Language Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Arabic (Morocco) This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0 60% 6 118 1
Catalan This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0 0% 15 245
Chinese (Simplified) This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0
Chinese (Traditional) This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0 60% 6 118
Croatian This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0 0% 15 245
Czech This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0 0% 15 245
Danish This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0 60% 6 118
Dutch This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0 60% 6 118
English This translation is used for source strings. This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0 8 2
French This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0 80% 3 74 2
German This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0
Greek This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0 60% 6 118
Indonesian This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0
Italian This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0 60% 6 118
Japanese This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0 60% 6 118 2
Korean This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0 60% 6 118 1
Norwegian Bokmål This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0
Persian This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0 60% 6 118
Polish This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0
Portuguese (Brazil) This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0 66% 5 112
Romanian This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0 60% 6 118
Russian This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0
Spanish This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0
Swedish This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0
Turkish This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0 0% 15 245
Vietnamese This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0 60% 6 118
Please sign in to see the alerts.
Project website debian-handbook.info
Mailing list for translators debian-handbook-translators@lists.alioth.debian.org
Instructions for translators

https://debian-handbook.info/contribute/

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v2.0 or later
Repository https://salsa.debian.org/hertzog/debian-handbook.git
Repository branch buster/master
Last remote commit Update broken link to virtual-package-names list 8a2a1b77
User avatar hwansing authored yesterday
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/debian-handbook/12_advanced-administration/
Filemask*/Book_Info.po
Number of strings 390
Number of words 6,370
Number of characters 43,732
Number of languages 26
Number of source strings 15
Number of source words 245
Number of source characters 1,682
User avatar pet209a1

Translation changed

Debian Handbook / Book_InfoPolish

This book is published under a free license because we want everybody to benefit from it. That said maintaining it takes time and lots of effort, and we appreciate being thanked for this. If you find this book valuable, please consider contributing to its continued maintenance either by buying a paperback copy or by making a donation through the book's official website: <ulink type="block" url="https://debian-handbook.info" />
Książka jest opublikowana na wolnej licencji ponieważ chcemy, aby każdy mógł z niej skorzystać. Warto jednak zaznaczyć, że kosztowała nas ona wiele czasu i wysiłku. Będzie nam więc bardzo miło, jeśli otrzymamy za nią drobne wyrazy wdzięczności. Jeśli ta książka wyda ci się wartościowa, to proszę weź pod uwagę własny wkład w jej utrzymywanie, i wesprzyj nas — albo poprzez zakup papierowej wersji albo poprzez darowiznę za pomocą oficjalnej witryny internetowej: <ulink type="block" url="https://debian-handbook.info" />
4 days ago
User avatar pet209a1

Translation changed

Debian Handbook / Book_InfoPolish

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program. If not, see <ulink url="https://www.gnu.org/licenses/" />.
Wraz z tym programem powinieneś /powinnaś otrzymać kopię Powszechnej Licencji Publicznej GNU. Jeśli nie otrzymałeś /nie otrzymałaś takiej kopii, to zobacz <ulink url="https://www.gnu.org/licenses/" />.
4 days ago
User avatar pet209a1

Translation changed

Debian Handbook / Book_InfoPolish

This book is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License. <ulink type="block" url="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/" />
KTa książka jest dostępna na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License. <ulink type="block" url="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/" />
4 days ago
User avatar pet209a1

Translation changed

Debian Handbook / Book_InfoPolish

ISBN: 979-10-91414-20-3 (English ebook)
ISBN: 979-10-91414-05-0 (książka elektroniczna20-3 (ebook w języku angielskim)
4 days ago
User avatar pet209a1

Translation changed

Debian Handbook / Book_InfoPolish

ISBN: 979-10-91414-19-7 (English paperback)
ISBN: 979-10-91414-04-319-7 (wersja papierowa w języku angielskim)
4 days ago
User avatar pet209a1

Translation changed

Debian Handbook / Book_InfoPolish

Debian Buster from Discovery to Mastery
Debian Jessie — Odkryj, aby stać się MistrzemBuster — od odkrycia do mistrzostwa
4 days ago
User avatar None

New alert

Debian Handbook / Book_Info

Repository has changes. 6 days ago
User avatar pere

Component unlocked

Debian Handbook / Book_Info

Component unlocked 9 days ago
User avatar pere

Component locked

Debian Handbook / Book_Info

Component locked 9 days ago
User avatar pere

Component unlocked

Debian Handbook / Book_Info

Component unlocked 2 weeks ago
Browse all component changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity