Translation Information

Project website debian-handbook.info
Mailing list for translators debian-handbook-translators@lists.alioth.debian.org
Instructions for translators

https://debian-handbook.info/contribute/

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v2.0 or later
Repository https://salsa.debian.org/hertzog/debian-handbook.git
Repository branch buster/master
Last remote commit Update broken link to virtual-package-names list 8a2a1b77
User avatar hwansing authored yesterday
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/debian-handbook/12_advanced-administration/
Filemask*/90_derivative-distributions.po
Translation file pl-PL/90_derivative-distributions.po
User avatar None

New string to translate

Debian Handbook / 90_derivative-distributionsPolish

New string to translate 4 months ago
Resource update 4 months ago
User avatar None

Source string changed

Debian Handbook / 90_derivative-distributionsPolish

Llive CD
4 months ago
User avatar None

Committed changes

Debian Handbook / 90_derivative-distributionsPolish

Committed changes 3 years ago
The Debian project fully acknowledges the importance of derivative distributions and actively supports collaboration between all involved parties. This usually involves merging back the improvements initially developed by derivative distributions so that everyone can benefit and long-term maintenance work is reduced.
Projekt Debian w pełni uznaje ważność dystrybucji pochodnych i aktywnie wspiera współpracę pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi stronami. To zwykle pociąga za sobą wsteczne scalanie ulepszeń (początkowo rozwijanych przez dystrybucje pochodne) tak, aby każdy mógł z nich skorzystać, a prace konserwacyjne były ograniczone do niezbędnego minimum.
3 years ago
Census and Cooperation
Cenzus i Współpraca
3 years ago
<indexterm><primary>derivative distribution</primary></indexterm> <indexterm><primary>distribution, derivative</primary></indexterm> Many Linux distributions are derivatives of Debian and reuse Debian's package management tools. They all have their own interesting properties, and it is possible one of them will fulfill your needs better than Debian itself.
<indexterm><primary>dystrybucja pochodna</primary></indexterm><indexterm><primary>dystrybucja, pochodna</primary></indexterm> Wiele dystrybucji Linuksa to dystrybucje pochodne od Debiana. Takie dystrybucje powtórnie wykorzystują system zarządzania pakietami Debiana. Wszystkie mają własne, interesujące właściwości i możliwe jest, ze jedna z nich będzie bardziej odpowiadać twoim potrzebom, niż sam Debian.
3 years ago
User avatar None

Committed changes

Debian Handbook / 90_derivative-distributionsPolish

Committed changes 4 years ago
Derivative Distributions
Dystrybucje pochodne
4 years ago
Particular Choices
Poszczególne wybory
4 years ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 75 1,554 11,832
Translated 8% 6 88 753
Needs editing 1% 1 2 7
Failing checks 1% 1 41 318

Last activity

Last change Oct. 2, 2016, 10:21 a.m.
Last author Stanisław Krukowski

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity