Language Translated Words Review Checks Suggestions
Arabic (Morocco)
100.0% 100.0% 0.0% 43 0 Translate
Chinese (Simplified)
100.0% 100.0% 0.0% 38 0 Translate
Chinese (Traditional)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Croatian
22.7% 8.1% 3.7% 8 0 Translate
Danish
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
Dutch
100.0% 100.0% 0.0% 1 0 Translate
French
100.0% 100.0% 0.0% 15 0 Translate
German
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Greek
1.0% 0.1% 0.0% 0 0 Translate
Indonesian
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Italian
100.0% 100.0% 0.0% 31 0 Translate
Japanese
100.0% 100.0% 0.0% 81 0 Translate
Korean
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
Norwegian Bokmål
100.0% 100.0% 0.0% 30 0 Translate
Persian
100.0% 100.0% 0.0% 65 0 Translate
Polish
60.8% 33.6% 0.0% 0 0 Translate
Portuguese (Brazil)
100.0% 100.0% 0.0% 28 0 Translate
Romanian
0.6% 0.1% 0.0% 0 0 Translate
Russian
100.0% 100.0% 0.0% 22 3 Translate
Spanish
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Swedish
1.3% 0.1% 0.0% 0 0 Translate
Turkish
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
Vietnamese
100.0% 100.0% 0.0% 85 0 Translate

- Approved
- Good
- Failing checks
- Needs editing

Project website https://debian-handbook.info/
Mailing list for translators debian-handbook-translators@lists.alioth.debian.org
Instructions for translators https://debian-handbook.info/contribute/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Suggestions to improve translation can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation is using bilingual files.
Translation license GPL-2.0+ or CC-BY-SA-3.0
Repository https://salsa.debian.org/hertzog/debian-handbook.git
Repository branch jessie/master 0cbe765a
Repository with Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/debian-handbook/12_advanced-administration/
Number of strings 6762
Number of words 211117
Number of languages 23
Number of source strings 294
Number of source words 9179

Search and replace

You can replace a string in all strings at once. The search is a simple substring case sensitive search.

When User Action Detail Object
2 months ago None Committed changes Debian Handbook/05_packaging-system - Swedish
2 months ago Sebastian Rasmussen New translation Debian Handbook/05_packaging-system - Swedish
Källpaket
2 months ago None Committed changes Debian Handbook/05_packaging-system - Norwegian Bokmål
2 months ago Allan Nordhøy Translation changed Debian Handbook/05_packaging-system - Norwegian Bokmål
Ganske ofte kan en kildepakke (for en gitt programvare) generere flere binære pakker. Oppsplittingen er begrunnet i muligheten til å bruke (deler av) programvaren i ulike sammenhenger. Betraktet som et delt bibliotek, kan den være installert for å få et program til å virke (for eksempel, <emphasis role="pkg">libc6</emphasis>), eller den kan installeres for å lage et nytt program (<emphasis role="pkg">libc6-dev</emphasis> vil da være den riktige pakken). Vi finner den samme logikken for klient/servtjener-tjenester der vi ønsker å installere servtjenerdelen på en maskin og klientdelen på andre (dette er tilfellet, for eksempel for <emphasis role="pkg">openssh-server</emphasis> og <emphasis role="pkg">openssh-client</emphasis>).
2 months ago Allan Nordhøy Translation changed Debian Handbook/05_packaging-system - Norwegian Bokmål
Du kan også bruke <command>apt-get</command> for å laste ned en kildepakke og pakke den opp med en gang. Det krever at de passende <literal>deb-src</literal>-linjer er til stede i <filename>/etc/apt/sources.list</filename>-filen, (for flere detaljer se gjerne <xref linkend="sect.apt-sources.list" />). Disse brukes til å liste «kildene» til kildepakkene (til servtjenere der en gruppe kildepakker ligger).
3 months ago Raphaël Hertzog Component unlocked Debian Handbook/05_packaging-system
3 months ago Raphaël Hertzog Resource update Debian Handbook/05_packaging-system - Chinese (Traditional)
3 months ago Raphaël Hertzog Resource update Debian Handbook/05_packaging-system - Chinese (Simplified)
3 months ago Raphaël Hertzog Resource update Debian Handbook/05_packaging-system - Swedish
3 months ago Raphaël Hertzog Resource update Debian Handbook/05_packaging-system - Russian
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year