Language Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Arabic (Morocco) This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0 62% 28 1,162 19
Chinese (Simplified) This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0 58% 31 1,217 19
Chinese (Traditional) This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0 56% 33 1,415
Croatian This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0 0% 75 1,554
Czech This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0 0% 75 1,554
Danish This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0 0% 75 1,554
Dutch This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0 62% 28 1,162 2
English This translation is used for source strings. This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0 68
French This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0 62% 28 1,162 36
German This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0
Greek This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0 0% 75 1,554
Indonesian This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0
Italian This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0 62% 28 1,162 26
Japanese This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0 62% 28 1,162 29
Korean This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0 0% 75 1,554
Norwegian Bokmål This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0
Persian This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0 62% 28 1,162 10
Polish This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0 8% 69 1,466 1
Portuguese (Brazil) This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0 62% 28 1,162
Romanian This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0 0% 75 1,554
Russian This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0 62% 28 1,162 18
Spanish This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0
Swedish This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0 62% 28 1,162 1
Turkish This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0 0% 75 1,554
Vietnamese This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0 62% 28 1,162 45
Please sign in to see the alerts.
Project website https://debian-handbook.info/
Mailing list for translators debian-handbook-translators@lists.alioth.debian.org
Instructions for translators

https://debian-handbook.info/contribute/

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v2.0 or later
Repository https://salsa.debian.org/hertzog/debian-handbook.git
Repository branch buster/master
Last remote commit Fix markup in the "Apache > Allow from" index entry c730f2d8
User avatar rhertzog authored 2 days ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/debian-handbook/12_advanced-administration/
Filemask*/90_derivative-distributions.po
Number of strings 1,875
Number of words 38,850
Number of characters 295,800
Number of languages 25
Number of source strings 75
Number of source words 1,554
Number of source characters 11,832
Committed changes a week ago
The search form can help track down a distribution based on its ancestry. In June 2019, selecting Debian led to 127 active distributions! <ulink type="block" url="https://distrowatch.com/search.php" />
Søkeskjemaet kan hjelpe til å spore opp en distribusjon ut fra opphavet. I marsjuni 20159 førte valget av søkeordet Debian til 13127 aktive distribusjoner! <ulink type="block" url="https://distrowatch.com/search.php" />
8 days ago
The Distrowatch website references a huge number of Linux distributions, many of which are based on Debian. Browsing this site is a great way to get a sense of the diversity in the free software world. <ulink type="block" url="https://distrowatch.com" />
Distrowatch-nettstedet refererer til et stort antall Linux-distribusjoner, der mange er basert på Debian. Å søkebla rundt på dette nettstedet gir, på en flott måte, følelsener en utmerket måte å få inntrykk av mangfoldet i verdenen av fri programvareverden. <ulink type="block" url="https://distrowatch.com" />
8 days ago
<primary>Valve Corporation</primary>
<primary>KValive Corporation</primary>
8 days ago
<primary>SteamOS</primary>
<primary>DevuanSteamOS</primary>
8 days ago
<primary>Purism</primary>
<primary>GrmlPurism</primary>
8 days ago
<primary>PureOS</primary>
<primary>GrmlPureOS</primary>
8 days ago
Raspbian is a rebuild of Debian optimized for the popular (and inexpensive) Raspberry Pi family of single-board computers. The hardware for that platform is more powerful than what the Debian <emphasis role="architecture">armel</emphasis> architecture can take advantage of, but lacks some features that would be required for <emphasis role="architecture">armhf</emphasis>; so Raspbian is a kind of intermediary, rebuilt specifically for that hardware and including patches targeting this computer only. <ulink type="block" url="https://raspbian.org" />
Raspbian optimaliserer Debian for den populære (og billige) Raspberry Pi-familien medav ett-kortsdatamaskiner (single-board computers). Maskinvaren for denne plattformen er kraftigere enn hva Debians <emphasis role="architecture">armel</emphasis>-arkitektur kan dra nytte av, men mangler noen funksjoner som ville være nødvendig for <emphasis role="architecture">armhf</emphasis>; så Raspbian er en slags mellommann, spesielt ombygd for den maskinvaren, og med oppdateringer rettet mot denne datamaskinen. <ulink type="block" url="https://raspbian.org" />
8 days ago
DoudouLinux targets young children (starting from 2 years old). To achieve this goal, it provides a heavily customized graphical interface (based on LXDE) and comes with many games and educative applications. Internet access is filtered to prevent children from visiting problematic websites. Advertisements are blocked. The goal is that parents should be free to let their children use their computer once booted into DoudouLinux. And children should love using DoudouLinux, just like they enjoy their gaming console. <ulink type="block" url="https://www.doudoulinux.org" />
DoudouLinux er rettet mot små barn (fra og med 2 år gamle). For å oppnå dette målet gir det et tungt tilpasset grafisk grensesnitt (basert på LXDE), og kommer med mange spill og lærerike programmer. Internett-tilgang er filtrert for å hindre barn fra å besøke problematiske nettsteder. Reklame er blokkert. Målet er at foreldre bør stå fritt til å la barna bruke datamaskinen når den en gang startet i DoudouLinux. Barn bør elske å bruke DoudouLinux, akkurat som de nyter sine spillkonsoller. <ulink type="block" url="https://www.doudoulinux.org" />
8 days ago
Devuan is a fork of Debian started in 2014 as a reaction to the decision made by Debian to switch to <command>systemd</command> as the default init system. A group of users attached to <command>sysv</command> and opposing drawbacks to <command>systemd</command> started Devuan with the objective of maintaining a <command>systemd</command>-less system. <ulink type="block" url="https://devuan.org" />
Devuan er en relativt ny gaffelforgrening av Debian: Den som startet opp i 2014 som en reaksjon på Debians vedtak om å bytte til <command>systemd</command> som standard init-oppstartsystem. En gruppe av brukere som var knyttet seg til <command>sysv</command>, og motsatte seg (reelle eller oppfattede) begrensninger i <command>systemd</command>, startet Devuan med det formål å vedlikeholde et <command>systemd</command>-fritt system. Pr. mars 2015 har de ikke publisert noen reell utgivelse. Det gjenstår å se om prosjektet vil lykkes og finne sin nisje, eller hvis systemd-motstandere vil lære å akseptere det. <ulink type="block" url="https://devuan.org" />
8 days ago
Browse all component changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity