Translation Information

Project website https://debian-handbook.info/
Mailing list for translators debian-handbook-translators@lists.alioth.debian.org
Instructions for translators

https://debian-handbook.info/contribute/

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v2.0 or later
Repository https://salsa.debian.org/hertzog/debian-handbook.git
Repository branch jessie/master
Last remote commit cs-CZ: 07 complete 38c31c10
Jaroslav Tesař authored 3 months ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/debian-handbook/12_advanced-administration/
Filemask*/Book_Info.po
Translation file ro-RO/Book_Info.po
kneekoo

Committed changes

Debian Handbook / Book_InfoRomanian

Committed changes 2 years ago
This book is published under a free license because we want everybody to benefit from it. That said maintaining it takes time and lots of effort, and we appreciate being thanked for this. If you find this book valuable, please consider contributing to its continued maintenance either by buying a paperback copy or by making a donation through the book's official website: <ulink type="block" url="http://debian-handbook.info" />
Această carte este publicată sub o licență liberă pentru că vrem ca toată lumea să beneficieze de pe urma acesteia. Întreținerea acesteia necesită mult timp și efort, și apreciem mulțumirile primite. Dacă găsiți valoroasă această carte, vă rugăm considerați să contribuiți la întreținerea continuă a acesteia, fie cumpărând o copie tipărită, fie făcând o donație prin saitul oficial al cărții: <ulink type="block" url="http://debian-handbook.info" />
2 years ago
kneekoo

Translation completed

Debian Handbook / Book_InfoRomanian

Translation completed 2 years ago
Show your appreciation
Arătați-vă aprecierea
2 years ago
You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program. If not, see <ulink url="http://www.gnu.org/licenses/" />.
Ar fi trebuit să primiți o copie a Licenței Publice Generale GNU alături de acest program. În caz contrar, vedeți <ulink url="http://www.gnu.org/licenses/" />.
2 years ago
This book is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
Această carte este distribuită cu speranța că va fi folositoare, însă FĂRĂ NICIO GARANȚIE; chiar fără garanția implicită de VANDABILITATE sau CONFORMITATE UNUI ANUMIT SCOP. Vedeți Licența Publică Generală GNU pentru mai multe detalii.
2 years ago
This book is free documentation: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation, either version 2 of the License, or (at your option) any later version.
Această carte este o documentație liberă: o puteți redistribui și/sau modifica conform termenilor Licenței Publice Generale GNU, așa cum este publicată de Fundația pentru Software Liber, fie versiunea 2 a licenței, fie (la opțiunea dvs.) oricare versiune ulterioară.
2 years ago
kneekoo

Translation changed

Debian Handbook / Book_InfoRomanian

GNU General Public License Notice:
Nota Licenței Publice Generale GNU:
2 years ago
GNU General Public License Notice:
Nota Licenței Publice Generale GNU
2 years ago
This book is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License. <ulink type="block" url="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/" />
Această carte este licențiată sub o licență Creative Commons Atribuire - Distribuire în condiţii identice 3.0 Ne-adaptată. <ulink type="block" url="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/" />
2 years ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 15 245 1,679
Translated 100% 15 245 1,679
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 0 0 0

Last activity

Last change Feb. 27, 2018, 11:06 a.m.
Last author Nicolae Crefelean

Activity in last 30 days

Activity in last year