Translation Information

Project website debian-handbook.info
Instructions for translators

https://debian-handbook.info/contribute/ Mailing list for translators: <<debian-handbook-translators@lists.alioth.debian.org>

Project maintainers User avatar rhertzog User avatar pere
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v2.0 or later
Source code repository https://salsa.debian.org/hertzog/debian-handbook.git
Repository branch buster/master
Last remote commit fr-FR: Translated using Weblate. 109bba20
User avatar pere authored 2 weeks ago
Weblate repository https://hosted.weblate.org/git/debian-handbook/12_advanced-administration/
Filemask */Book_Info.po
Translation file pl-PL/Book_Info.po
User avatar pet209a1

Translation changed

Debian Handbook / Book_InfoPolish

This book is published under a free license because we want everybody to benefit from it. That said maintaining it takes time and lots of effort, and we appreciate being thanked for this. If you find this book valuable, please consider contributing to its continued maintenance either by buying a paperback copy or by making a donation through the book's official website: <ulink type="block" url="https://debian-handbook.info" />
Książka jest opublikowana na wolnej licencji ponieważ chcemy, aby każdy mógł z niej skorzystać. Warto jednak zaznaczyć, że kosztowała nas ona wiele czasu i wysiłku. Będzie nam więc bardzo miło, jeśli otrzymamy za nią drobne wyrazy wdzięczności. Jeśli ta książka wyda ci się wartościowa, to proszę weź pod uwagę własny wkład w jej utrzymywanie, i wesprzyj nas — albo poprzez zakup papierowej wersji albo poprzez darowiznę za pomocą oficjalnej witryny internetowej: <ulink type="block" url="https://debian-handbook.info" />
3 months ago
User avatar pet209a1

Translation changed

Debian Handbook / Book_InfoPolish

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program. If not, see <ulink url="https://www.gnu.org/licenses/" />.
Wraz z tym programem powinieneś /powinnaś otrzymać kopię Powszechnej Licencji Publicznej GNU. Jeśli nie otrzymałeś /nie otrzymałaś takiej kopii, to zobacz <ulink url="https://www.gnu.org/licenses/" />.
3 months ago
User avatar pet209a1

Translation changed

Debian Handbook / Book_InfoPolish

This book is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License. <ulink type="block" url="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/" />
KTa książka jest dostępna na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License. <ulink type="block" url="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/" />
3 months ago
User avatar pet209a1

Translation changed

Debian Handbook / Book_InfoPolish

ISBN: 979-10-91414-20-3 (English ebook)
ISBN: 979-10-91414-05-0 (książka elektroniczna20-3 (ebook w języku angielskim)
3 months ago
User avatar pet209a1

Translation changed

Debian Handbook / Book_InfoPolish

ISBN: 979-10-91414-19-7 (English paperback)
ISBN: 979-10-91414-04-319-7 (wersja papierowa w języku angielskim)
3 months ago
User avatar pet209a1

Translation changed

Debian Handbook / Book_InfoPolish

Debian Buster from Discovery to Mastery
Debian Jessie — Odkryj, aby stać się MistrzemBuster — od odkrycia do mistrzostwa
3 months ago
User avatar None

New string to translate

Debian Handbook / Book_InfoPolish

New string to translate 8 months ago
User avatar None

Resource update

Debian Handbook / Book_InfoPolish

Resource update 8 months ago
User avatar None

Source string changed

Debian Handbook / Book_InfoPolish

This book is published under a free license because we want everybody to benefit from it. That said maintaining it takes time and lots of effort, and we appreciate being thanked for this. If you find this book valuable, please consider contributing to its continued maintenance either by buying a paperback copy or by making a donation through the book's official website: <ulink type="block" url="https://debian-handbook.info" />
8 months ago
User avatar None

Source string changed

Debian Handbook / Book_InfoPolish

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program. If not, see <ulink url="https://www.gnu.org/licenses/" />.
8 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 15 245 1,682
Translated 100% 15 245 1,682
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Sept. 24, 2020, 8:57 p.m.
Last author Stanisław Stefan Krukowski

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity