Language Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Arabic (Morocco) 100.0% 100.0% 0.0% 28.0% 0.0% 0.2% Translate
Chinese (Simplified) 100.0% 100.0% 0.0% 26.1% 0.0% 0.2% Translate
Chinese (Traditional) 100.0% 100.0% 0.0% 25.2% 0.0% 0.2% Translate
Croatian 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
Danish 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
Dutch 0.4% 0.1% 0.0% 0.2% 0.0% 0.2% Translate
French 100.0% 100.0% 0.0% 25.9% 0.0% 0.2% Translate
German 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% Translate
Greek 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
Indonesian 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
Italian 100.0% 100.0% 0.0% 16.0% 0.0% 0.2% Translate
Japanese 100.0% 100.0% 0.0% 37.0% 0.0% 0.2% Translate
Korean 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
Norwegian Bokmål 100.0% 100.0% 0.0% 13.8% 0.0% 0.2% Translate
Persian 100.0% 100.0% 0.0% 28.9% 0.0% 0.2% Translate
Polish 8.6% 6.6% 0.0% 4.4% 0.0% 0.2% Translate
Portuguese (Brazil) 100.0% 100.0% 0.0% 15.0% 0.0% 0.2% Translate
Romanian 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
Russian 100.0% 100.0% 0.0% 3.2% 0.0% 0.2% Translate
Spanish 100.0% 100.0% 0.0% 12.9% 0.0% 0.2% Translate
Swedish 100.0% 100.0% 0.0% 16.0% 0.0% 0.2% Translate
Turkish 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
Vietnamese 0.0% 0.0% 0.0% 0.9% 0.0% 0.2% Translate
Repository has changes.

The VCS repository has many changes compared to the upstream. Please merge the changes manually or set up push to automate this.

Documentation
Repository outdated.

The VCS repository is not up to date with the upstream one. Please merge changes manually or set up hooks to automate this.

Documentation
Project website https://debian-handbook.info/
Mailing list for translators debian-handbook-translators@lists.alioth.debian.org
Instructions for translators https://debian-handbook.info/contribute/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GPL-2.0+ or CC-BY-SA-3.0
Repository https://salsa.debian.org/hertzog/debian-handbook.git
Repository branch jessie/master a1f3dec7, 2 days ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/debian-handbook/12_advanced-administration/
Filemask*/09_unix-services.po
Number of strings 13041
Number of words 343068
Number of languages 23
Number of source strings 567
Number of source words 14916
When User Action Detail Object
3 weeks ago None New alert Could not update the repository. Debian Handbook/09_unix-services
2 months ago None Committed changes Debian Handbook/09_unix-services - Swedish
2 months ago hanklank Translation changed Debian Handbook/09_unix-services - Swedish
<command>at</command> exekverar ett kommando vid en specifik tidpunkt i framtiden. Det tar önskad tid och datum som kommnadoradsparametrar samt kommando att köra i sin indata. Kommando kommer att exekvera som om det hade angetts i aktuellt skal. <command>at</command> återställer bevarar även aktuell miljö för att kunna återskapa samma villkor när den kör kommandot. Tiden indikeras genom att följa de vanliga konventionerna: <literal>16:12</literal> eller <literal>4:12pm</literal> betyder 16:12. Datumet kan specificeras i flera europeiska och västerländska format, inklusive <literal>DD.MM.YY</literal> (<literal>27.07.15</literal> som representerar 27:e juli 2015). <literal>YYYY-MM-DD</literal> (samma datum uttryckt som <literal>2015-07-27</literal>), <literal>MM/DD/[CC]YY</literal> (ie., <literal>12/25/15</literal> eller <literal>12/25/2015</literal> blir December 25, 2015), eller helt enkelt <literal>MMDD[CC]YY</literal> (så att <literal>122515</literal> eller <literal>12252015</literal> kommer att representera december 25, 2015). Utan den kommer kommandot att köras så fort tidpunkten inträffar (samma dag eller imorgon om tiden redan har passerat samma dag). Du kan enkelt skriva ”today” eller ”tomorrow” för idag eller morgondag.
2 months ago hanklank Translation changed Debian Handbook/09_unix-services - Swedish
<empahasis>udev</emphasis> skapades för att lösa detta problem.
2 months ago hanklank Translation changed Debian Handbook/09_unix-services - Swedish
Utrustad med all denna information konsulterar <emphasis>udev</emphasis> sedan alla regler i <filename>/etc/udev/rules.d/</filename> och <filename>/lib/udev/rules.d/</filename>. I denna process bestäms hur enheten ska namnges, vilka symboliska länkar att skapa (för att ge den alternativa namn) och vilka kommandon att köra. Alla dessa filer beaktas och reglerna utvärderas sekvensiellt (förutom när en fil använder "GOTO"-direktiv). Det kan därför finnas flera regler som motsvarar en given händelse
2 months ago None Committed changes Debian Handbook/09_unix-services - Swedish
2 months ago hanklank Translation changed Debian Handbook/09_unix-services - Swedish
<command>nice</command> jobbar med nivåer av ”snällhet: de positiva nivåerna (från 1 till 19) sänker progressivt prioriteten, medan de negativa nivåerna (från -1 till -20) ökar den - men endast root kan använda dessa negativa nivåer. Om inte annat indikeras (se manualsidan för <citerefentry><refentrytitle>nice</refentrytitle> <manvolnum>1</manvolnum></citerefentry>), <command>nice</command>, <command>nice</command> ökar aktuell nivå med 10.
2 months ago hanklank Translation changed Debian Handbook/09_unix-services - Swedish
<command>at</command> exekverar ett kommando vid en specifik tidpunkt i framtiden. Det tar önskad tid och datum som kommnadoradsparametrar samt kommando att köra i sin indata. Kommando kommer att exekverar som om det hade angetts i aktuellt skal. <command>at</command> återställer bevarar även aktuell miljö för att kunna återskapa samma villkor när den kör kommandot. Tiden indikeras genom att följa de vanliga konventionerna: <literal>16:12</literal> eller <literal>4:12pm</literal> betyder 16:12. Datumet kan specificeras i flera europeiska och västerländska format, inklusive <literal>DD.MM.YY</literal> (<literal>27.07.15</literal> som representerar 27:e juli 2015).
2 months ago hanklank Translation changed Debian Handbook/09_unix-services - Swedish
SSH-protokollet gör det möjligt att vidarebefordra grafiskt innehåll (”X11-session”, namngiven från det mest välanvända grafiksystemet i Unix); servern håller då reda på en dedikerad kanal för denna data. Det innebär att ett grafiskt program som fjärrexekveras kan visas på X.org-servern lokalt, och att hela sessionen (inmatning och visning) är säker. Eftersom denna egenskap låter fjärrprogram komma åt det lokala systemet är det inaktiverat som standard. Du kan aktivera det genom att ange i serverns konfigurationsfil<literal>X11Forwarding yes</literal> i serverns konfigurationsfil (<filename>/etc/ssh/sshd_config</filename>). Slutligen måste användare också begära den genom att lägga till flaggan <literal>-X</literal> kommandoraden för <command>ssh</command>.
2 months ago hanklank Translation changed Debian Handbook/09_unix-services - Swedish
Underhållningsskripten för Debianpaket kommer ibland att starta om vissa tjänster för att försäkra sig om deras tillgänglighet eller få dem att omfatta vissa alternativ. Kommandot som kontrollerar en tjänst— <command>service <replaceable>tjänst</replaceable> <replaceable>åtgärd</replaceable></command> — tar inte hänsyn till körnivå, antar felaktigt att tjänsten redan är stoppad och så vidare.). Debian introducerade därför programmet <command>invoke-rc.d</command>: programmet måste användas av underhållningsskript för att köra initieringsskript och kommer endast att exekvera nödvändiga kommandon. Observera att i motsats till vanlig användning används filnamnssuffix <filename>.d</filename> här endast i programnamn och ej för en katalog.
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year