Please log in to see the alerts.
Project website https://debian-handbook.info/
Mailing list for translators debian-handbook-translators@lists.alioth.debian.org
Instructions for translators

https://debian-handbook.info/contribute/

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v2.0 or later
Repository https://salsa.debian.org/hertzog/debian-handbook.git
Repository branch jessie/master
Last remote commit cs-CZ: 07 complete 38c31c10
Jaroslav Tesař authored a month ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/debian-handbook/12_advanced-administration/
Filemask*/09_unix-services.po
Number of strings 13,608
Number of words 343,068
Number of characters 2,772,288
Number of languages 24
Number of source strings 567
Number of source words 0
Number of source characters 115,512
Could not update the repository. 9 days ago
None

Committed changes

Debian Handbook / 09_unix-servicesSwedish

Committed changes 2 months ago
<literal>$number</literal> oeller <literal>%n</literal>: the order enhetens ordningsnumbmer of the device, for, till exaempele, foör <literal>sda3</literal>, it would beskulle det vara “3”;
2 months ago
<primary>scheduled cmalagda kommandson</primary>
2 months ago
”Sticky bit” (symboliserad av bokstäaven ”t”) är en rättighet som endast är användbar i kataloger. Den är speciellt använd för tillfälliga kataloger där alla har skrivrättighet (som <filename>/tmp/</filename>): det begränsar borttagning av filer så att endast deras ägare (eller ägaren av överordnad katalog) kan göra det. Utan detta skulle alla kunna ta bort andra användares filer i <filename>/tmp/</filename>.
2 months ago
<primary><literal>setgid</literal>, rättighet</primary>
2 months ago
<primary><literal>setuid</literal>, rättighet</primary>
2 months ago
<primary>execution, rkörning, rättighet</primary>
2 months ago
<primary>modification, rering, rättighet</primary>
2 months ago
<primary>write, rskriv, rättighet</primary>
2 months ago
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year