Language Translated Words Review Checks Suggestions
Arabic (Morocco)
100.0% 100.0% 0.0% 163 0 Translate
Chinese (Simplified)
12.4% 5.9% 1.9% 15 0 Translate
Chinese (Traditional)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Croatian
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
Danish
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
Dutch
1.4% 0.1% 0.0% 0 0 Translate
French
100.0% 100.0% 0.0% 199 0 Translate
German
89.8% 75.5% 9.0% 127 14 Translate
Greek
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
Indonesian
89.8% 75.5% 9.0% 172 0 Translate
Italian
100.0% 100.0% 0.0% 149 0 Translate
Japanese
100.0% 100.0% 0.0% 189 0 Translate
Korean
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
Norwegian Bokmål (nb_NO)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Persian
100.0% 100.0% 0.0% 177 0 Translate
Polish
14.0% 12.7% 0.0% 0 0 Translate
Portuguese (Brazil)
100.0% 100.0% 0.0% 128 0 Translate
Romanian
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
Russian
11.4% 6.5% 0.0% 10 12 Translate
Spanish
100.0% 100.0% 0.0% 125 0 Translate
Turkish
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
Vietnamese
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate

- Good translations
- Translations with failing checks
- Fuzzy translations

Project website http://debian-handbook.info/
Mailing list for translators debian-handbook-translators@lists.alioth.debian.org
Instructions for translators http://debian-handbook.info/contribute/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Any authenticated users can contribute.
Translation license GPL-2.0+ or CC-BY-SA-3.0
Repository https://anonscm.debian.org/git/debian-handbook/debian-handbook.git
Repository branch jessie/master 2ef03c2e
Repository with Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/debian-handbook/12_advanced-administration/
Number of strings 13442
Number of words 318560
Number of languages 22
Number of source strings 611
Number of source words 14480
When User Action Translation
a month ago None Committed changes Debian Handbook/08_basic-configuration - Norwegian Bokmål (nb_NO)
a month ago Petter Reinholdtsen Translation changed Debian Handbook/08_basic-configuration - Norwegian Bokmål (nb_NO)
PC-arkitekturen (eller «i386», inkludert sin yngre fetter «AMDamd64») har lenge vært begrenset til å bruke «MS-DOS» partisjonstabellformatet, som bare tillater fire «primære» partisjoner pr. disk. Å gå utover denne begrensningen under denne ordningen, må en av dem lages som en «utvidet» partisjon, og kan da inneholde flere «sekundære» partisjoner. Disse sekundære partisjonene er nummerert fra 5. Dermed kan den første sekundærpartisjonen være <filename>/dev/sda5</filename>, fulgt av <filename>/dev/sda6</filename>, etc.
a month ago None Committed changes Debian Handbook/08_basic-configuration - Norwegian Bokmål (nb_NO)
a month ago Petter Reinholdtsen Translation changed Debian Handbook/08_basic-configuration - Norwegian Bokmål (nb_NO)
<primary>locale (omgivelser)</primary>
a month ago Petter Reinholdtsen Translation changed Debian Handbook/08_basic-configuration - Norwegian Bokmål (nb_NO)
Det andre spørsmålet, med tittelen «Default locale for the system invironment (systemmiljøet)», ber om en standard lokal tilpasningcale. Det anbefalte valget for USA er «<literal>en_US.UTF-8</literal>». Britisk-engelsk-språklige vil foretrekke «<literal>en_GB.UTF-8</literal>», og kanadiere vil foretrekke enten «<literal>en_CA.UTF-8</literal>» eller, for fransk, «<literal>fr_CA.UTF-8</literal>». <filename>/etc/default/locale</filename>-filen vil da bli endret for å lagre dette valget. Derfra blir det plukket opp av alle brukersesjoner, siden PAM vil sette inn innholdet i miljøvariabelen <varname>LANG</varname>.
a month ago Petter Reinholdtsen Translation changed Debian Handbook/08_basic-configuration - Norwegian Bokmål (nb_NO)
Det første spørsmålet inviterer deg til å velge «lokaliseringcaler» som skal støttes. Å velge alle engelske lokaliseringcaler (som betyr de som begynner med «<literal>en_</literal>») er et fornuftig valg. Ikke nøl med å også aktivere andre lokaliseringcaler hvis maskinen vil være vert for brukere fra andre land. Listen over lokaltilpasningcaler i systemet er lagret i <filename>/etc/locale.gen</filename>-filen. Det er mulig å redigere denne filen for hånd, men du bør kjøre <command>locale-gen</command> etter eventuelle endringer. Den vil generere de nødvendige filene til de ekstra lokaltilpasningcalene, og eventuelt fjerne utdaterte filer.
a month ago Petter Reinholdtsen Translation changed Debian Handbook/08_basic-configuration - Norwegian Bokmål (nb_NO)
Historisk har hvert sted (locale) et tilhørende tilpasset «tegnsett» (gruppe av kjente tegn), og en foretrukket «tegnckoding» (en intern representasjon for tegn i datamaskinen).
a month ago Petter Reinholdtsen Translation changed Debian Handbook/08_basic-configuration - Norwegian Bokmål (nb_NO)
En lokaliseringt locale er en gruppe av regionale innstillinger. Den omfatter ikke bare språket for teksten, men også hvordan tall, datoer, klokkeslett og pengesummer, samt alfabetiske sammenligningsregler (for å ta høyde for høyde for aksenttegn). Selv om hver av disse parametrene kan velges uavhengig av de andre, bruker vi vanligvis en lokaliseringt locale, som er et sammenhengende sett av verdier for disse parametrene tilsvarende en «region» i videste forstand. Disse steder (locales)ne er vanligvis angitt i form, <literal><replaceable>språkkode</replaceable>_<replaceable>LANDSKODE</replaceable></literal>, noen ganger med et suffiks for å angi tegnsett og koding som skal brukes. Dette muliggjør å ta hensyn til idiomatiske eller typografiske forskjeller mellom ulike regioner med et felles språk.
a month ago Petter Reinholdtsen Translation changed Debian Handbook/08_basic-configuration - Norwegian Bokmål (nb_NO)
<primary>localesr</primary>
a month ago None Committed changes Debian Handbook/08_basic-configuration - Norwegian Bokmål (nb_NO)
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year