Translation status

Strings15
100.0% Translate
Words245
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
00a_preface 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
00b_foreword 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
01_the-debian-project 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
02_case-study 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.5% Translate
03_existing-setup 5.9% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
04_installation 0.7% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
05_packaging-system 1.4% 0.1% 0.0% 0.3% 0.0% 0.0% Translate
06_apt 5.2% 1.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
07_solving-problems 3.7% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
08_basic-configuration 0.3% 0.1% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% Translate
09_unix-services 100.0% 100.0% 0.0% 16.0% 0.0% 0.2% Translate
10_network-infrastructure 0.0% 0.0% 0.0% 0.8% 0.0% 0.3% Translate
11_network-services 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
12_advanced-administration 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% Translate
13_workstation 0.4% 0.1% 0.0% 0.7% 0.0% 0.0% Translate
14_security 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
15_debian-packaging 12.6% 17.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
70_conclusion 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
90_derivative-distributions 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
92_short-remedial-course 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
99_backcover 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
99_website 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Author_Group 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Revision_History 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://debian-handbook.info/
Mailing list for translators debian-handbook-translators@lists.alioth.debian.org
Instructions for translators https://debian-handbook.info/contribute/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GPL-2.0+ or CC-BY-SA-3.0
Repository https://salsa.debian.org/hertzog/debian-handbook.git
Repository branch jessie/master 0a8dd8c5, 2 weeks ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/debian-handbook/12_advanced-administration/
Filemask*/Book_Info.po
Translation file sv-SE/Book_Info.po
When User Action Detail Object
a year ago None Committed changes Debian Handbook/Book_Info - Swedish
a year ago Haaninjo Committed changes Debian Handbook/Book_Info - Swedish
a year ago Haaninjo Translation changed Debian Handbook/Book_Info - Swedish
ISBN: 979-10-91414-05-0 (Engelsk e-bok)
a year ago Haaninjo Suggestion accepted Debian Handbook/Book_Info - Swedish
ISBN: 979-10-91414-05-0 (Englsk e-bok)
a year ago Haaninjo Suggestion accepted Debian Handbook/Book_Info - Swedish
ISBN: 979-10-91414-04-3 (Engelsk pocketbok)
a year ago Haaninjo Committed changes Debian Handbook/Book_Info - Swedish
a year ago Haaninjo Translation changed Debian Handbook/Book_Info - Swedish
Denna bok distribueras med förhoppningen att den kommer att vara användbar, men UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI; inte ens den underförstådda garantin för SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIELLT ÄNDAMÅL. Se GnuNU General Public License för vidare detaljer.
a year ago Haaninjo Translation changed Debian Handbook/Book_Info - Swedish
Denna bok är licensierad under licensen Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported license. <ulink type="block" url="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/" />
a year ago Haaninjo Translation changed Debian Handbook/Book_Info - Swedish
Notis för Creative Commons -licens:
a year ago Haaninjo Translation changed Debian Handbook/Book_Info - Swedish
Denna bok är tillägngänglign under villkoren för två licenser som är kompatibla med Debians riktlinjer för fri programvara.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 15 245
Translated 100.0% 15 245
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Dec. 12, 2017, 10:46 p.m.
Last author Anders Jonsson

Activity in last 30 days

Activity in last year