Translation status

Strings15
100.0% Translate
Words245
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
00a_preface 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
00b_foreword 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
01_the-debian-project 89.9% 83.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
02_case-study 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.5% Translate
03_existing-setup 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
04_installation 21.9% 15.3% 0.0% 0.7% 0.0% 0.4% Translate
05_packaging-system 60.9% 33.7% 0.0% 10.9% 0.0% 0.0% Translate
06_apt 64.6% 61.5% 0.0% 34.9% 0.0% 0.0% Translate
07_solving-problems 81.3% 66.6% 0.0% 17.2% 0.0% 0.0% Translate
08_basic-configuration 14.1% 12.8% 0.0% 9.2% 0.2% 0.0% Translate
09_unix-services 8.6% 6.6% 0.0% 4.4% 0.0% 0.2% Translate
10_network-infrastructure 8.8% 6.5% 0.0% 0.6% 0.0% 0.3% Translate
11_network-services 6.8% 6.4% 0.0% 5.5% 0.0% 0.0% Translate
12_advanced-administration 2.4% 0.5% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% Translate
13_workstation 5.9% 4.3% 0.0% 0.7% 0.0% 0.0% Translate
14_security 2.8% 1.9% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% Translate
15_debian-packaging 4.6% 0.2% 0.0% 0.0% 1.1% 0.0% Translate
70_conclusion 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
90_derivative-distributions 10.0% 5.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
92_short-remedial-course 15.7% 10.3% 0.0% 3.0% 0.0% 0.0% Translate
99_backcover 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
99_website 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Author_Group 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
debian-handbook 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Revision_History 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://debian-handbook.info/
Mailing list for translators debian-handbook-translators@lists.alioth.debian.org
Instructions for translators https://debian-handbook.info/contribute/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GPL-2.0+ or CC-BY-SA-3.0
Repository https://salsa.debian.org/hertzog/debian-handbook.git
Repository branch jessie/master e430ddad, 13 days ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/debian-handbook/12_advanced-administration/
Filemask*/Book_Info.po
Translation file pl-PL/Book_Info.po
When User Action Detail Object
a year ago None Committed changes Debian Handbook/Book_Info - Polish
a year ago None Resource update Debian Handbook/Book_Info - Polish
a year ago pet209a1 Translation changed Debian Handbook/Book_Info - Polish
Książka jest wolną dokumentacją: można ją rozpowszechniać i/lub modyfikować na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU, opublikowanej przez Fundację Wolnego Oprogramowania (ang. Free Software Foundation — FSG), według wersji 2. tej Licencji lub (do wyboru) którejś z późniejszych wersji.
a year ago pet209a1 Translation changed Debian Handbook/Book_Info - Polish
Publikacja encyklopedyczna, prezentująca dystrybucję Debian, począwszy od wstępnej instalacji, aż do konfiguracji usług.
2 years ago None Committed changes Debian Handbook/Book_Info - Polish
2 years ago stan099 Translation changed Debian Handbook/Book_Info - Polish
Książka jest opublikowana na wolnej licencji ponieważ chcemy, aby każdy mógł z niej skorzystać. Warto jednak zaznaczyć, że kosztowała nas ona wiele czasu i wysiłku. Będzie nam więc bardzo miło, jeśli otrzymamy za nią drobne wyrazy wdzięczności. Jeśli ta książka wyda ci się wartościowa, to proszę weź pod uwagę własny wkład w jej utrzymywanie, i wesprzyj nas — albo poprzez zakup papierowej wersji albo poprzez darowiznę za pomocą oficjalnej witryny internetowej: <ulink type="block" url="http://debian-handbook.info" />
2 years ago stan099 Translation changed Debian Handbook/Book_Info - Polish
Wraz z tym programem powinieneś /powinnaś otrzymać kopię Powszechnej Licencji Publicznej GNU. Jeśli nie otrzymałeś /nie otrzymałaś takiej kopii, to zobacz <ulink url="http://www.gnu.org/licenses/" />.
2 years ago stan099 Translation changed Debian Handbook/Book_Info - Polish
Książka jest rozpowszechniana w nadziei, że będzie użyteczna, ale BEZ ŻADNEJ GWARANCJI; nawet bez żadnej domniemanej gwarancji PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ lub PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Więcej szczegółów — zob.: Powszechną Licencja Publiczna GNU.
2 years ago stan099 Translation changed Debian Handbook/Book_Info - Polish
Książka jest wolną dokumentacją: można ją rozpowszechniać i/lub modyfikować na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU, opublikowanej przez Fundację Wolnego Oprogramowania (ang. Free Software Foundation), według wersji 2. tej Licencji lub (do wyboru) którejś z późniejszych wersji.
2 years ago stan099 Translation changed Debian Handbook/Book_Info - Polish
Książka jest dostępna na warunkach Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License. <ulink type="block" url="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/" />
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 15 245 1679
Translated 100.0% 15 245 1679
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change March 20, 2018, 6:49 p.m.
Last author Stanisław Krukowski

Activity in last 30 days

Activity in last year