Translation status

Strings567
8.6% Translate
Words14916
6.6%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
00a_preface 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
00b_foreword 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
01_the-debian-project 89.9% 83.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
02_case-study 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.5% Translate
03_existing-setup 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
04_installation 21.9% 15.3% 0.0% 0.7% 0.0% 0.4% Translate
05_packaging-system 60.9% 33.7% 0.0% 10.9% 0.0% 0.0% Translate
06_apt 64.6% 61.5% 0.0% 34.9% 0.0% 0.0% Translate
07_solving-problems 81.3% 66.6% 0.0% 17.2% 0.0% 0.0% Translate
08_basic-configuration 14.1% 12.8% 0.0% 9.2% 0.2% 0.0% Translate
10_network-infrastructure 8.8% 6.5% 0.0% 0.6% 0.0% 0.3% Translate
11_network-services 6.8% 6.4% 0.0% 5.5% 0.0% 0.0% Translate
12_advanced-administration 2.4% 0.5% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% Translate
13_workstation 5.9% 4.3% 0.0% 0.7% 0.0% 0.0% Translate
14_security 2.8% 1.9% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% Translate
15_debian-packaging 4.6% 0.2% 0.0% 0.0% 1.1% 0.0% Translate
70_conclusion 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
90_derivative-distributions 10.0% 5.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
92_short-remedial-course 15.7% 10.3% 0.0% 3.0% 0.0% 0.0% Translate
99_backcover 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
99_website 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Author_Group 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Book_Info 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
debian-handbook 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Revision_History 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://debian-handbook.info/
Mailing list for translators debian-handbook-translators@lists.alioth.debian.org
Instructions for translators https://debian-handbook.info/contribute/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GPL-2.0+ or CC-BY-SA-3.0
Repository https://salsa.debian.org/hertzog/debian-handbook.git
Repository branch jessie/master e430ddad, 13 days ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/debian-handbook/12_advanced-administration/
Filemask*/09_unix-services.po
Translation file pl-PL/09_unix-services.po
When User Action Detail Object
a year ago rhertzog Resource update Debian Handbook/09_unix-services - Polish
a year ago None Committed changes Debian Handbook/09_unix-services - Polish
a year ago Mari3 Bulk status change Debian Handbook/09_unix-services - Polish
<primary><command>diff</command></primary>
a year ago Mari3 Bulk status change Debian Handbook/09_unix-services - Polish
Wszystkie skrypty zawierające się w różnych <filename>/etc/rc<replaceable>X</replaceable>.d</filename> directories are really only symbolic links — created upon package installation by the <command>update-rc.d</command> program — pointing to the actual scripts which are stored in <filename>/etc/init.d/</filename>. The administrator can fine tune the services available in each runlevel by re-running <command>update-rc.d</command> with adjusted parameters. The <citerefentry><refentrytitle>update-rc.d</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry> manual page describes the syntax in detail. Please note that removing all symbolic links (with the <literal>remove</literal> parameter) is not a good method to disable a service. Instead you should simply configure it to not start in the desired runlevel (while preserving the corresponding calls to stop it in the event that the service runs in the previous runlevel). Since <command>update-rc.d</command> has a somewhat convoluted interface, you may prefer using <command>rcconf</command> (from the <emphasis role="pkg">rcconf</emphasis> package) which provides a more user-friendly interface.
a year ago Mari3 Bulk status change Debian Handbook/09_unix-services - Polish
<primary>skrypt inicjujący</primary>
a year ago Mari3 Bulk status change Debian Handbook/09_unix-services - Polish
Istnieją inne poziomy, szczególnie od 3 do 5. Domyślnie są skonfigurowane tak, by działać identycznie jak poziom 2, ale administrator może je zmodyfikować(dodając lub usuwając skrypty w <filename>/etc/rc<replaceable>X</replaceable>.d</filename>) aby przystosować je do szczególnych potrzeb.
a year ago Mari3 Bulk status change Debian Handbook/09_unix-services - Polish
Poziom 6 jest podobny do poziomu 0, pomijając to, że jest używany podczas fazy zamykania, która poprzedza ponowne uruchomienie.
a year ago Mari3 Bulk status change Debian Handbook/09_unix-services - Polish
Poziom 2 służy do wykonywania zwyczajnych operacji, w skład których wchodzą usługi sieciowe, środowisko graficzne, loginy itd.
a year ago Mari3 Bulk status change Debian Handbook/09_unix-services - Polish
Poziom 1, znany także jako tryb dla pojedynczego użytkownika( single-user mode), odpowiada systemowi w trybie awaryjnym; zawiera tylko podstawowe usługi i powstał do wykonywania konserwacji, tak więc interakcje ze zwykłym użytkownikiem nie są pożądane.
a year ago Mari3 Bulk status change Debian Handbook/09_unix-services - Polish
Poziom 0 jest używanym tylko tymczasowo, podczas wyłączania się komputera. Dlatego zawiera wiele skryptów "K".
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 567 14916 115512
Translated 8.6% 49 986 7288
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 4.4% 25 801 6189

Last activity

Last change April 9, 2018, 1:05 p.m.
Last author Galina Anikina

Activity in last 30 days

Activity in last year