Translation status

Strings567
100.0% Translate
Words14916
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
00a_preface 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
00b_foreword 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
01_the-debian-project 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
02_case-study 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.5% Translate
03_existing-setup 31.4% 28.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
04_installation 0.7% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
05_packaging-system 1.7% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
06_apt 5.2% 1.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
07_solving-problems 3.7% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
08_basic-configuration 0.5% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
10_network-infrastructure 0.8% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% Translate
11_network-services 1.2% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
12_advanced-administration 0.2% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
13_workstation 1.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
14_security 0.9% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
15_debian-packaging 12.6% 17.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
70_conclusion 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
90_derivative-distributions 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
92_short-remedial-course 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
99_backcover 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
99_website 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Author_Group 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Book_Info 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Revision_History 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://debian-handbook.info/
Mailing list for translators debian-handbook-translators@lists.alioth.debian.org
Instructions for translators

https://debian-handbook.info/contribute/

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GPL-2.0+ or CC-BY-SA-3.0
Repository https://salsa.debian.org/hertzog/debian-handbook.git
Repository branch jessie/master
Last remote commit cs-CZ 7b8d631f
Jaroslav Tesař authored a month ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/debian-handbook/12_advanced-administration/
Filemask*/09_unix-services.po
Translation file sv-SE/09_unix-services.po
When User Action Detail Object
2 weeks ago None Committed changes Debian Handbook/09_unix-services - Swedish
2 weeks ago mattiasmun Translation changed Debian Handbook/09_unix-services - Swedish
<literal>$number</literal> oeller <literal>%n</literal>: the order enhetens ordningsnumbmer of the device, for, till exaempele, foör <literal>sda3</literal>, it would beskulle det vara “3”;
2 weeks ago mattiasmun Translation changed Debian Handbook/09_unix-services - Swedish
<primary>scheduled cmalagda kommandson</primary>
2 weeks ago mattiasmun Translation changed Debian Handbook/09_unix-services - Swedish
”Sticky bit” (symboliserad av bokstäaven ”t”) är en rättighet som endast är användbar i kataloger. Den är speciellt använd för tillfälliga kataloger där alla har skrivrättighet (som <filename>/tmp/</filename>): det begränsar borttagning av filer så att endast deras ägare (eller ägaren av överordnad katalog) kan göra det. Utan detta skulle alla kunna ta bort andra användares filer i <filename>/tmp/</filename>.
2 weeks ago mattiasmun Translation changed Debian Handbook/09_unix-services - Swedish
<primary><literal>setgid</literal>, rättighet</primary>
2 weeks ago mattiasmun Translation changed Debian Handbook/09_unix-services - Swedish
<primary><literal>setuid</literal>, rättighet</primary>
2 weeks ago mattiasmun Translation changed Debian Handbook/09_unix-services - Swedish
<primary>execution, rkörning, rättighet</primary>
2 weeks ago mattiasmun Translation changed Debian Handbook/09_unix-services - Swedish
<primary>modification, rering, rättighet</primary>
2 weeks ago mattiasmun Translation changed Debian Handbook/09_unix-services - Swedish
<primary>write, rskriv, rättighet</primary>
2 weeks ago mattiasmun Translation changed Debian Handbook/09_unix-services - Swedish
<primary>läs, högerrättighet</primary>
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 567 14916 115512
Translated 100.0% 567 14916 115512
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Nov. 24, 2019, 5:22 p.m.
Last author Mattias Münster

Activity in last 30 days

Activity in last year