Please sign in to see the alerts.
Project website https://debian-handbook.info/
Mailing list for translators debian-handbook-translators@lists.alioth.debian.org
Instructions for translators

https://debian-handbook.info/contribute/

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v2.0 or later
Repository https://salsa.debian.org/hertzog/debian-handbook.git
Repository branch buster/master
Last remote commit Fix markup in the "Apache > Allow from" index entry c730f2d8
User avatar rhertzog authored 2 days ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/debian-handbook/12_advanced-administration/
Filemask*/05_packaging-system.po
Number of strings 8,775
Number of words 244,375
Number of characters 2,178,400
Number of languages 25
Number of source strings 351
Number of source words 9,775
Number of source characters 87,136
Committed changes 14 hours ago
The <filename>.orig.tar.gz</filename> file is an archive containing the source code as provided by the original developer. Debian package maintainers are asked to not modify this archive in order to be able to easily check the origin and integrity of the file (by simple comparison with a checksum) and to respect the wishes of some authors.
<filename>.orig.tar.gz</filename>-filen er et arkiv som inneholder kildekoden som er stilt til disposisjon av den opprinnelige utvikleren. Debian blir bedt om å ikke endre dette arkivet for å være i stand til enkelt å sjekke opprinnelsen og integriteten til filen (ved enkel sammenligning med en kontrollsjekksum), og å respektere ønskene til noen forfattere.
yesterday
In addition to the maintainer scripts and control data already mentioned in the previous sections, the <filename>control.tar.gz</filename> archive of a Debian package may contain other interesting files. The first, <filename>md5sums</filename>, contains the MD5 checksums for all of the package's files. Its main advantage is that it allows <command>dpkg --verify</command> (which we will study in <xref linkend="sect.dpkg-verify" />) and <command>debsums</command> (from the package of the same name; see <xref linkend="sect.debsums" />) to check if these files have been modified since their installation. Note that when this file doesn't exist, <command>dpkg</command> will generate it dynamically at installation time (and store it in the dpkg database just like other control files).
I tillegg til vedlikeholderens skript og styringsdata som allerede er nevnt i forrige avsnitt, <filename>control.tar.gz</filename>-katalogen, kan Debian-pakken inneholde andre interessante filer. Den første, <filename>md5sums</filename>, inneholder MD5 checksums (kontroll-sjekksummer) for alle pakkens filer. Dens største fordel er at den tillater <command>dpkg --verify</command> (som vi vil se nærmere på i <xref linkend="sect.dpkg-verify" />) og <command>debsums</command> (fra pakken med samme navn; se <xref linkend="sect.debsums" />) for å sjekke om disse filene har blitt endret etter installasjonen. Legg merke til at når denne filen ikke eksisterer, vil <command>dpkg</command> generere den dynamisk ved installasjonstidspunktet (og lagre den i dpkgs database akkurat som andre kontrollfiler).
yesterday
<primary>checksums</primary>
<primary>kontrollsummer (checksums)sjekksummer</primary>
yesterday
Committed changes yesterday
<primary>configuration</primary><secondary>files</secondary>
<primary>oppsetts</primary><secondary>filer</secondary>
2 days ago
<primary>files</primary><secondary>configuration files</secondary>
<primary>filer</primary><secondary>oppsetstsfiler</secondary>
2 days ago
Committed changes 3 days ago
<primary>merged <filename>/usr</filename></primary>
<primary>sammensmeltet merged<filename>/usr</filename></primary>
4 days ago
Committed changes 4 days ago
Browse all component changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity