Translation Information

Project website https://debian-handbook.info/
Mailing list for translators debian-handbook-translators@lists.alioth.debian.org
Instructions for translators

https://debian-handbook.info/contribute/

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v2.0 or later
Repository https://salsa.debian.org/hertzog/debian-handbook.git
Repository branch jessie/master
Last remote commit cs-CZ: 07 complete 38c31c10
Jaroslav Tesař authored 3 months ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/debian-handbook/12_advanced-administration/
Filemask*/Book_Info.po
Translation file sv-SE/Book_Info.po
None

Committed changes

Debian Handbook / Book_InfoSwedish

Committed changes 2 years ago
Haaninjo

Committed changes

Debian Handbook / Book_InfoSwedish

Committed changes 2 years ago
Haaninjo

Translation changed

Debian Handbook / Book_InfoSwedish

ISBN: 979-10-91414-05-0 (English ebook)
ISBN: 979-10-91414-05-0 (Engelsk e-bok)
2 years ago
Haaninjo

Suggestion accepted

Debian Handbook / Book_InfoSwedish

ISBN: 979-10-91414-05-0 (English ebook)
ISBN: 979-10-91414-05-0 (Englsk e-bok)
2 years ago
Haaninjo

Suggestion accepted

Debian Handbook / Book_InfoSwedish

ISBN: 979-10-91414-04-3 (English paperback)
ISBN: 979-10-91414-04-3 (Engelsk pocketbok)
2 years ago
Haaninjo

Committed changes

Debian Handbook / Book_InfoSwedish

Committed changes 2 years ago
Haaninjo

Translation changed

Debian Handbook / Book_InfoSwedish

This book is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
Denna bok distribueras med förhoppningen att den kommer att vara användbar, men UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI; inte ens den underförstådda garantin för SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIELLT ÄNDAMÅL. Se GnuNU General Public License för vidare detaljer.
2 years ago
Haaninjo

Translation changed

Debian Handbook / Book_InfoSwedish

This book is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License. <ulink type="block" url="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/" />
Denna bok är licensierad under licensen Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported license. <ulink type="block" url="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/" />
2 years ago
Haaninjo

Translation changed

Debian Handbook / Book_InfoSwedish

Creative Commons License Notice:
Notis för Creative Commons -licens:
2 years ago
Haaninjo

Translation changed

Debian Handbook / Book_InfoSwedish

This book is available under the terms of two licenses compatible with the Debian Free Software Guidelines.
Denna bok är tillägngänglign under villkoren för två licenser som är kompatibla med Debians riktlinjer för fri programvara.
2 years ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 15 245 1,679
Translated 100% 15 245 1,679
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 0 0 0

Last activity

Last change Dec. 12, 2017, 9:46 p.m.
Last author Anders Jonsson

Activity in last 30 days

Activity in last year