Translation status

Strings70
10.0% Translate
Words1554
5.8%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
00a_preface 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
00b_foreword 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
01_the-debian-project 89.9% 83.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
02_case-study 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.5% Translate
03_existing-setup 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
04_installation 21.9% 15.3% 0.0% 0.7% 0.0% 0.4% Translate
05_packaging-system 60.9% 33.7% 0.0% 10.9% 0.0% 0.0% Translate
06_apt 64.6% 61.5% 0.0% 34.9% 0.0% 0.0% Translate
07_solving-problems 81.3% 66.6% 0.0% 17.2% 0.0% 0.0% Translate
08_basic-configuration 14.1% 12.8% 0.0% 9.2% 0.2% 0.0% Translate
09_unix-services 8.6% 6.6% 0.0% 4.4% 0.0% 0.2% Translate
10_network-infrastructure 8.8% 6.5% 0.0% 0.6% 0.0% 0.3% Translate
11_network-services 6.8% 6.4% 0.0% 5.5% 0.0% 0.0% Translate
12_advanced-administration 2.4% 0.5% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% Translate
13_workstation 5.9% 4.3% 0.0% 0.7% 0.0% 0.0% Translate
14_security 2.8% 1.9% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% Translate
15_debian-packaging 4.6% 0.2% 0.0% 0.0% 1.1% 0.0% Translate
70_conclusion 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
92_short-remedial-course 15.7% 10.3% 0.0% 3.0% 0.0% 0.0% Translate
99_backcover 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
99_website 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Author_Group 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Book_Info 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
debian-handbook 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Revision_History 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://debian-handbook.info/
Mailing list for translators debian-handbook-translators@lists.alioth.debian.org
Instructions for translators https://debian-handbook.info/contribute/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GPL-2.0+ or CC-BY-SA-3.0
Repository https://salsa.debian.org/hertzog/debian-handbook.git
Repository branch jessie/master e430ddad, 9 days ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/debian-handbook/12_advanced-administration/
Filemask*/90_derivative-distributions.po
Translation file pl-PL/90_derivative-distributions.po
When User Action Detail Object
2 years ago None Committed changes Debian Handbook/90_derivative-distributions - Polish
2 years ago stan099 New translation Debian Handbook/90_derivative-distributions - Polish
Projekt Debian w pełni uznaje ważność dystrybucji pochodnych i aktywnie wspiera współpracę pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi stronami. To zwykle pociąga za sobą wsteczne scalanie ulepszeń (początkowo rozwijanych przez dystrybucje pochodne) tak, aby każdy mógł z nich skorzystać, a prace konserwacyjne były ograniczone do niezbędnego minimum.
2 years ago stan099 New translation Debian Handbook/90_derivative-distributions - Polish
Cenzus i Współpraca
2 years ago stan099 New translation Debian Handbook/90_derivative-distributions - Polish
<indexterm><primary>dystrybucja pochodna</primary></indexterm><indexterm><primary>dystrybucja, pochodna</primary></indexterm> Wiele dystrybucji Linuksa to dystrybucje pochodne od Debiana. Takie dystrybucje powtórnie wykorzystują system zarządzania pakietami Debiana. Wszystkie mają własne, interesujące właściwości i możliwe jest, ze jedna z nich będzie bardziej odpowiadać twoim potrzebom, niż sam Debian.
3 years ago None Committed changes Debian Handbook/90_derivative-distributions - Polish
3 years ago stan099 New translation Debian Handbook/90_derivative-distributions - Polish
Dystrybucje pochodne
3 years ago stan099 New translation Debian Handbook/90_derivative-distributions - Polish
Poszczególne wybory
3 years ago stan099 New translation Debian Handbook/90_derivative-distributions - Polish
Specyficzności
3 years ago stan099 New translation Debian Handbook/90_derivative-distributions - Polish
Live CD
3 years ago rhertzog Resource update Debian Handbook/90_derivative-distributions - Polish
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 70 1554 11659
Translated 10.0% 7 90 760
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Oct. 2, 2016, 12:21 p.m.
Last author Stanisław Krukowski

Activity in last 30 days

Activity in last year