Language Translated Words Review Checks Suggestions
Arabic (Morocco)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Chinese (Simplified)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Chinese (Traditional)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Croatian
46.1% 36.1% 38.4% 0 0 Translate
Danish
7.6% 0.1% 0.0% 0 0 Translate
Dutch
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
French
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
German
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Greek
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Indonesian
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Italian
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Japanese
100.0% 100.0% 0.0% 1 0 Translate
Korean
15.3% 10.2% 7.6% 1 0 Translate
Norwegian Bokmål (nb_NO)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Persian
100.0% 100.0% 0.0% 1 0 Translate
Polish
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Portuguese (Brazil)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Romanian
7.6% 0.1% 0.0% 0 0 Translate
Russian
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Spanish
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Swedish
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Turkish
7.6% 0.1% 0.0% 0 1 Translate
Vietnamese
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate

- Approved
- Good
- Failing checks
- Needs editing

Project website https://debian-handbook.info/
Mailing list for translators debian-handbook-translators@lists.alioth.debian.org
Instructions for translators https://debian-handbook.info/contribute/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Suggestions to improve translation can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
Translation license GPL-2.0+ or CC-BY-SA-3.0
Repository https://salsa.debian.org/hertzog/debian-handbook.git
Repository branch jessie/master 2733f806
Repository with Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/debian-handbook/12_advanced-administration/
Number of strings 299
Number of words 34247
Number of languages 23
Number of source strings 13
Number of source words 1489
When User Action Translation
12 days ago None Committed changes Debian Handbook/00a_preface - Polish
13 days ago Stanisław Krukowski Translation changed Debian Handbook/00a_preface - Polish
Książka, którą właśnie masz przed sobą na ekranie komputera osobistego lub przenośnego, czytnika książek elektronicznych lub podobnego urządzenia, albo w formie tradycyjnej książki drukowanej, jest inna. Jest tak <emphasis>wolna, jak to tylko w wolnościowej</emphasis> książce może być, w książce, która odpowiada debianowym standardom wolności w każdym calu, w każdym aspekcie jej — i twojego —- i twojego – cyfrowego życia. Brak książek takich jak ta był przyczyną jednej z największych bolączek Debiana. Oznaczało to, że było bardzo mało materiałów do czytania, które mogłyby rozpowszechniać Debiana i jego wartości; które mogłyby ugruntowywać te wartości w cyfrowym świecie i ukazywać korzyści z ich pielęgnowania. Lecz, na ironię, oznaczało to również, że mieliśmy bardzo mało takich materiałów, kŧóre można by rozpowszechniać razem z systemem operacyjnym Debian. Obecna książka jest pierwszą tego typu pozycją, wychodzącą naprzeciw tym wymaganiom. Możesz ją mieć w swoim systemie za pomocą polecenia <command>apt-get install</command>, możesz ją rozpowszechniać, możesz z niej uzyskać fork (ang. dosłownie: "widelec", "rozwidlenie", tutaj: niezależne, zdalne repozytorium, np. na witrynie GitHub), lub lepiej — wysyłać raporty błędów i „łatki” tak, aby inni w przyszłości mogli korzystać z twojego wkładu w Projekt Debian. „Opiekunowie" tej książki, będący jej autorami, są od długiego czasu członkami Projektu Debian. Są oni wierni etosowi wolności, etosowi, który przenika każdy aspekt Debiana. Wiedzą oni — z pierwszej ręki jak przyjąć na siebie odpowiedzialność za każdą część Debiana. Wydając tę książkę, spełniają oni — po raz kolejny —wypełniają oni – po raz kolejny – wspaniałą służbę dla społeczności Debiana.
13 days ago Stanisław Krukowski Translation changed Debian Handbook/00a_preface - Polish
A więc, Debian jest dość unikatowy. Czy tylko my to zauważamy? Zdecydowanie nie. Zgodnie z internetową witryną <ulink url="http://distrowatch.com/">DistroWatch</ulink> istnieje na świecie około 300 aktywnych dystrybucji Wolnego Oprogramowania. Połowa z nich (około 140) to <emphasis>pochodne</emphasis> Debiana. Oznacza to, że twórcy tych dystrybucji przyjmują za punkt wyjścia dystrybucję Debian, dostosowują ją do potrzeb swoich użytkowników zwykle poprzez dodanie, modyfikację lub przebudowę pakietów w rezultacie czego powstaje nowa dystrybucja, pochodna od Debiana. Zasadniczo, dystrybucje pochodne stosują wolności (gwarantowane przez Wolne Oprogramowanie) nie tylko do kopii cyfrowych pojedynczych fragmentów oprogramowania, ale także dola kopii całych dystrybucji. Za pomocą dystrybucji pochodnych wzrasta niepomiernie możliwość dotarcia do nowych użytkowników i współpracowników Wolnego Oprogramowania. Jesteśmy przekonani, że głównie poprzez ten kwitnący ekosystem — Wolne Oprogramowanie może konkurować z oprogramowanie własnościowym, i to w takich dziedzinach, które — historycznie —– historycznie – uważane były za trudne do rywalizacji, p. Przykładowo, duże wdrożenia oprogramowania typu „biurkowego”. Debian znajduje się u „korzenia” największego, istniejącego obecnie ekosystemu dystrybucji Wolnego Oprogramowania. Nawet, jeśli nie używasz Debiana bezpośrednio; nawet, jeśli twój dostawca oprogramowania przemilcza (choćby pośrednie) związki tego oprogramowania z Debianem, to istnieją duże szanse na to, że właśnie w tej chwili korzystasz z pracy społeczności Debiana.
13 days ago Stanisław Krukowski Translation changed Debian Handbook/00a_preface - Polish
Ostatnim aspektem, przyczyniającym się do wyjątkowości Debiana jest sposób, w jaki prowadzony jest ten eksperyment społeczny. Pomimo biurokratycznego „folkloru” (jak to niektórzy twierdzą), podejmowanie decyzji w Debianie jest w rzeczywistości wysoce rozproszone. Istnieją jasno określone obszary odpowiedzialności wewnątrz projektu. Ludzie odpowiedzialni za te obszary są wolni w kierowaniu „własną łodzią”. Tak długo, jak długo dotrzymują kroku wymaganiom nałożonym na nich przez społeczność, nikt nie może im nakazać, co mają robić lub w jaki sposób wykonywać swoją pracę. W projekcie mówimy: "jeśli chcesz mieć coś do powiedzenia o tym, jak coś ma być robione w Debianie, to musisz stanąć do szeregu i być gotowym do przyjęcia pracy na swoje barki". Ta szczególna forma merytokracji – którą czasami nazywamy <emphasis>praco-kracją</emphasis> – daje ogromne możliwości uczestnikom projektu. Ktokolwiek ma wystarczające umiejętności, dysponuje wolnym czasem i posiada odpowiednią motywację daje ogromne możliwości uczestnikom projektu. Ktokolwiek z wystarczającymi umiejętnościami, czasem i motywacją może mieć faktyczny wpływ na kierunek, w jakim zmierza projekt. Jest to testowane na ponad tysiącu oficjalnych członków Projektu Debian, jak też na wielu tysiącach współpracowników z całego świata. Nic wiec dziwnego, że Debian jest często uznawany za największy istniejący projekt Wolnego Oprogramowania, napędzany społecznością międzynarodową.
13 days ago Stanisław Krukowski Translation changed Debian Handbook/00a_preface - Polish
Lecz ta polityczna wizja to zbyt mało, aby wyjaśnić wyjątkowość Debiana. System ten jest także bardzo szczególnym eksperymentem społecznym, mocno przywiązanym do swojej niezależności. Proszę pomyśleć przez chwilę o innych, głównych dystrybucjach Wolnego Oprogramowania, a nawet o popularnych <emphasis>własnościowych</emphasis> systemach operacyjnych. Istnieją duże szanse, że te dystrybucje lub systemy zostaną, na pierwszy rzut oka, utożsamione z jakąś dużą firmą informatyczną, będącą ich główną siłą rozwojową lub przynajmniej siłą zarządzającą ich działalnością poza rozwojową. Debian jest inny. Będąc projektem społecznym — jest oparty na pracy wolontariuszy, którzy dobrowolnie przyjmują na siebie odpowiedzialność za wykonywanie poszczególnych zadań na rzecz utrzymywania przy życiu tego systemu i podtrzymywania jego żywotności. Różnorodność tych zadań jest oszałamiająca: od tłumaczeń do administrowania systemem, od marketingu do zarządzania, od organizowania konferencji do ich oprawy artystycznej, od prowadzenia ksiąg handlowych do kwestii prawnych ... nie mówiąc już o pakietowaniu oprogramowania i kwestiach rozwojowych! Współtwórcy i współpracownicy Debiana mają pieczę nad tym wszystkim.
13 days ago Stanisław Krukowski Translation changed Debian Handbook/00a_preface - Polish
Wolne systemy operacyjne odgrywają fundamentalną rolę w kwestii kontroli maszyn przez ludzi: nie można mieć pełnej kontroli nad urządzeniem komputerowym, jeśli się nie ma kontroli nad jego systemem operacyjnym. To stąd właśnie pochodzi główne poczucie ambicji Debiana: wyprodukować najlepszy, całkowicie wolny system operacyjny. Debian, już od ponad 20 lat, rozwija zarówno Wolny system operacyjny, jak i promuje wokół niego wizję Wolnego Oprogramowania. W ten sposób ustawia bardzo wysoką poprzeczkę dla wolnegoości oprogramowania; staje też w jego obronie na całym świecie. Na przykład, decyzje Debiana w sprawie licencjonowania oprogramowania są rutynowo przeglądane przez międzynarodowe organizacje standaryzujące, instytucje rządowe i inne projekty Wolnego Oprogramowania pod kątem tego, czy coś powinno być uważane za „wystarczająco wolne”, czy też nie.
4 weeks ago None Suggestion added Debian Handbook/00a_preface - Turkish
'asdasdasd
a month ago Raphaël Hertzog Component unlocked Debian Handbook/00a_preface
a month ago Raphaël Hertzog Resource update Debian Handbook/00a_preface - Japanese
a month ago Raphaël Hertzog Component locked Debian Handbook/00a_preface
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year