Language Translated Words Review Checks Suggestions
Arabic (Morocco)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Chinese (Simplified)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Chinese (Traditional)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Croatian
46.1% 36.1% 38.4% 0 0 Translate
Danish
7.6% 0.1% 0.0% 0 0 Translate
Dutch
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
French
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
German
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Greek
61.5% 59.6% 38.4% 0 0 Translate
Indonesian
46.1% 24.7% 0.0% 1 0 Translate
Italian
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Japanese
100.0% 100.0% 0.0% 1 0 Translate
Korean
15.3% 10.2% 7.6% 1 0 Translate
Norwegian Bokmål (nb_NO)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Persian
100.0% 100.0% 0.0% 1 0 Translate
Polish
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Portuguese (Brazil)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Romanian
7.6% 0.1% 0.0% 0 0 Translate
Russian
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Spanish
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Turkish
7.6% 0.1% 0.0% 0 0 Translate
Vietnamese
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate

- Good translations
- Translations with failing checks
- Fuzzy translations

Project website http://debian-handbook.info/
Mailing list for translators debian-handbook-translators@lists.alioth.debian.org
Instructions for translators http://debian-handbook.info/contribute/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Any authenticated users can contribute.
Translation license GPL-2.0+ or CC-BY-SA-3.0
Repository https://anonscm.debian.org/git/debian-handbook/debian-handbook.git
Repository branch jessie/master 2ef03c2e
Repository with Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/debian-handbook/12_advanced-administration/
Number of strings 286
Number of words 32758
Number of languages 22
Number of source strings 13
Number of source words 1489
When User Action Translation
a month ago None Committed changes Debian Handbook/00a_preface - Norwegian Bokmål (nb_NO)
a month ago Ingrid Yrvin Translation changed Debian Handbook/00a_preface - Norwegian Bokmål (nb_NO)
Boken du har her er ikke slik. Det er en <emphasis>fri som i frihet</emphasis> bok, en bok som lever opp til Debians frihetsstandarder for alle aspekter av ditt digitale liv. Veldig lenge har mangelen på bøker som denne vært en betydelig svakhet for Debian. Det var lite lesestoff som bidro til å spre Debian og dens verdier, og som samtidig legemliggjorde disse verdiene og fordelene som hører til. Men det betydde også, ironisk nok, at vi hadde lite slikt materiale som kunne distribueres som del av Debian. Dette er den første anerkjente boken som fyller dette hullet. Du kan <command>apt install</command>-ere denne boken, du kan videredistribuere den, du kan dele den videre, eller bedre, sende feilrapporter og oppdateringer for den, slik at andre i fremtiden kan dra nytte av dine bidrag. "«Vedlikeholderne"» av denne boka - som også er dens forfattere - er langvarige medlemmer av Debian-prosjektet. De forstår frihetsfilosofien som alle aspekter av Debian bygger på, og har førstehånds erfaring med hva det betyr å ta på seg ansvaret for viktige deler av Debian. Ved å utgi denne boken fritt, leverer forfatterne nok en gang en nydelig tjeneste til Debian-fellesskapet.
a month ago None Resource update Debian Handbook/00a_preface - Norwegian Bokmål (nb_NO)
a month ago Ingrid Yrvin Translation changed Debian Handbook/00a_preface - Norwegian Bokmål (nb_NO)
Boken du har her er ikke slik. Det er en <emphasis>fri som i frihet</emphasis> bok, en bok som lever opp til Debians frihetsstandarder for alle aspekter av ditt digitale liv. Veldig lenge har mangelen på bøker som denne vært en betydelig svakhet for Debian. Det var lite lesestoff som bidro til å spre Debian og dens verdier, og som samtidig legemliggjorde disse verdiene og fordelene som hører til. Men det betydde også, ironisk nok, at vi hadde lite slikt materiale som kunne distribueres som del av Debian. Dette er den første anerkjente boken som fyller dette hullet. Du kan <command>apt install</command>-ere denne boken, du kan videredistribuere den, du kan dele den videre, eller bedre, sende feilrapporter og oppdateringer for den, slik at andre i fremtiden kan dra nytte av dine bidrag. "Vedlikeholderne" av denne boka - som også er dens forfattere - er langvarige medlemmer av Debian-prosjektet. De forstår frihetsfilosofien som alle aspekter av Debian bygger på, og har førstehånds erfaring med hva det betyr å ta på seg ansvaret for viktige deler av Debian. Ved å utgi denne boken fritt, leverer forfatterne nok en gang en nydelig tjeneste til Debian-fellesskapet.
a month ago None Resource update Debian Handbook/00a_preface - Norwegian Bokmål (nb_NO)
a month ago Ingrid Yrvin Translation changed Debian Handbook/00a_preface - Norwegian Bokmål (nb_NO)
Men at Debian er spesiell eller unik har noen ganger uventede konsekvenser. En konsekvens av Debians visjon på digitale friheter har vært behovet for å redefinere hva vi mener med <emphasis>dataprogrammer</emphasis>. Som en del av et operativsystem, har Debian-prosjektet lenge innsett at det trengs å distribuere en del ikke-programvaremateriale: Musikk, bilder, dokumentasjon, rådata, firmware, etc. Men hvordan bruker du friheten til <emphasis>dataprogrammer</emphasis> for slikt materiale? Skal vi ha ulike krav, eller skal alt materiale oppfylle den samme høye frihetsstandarden? For det sistnevnte materiale har Debian-prosjektet besluttet at alt materiale som leveres som en del av Debian, skal gi de samme frihetene til sine brukere. Et slik radikalt filosofisk standpunkt har vidtrekkende effekter. Det betyr at vi ikke kan distribuere ufri fastvare (firmware), eller visuell design som ikke er ment å bli brukt i kommersielle sammenhenger, eller bøker som ikke kan endres for å unngå å svekke (slik forlags munnhel hevder) forfatters/utgivers omdømme.
a month ago None Resource update Debian Handbook/00a_preface - Norwegian Bokmål (nb_NO)
a month ago Ingrid Yrvin Translation changed Debian Handbook/00a_preface - Norwegian Bokmål (nb_NO)
Så Debian er ganske unik. Er vi de eneste som har sett dette? Definitivt ikke. Ifølge <ulink url="http://distrowatch.com/"> DistroWatch </ulink> er det rundt 300 aktive fri programvaredistribusjoner. Halvparten av disse (ca. 140) er <emphasis>avledet</emphasis> fra Debian. Det betyr at de starter med Debian, tilpasser distribusjonen til sine brukeres behov - vanligvis ved å legge til, endre og bygge pakker på nytt - og legger ut resultatet/produktet. I all hovedsak bruker de avledede distribusjonene frihetene som er garantert med fri programvare til å modifisere og videredistribuere kopier, ikke bare for de enkelte programdeler, men for distribusjonen som en helhet. Potensialet til å nå ut til nye fri programvarebrukere og bidragsytere ved hjelp av avledede distribusjoner er enormt. Vi mener at det først og fremst er takket være det blomstrende økosystemet som fri programvare er i dag, at det endelig konkurrerer med proprietær programvare på områder som historisk sett var ansett vanskelig å erobre, for eksempel store skrivebordsutrullinger. Debian ligger som grunnmur for det største økosystemet av fri programvaredistribusjoner som eksisterer. Selv om du ikke bruker Debian direkte, og selv om distributøren ikke har fortalt deg det, er sjansen stor for at du akkurat nå har fordel av arbeidet Debian-samfunnet har levert.
a month ago None Resource update Debian Handbook/00a_preface - Norwegian Bokmål (nb_NO)
a month ago Ingrid Yrvin Translation changed Debian Handbook/00a_preface - Norwegian Bokmål (nb_NO)
Så Debian er ganske unik. Er vi de eneste som har sett dette? Definitivt ikke. Ifølge <ulink url="http://distrowatch.com/"> DistroWatch </ulink> er det rundt 300 aktive fri programvaredistribusjoner. Halvparten av disse (ca 140) er <emphasis>avledet</emphasis> fra Debian. Det betyr at de starter med Debian, tilpasser distribusjone til sine brukeres behov - vanligvis ved å legge til, endre og bygge pakker på nytt - og legger ut resultatet/produktet. I all hovedsak bruker de avledede distribusjonene frihetene som er garantert med fri programvare til å modifisere og videredistribuere kopier, ikke bare for de enkelte programdeler men for distribusjonen som en helhet. Potensialet til å nå ut til nye fri programvarebrukere og bidragsytere ved hjelp av avledede distribusjoner er enormt. Vi mener at det først og fremst er takket være det blomstrende økosystemet som fri programvare er i dag, at det endelig konkurrerer med proprietær programvare på områder som historisk sett var ansett vanskelig å erobre, for eksempel store skrivebordsutrullinger. Debian ligger som grunnmur for det største økosystemet av fri programvaredistribusjoner som eksisterer. Selv om du ikke bruker Debian direkte, og selv om distributøren ikke har fortalt deg det, er sjansen stor for at du akkurat nå har fordel av arbeidet Debian-samfunnet har levert.
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year