Language Translated Words Review Checks Suggestions
Arabic (Morocco)
100.0% 100.0% 0.0% 172 0 Translate
Chinese (Simplified)
3.8% 1.5% 3.3% 8 0 Translate
Chinese (Traditional)
1.1% 0.1% 0.0% 0 0 Translate
Croatian
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
Danish
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
Dutch
0.4% 0.1% 0.0% 0 0 Translate
French
100.0% 100.0% 0.0% 215 0 Translate
German
74.6% 65.4% 15.4% 105 0 Translate
Greek
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
Indonesian
0.4% 0.1% 2.1% 0 0 Translate
Italian
100.0% 100.0% 0.0% 160 0 Translate
Japanese
100.0% 100.0% 0.0% 196 0 Translate
Korean
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
Norwegian Bokmål (nb_NO)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Persian
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
Polish
5.0% 5.9% 0.0% 1 0 Translate
Portuguese (Brazil)
100.0% 100.0% 0.0% 67 0 Translate
Romanian
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
Russian
8.3% 6.9% 0.0% 3 3 Translate
Spanish
100.0% 100.0% 0.0% 91 0 Translate
Turkish
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
Vietnamese
1.0% 1.9% 0.0% 0 0 Translate

- Good translations
- Translations with failing checks
- Fuzzy translations

Project website http://debian-handbook.info/
Mailing list for translators debian-handbook-translators@lists.alioth.debian.org
Instructions for translators http://debian-handbook.info/contribute/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Any authenticated users can contribute.
Translation license GPL-2.0+ or CC-BY-SA-3.0
Repository https://anonscm.debian.org/git/debian-handbook/debian-handbook.git
Repository branch jessie/master 2ef03c2e
Repository with Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/debian-handbook/12_advanced-administration/
Number of strings 15268
Number of words 335478
Number of languages 22
Number of source strings 694
Number of source words 15249
When User Action Translation
a month ago None Committed changes Debian Handbook/11_network-services - Chinese (Simplified)
a month ago zhangmiao New translation Debian Handbook/11_network-services - Chinese (Simplified)
ISP 为 “Internet Service Provider”(因特网服务提供商)的首字母缩写。它指一个提供因特网连接和相关基础服务(电子邮件、新闻等)的实体,通常为商业公司。
a month ago zhangmiao New translation Debian Handbook/11_network-services - Chinese (Simplified)
<primary>ISP, 因特网服务提供商</primary>
a month ago zhangmiao New translation Debian Handbook/11_network-services - Chinese (Simplified)
<emphasis>词汇表</emphasis> ISP
a month ago None Committed changes Debian Handbook/11_network-services - Norwegian Bokmål (nb_NO)
a month ago Petter Reinholdtsen Translation changed Debian Handbook/11_network-services - Norwegian Bokmål (nb_NO)
«<emphasis>Slangeolje</emphasis>»-sertifikatene, som ble solgt som <emphasis>slangeolje</emphasis>-«medisin» av skruppelløse kvakksalvere i gamle dager, har absolutt ingen verdi. Du kan ikke stole på dem til å godkjenne tjeneren, for de blir automatisk generert med selvsignerte sertifikater. Men de er nyttige for å gjøre utvekslingene mer private.
a month ago None Committed changes Debian Handbook/11_network-services - Norwegian Bokmål (nb_NO)
a month ago None Committed changes Debian Handbook/11_network-services - Chinese (Simplified)
a month ago Ingrid Yrvin Translation changed Debian Handbook/11_network-services - Norwegian Bokmål (nb_NO)
Pakken <emphasis role="pkg">postfix</emphasis> omfatter den viktigste SMTP-bakgrunnsprosessen. Andre pakker (slik som <emphasis role="pkg">postfix-ldap</emphasis> og <emphasis role="pkg">postfix-pgsql</emphasis>) legger til ekstra funksjonalitet til Postfix, medregnet tilgang til kartdatabaser. Du bør bare installere dem hvis du vet at du trenger dem.
a month ago Ingrid Yrvin Translation changed Debian Handbook/11_network-services - Norwegian Bokmål (nb_NO)
Hver gang Postfix treffer denne regelen i regelsettet, vil den koble til <command>postgrey</command>-bakgrunnsprosessen, og sende den informasjon om den aktuelle meldingen. På sin side, vurderer Postgrey trillingen/trippelen IP-«adresse/avsender/mottaker», og sjekker i sin database om den samme trillingen er sett i det siste. Hvis ja, svarer Postgrey at meldingen skal godtas; hvis ikke, indikerer svaret at meldingen skal avvises midlertidig, og trillingen blir registrert i databasen.
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year