix-services - Swedish
<command>at</command> exekverar ett kommando vid en specifik tidpunkt i framtiden. Det tar önskad tid och datum som kommnadoradsparametrar samt kommando att köra i sin indata. Kommando kommer att exekvera som om det hade angetts i aktuellt skal. <command>at</command> återställer bevarar även aktuell miljö för att kunna återskapa samma villkor när den kör kommandot. Tiden indikeras genom att följa de vanliga konventionerna: <literal>16:12</literal> eller <literal>4:12pm</literal> betyder 16:12. Datumet kan specificeras i flera europeiska och västerländska format, inklusive <literal>DD.MM.YY</literal> (<literal>27.07.15</literal> som representerar 27:e juli 2015). <literal>YYYY-MM-DD</literal> (samma datum uttryckt som <literal>2015-07-27</literal>), <literal>MM/DD/[CC]YY</literal> (ie., <literal>12/25/15</literal> eller <literal>12/25/2015</literal> blir December 25, 2015), eller helt enkelt <literal>MMDD[CC]YY</literal> (så att <literal>122515</literal> eller <literal>12252015</literal> kommer att representera december 25, 2015). Utan den kommer kommandot att köras så fort tidpunkten inträffar (samma dag eller imorgon om tiden redan har passerat samma dag). Du kan enkelt skriva ”today” eller ”tomorrow” för idag eller morgondag.
6 months ago hanklank Translation changed Debian Handbook/09_unix-services - Swedish
<empahasis>udev</emphasis> skapades för att lösa detta problem.
6 months ago hanklank Translation changed Debian Handbook/09_unix-services - Swedish
Utrustad med all denna information konsulterar <emphasis>udev</emphasis> sedan alla regler i <filename>/etc/udev/rules.d/</filename> och <filename>/lib/udev/rules.d/</filename>. I denna process bestäms hur enheten ska namnges, vilka symboliska länkar att skapa (för att ge den alternativa namn) och vilka kommandon att köra. Alla dessa filer beaktas och reglerna utvärderas sekvensiellt (förutom när en fil använder "GOTO"-direktiv). Det kan därför finnas flera regler som motsvarar en given händelse
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year