Translation status

Strings13
100.0% Translate
Words1489
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
00b_foreword 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
01_the-debian-project 89.9% 83.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
02_case-study 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.5% Translate
03_existing-setup 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
04_installation 21.9% 15.3% 0.0% 0.7% 0.0% 0.4% Translate
05_packaging-system 60.9% 33.7% 0.0% 10.9% 0.0% 0.0% Translate
06_apt 64.6% 61.5% 0.0% 34.9% 0.0% 0.0% Translate
07_solving-problems 81.3% 66.6% 0.0% 17.2% 0.0% 0.0% Translate
08_basic-configuration 14.1% 12.8% 0.0% 9.2% 0.2% 0.0% Translate
09_unix-services 8.6% 6.6% 0.0% 4.4% 0.0% 0.2% Translate
10_network-infrastructure 8.8% 6.5% 0.0% 0.6% 0.0% 0.3% Translate
11_network-services 6.8% 6.4% 0.0% 5.5% 0.0% 0.0% Translate
12_advanced-administration 2.4% 0.5% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% Translate
13_workstation 5.9% 4.3% 0.0% 0.7% 0.0% 0.0% Translate
14_security 2.8% 1.9% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% Translate
15_debian-packaging 4.6% 0.2% 0.0% 0.0% 1.1% 0.0% Translate
70_conclusion 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
90_derivative-distributions 10.0% 5.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
92_short-remedial-course 15.7% 10.3% 0.0% 3.0% 0.0% 0.0% Translate
99_backcover 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
99_website 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Author_Group 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Book_Info 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
debian-handbook 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Revision_History 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://debian-handbook.info/
Mailing list for translators debian-handbook-translators@lists.alioth.debian.org
Instructions for translators https://debian-handbook.info/contribute/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GPL-2.0+ or CC-BY-SA-3.0
Repository https://salsa.debian.org/hertzog/debian-handbook.git
Repository branch jessie/master
Last remote commit cs-CZ: 06 e430ddad
Jaroslav Tesař authored a month ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/debian-handbook/12_advanced-administration/
Filemask*/00a_preface.po
Translation file pl-PL/00a_preface.po
When User Action Detail Object
a year ago None Committed changes Debian Handbook/00a_preface - Polish
a year ago pet209a1 Translation changed Debian Handbook/00a_preface - Polish
Książka, którą właśnie masz przed sobą na ekranie komputera osobistego lub przenośnego, czytnika książek elektronicznych lub podobnego urządzenia, albo w formie tradycyjnej książki drukowanej, jest inna. Jest tak <emphasis>wolna, jak to tylko w wolnościowej</emphasis> książce może być, w książce, która odpowiada debianowym standardom wolności w każdym calu, w każdym aspekcie jej - i twojego cyfrowego życia. Brak książek takich jak ta był przyczyną jednej z największych bolączek Debiana. Oznaczało to, że było bardzo mało materiałów do czytania, które mogłyby rozpowszechniać Debiana i jego wartości; które mogłyby ugruntowywać te wartości w cyfrowym świecie i ukazywać korzyści z ich pielęgnowania. Lecz, na ironię, oznaczało to również, że mieliśmy bardzo mało takich materiałów, kŧóre można by rozpowszechniać razem z systemem operacyjnym Debian. Obecna książka jest pierwszą tego typu pozycją, wychodzącą naprzeciw tym wymaganiom. Możesz ją mieć w swoim systemie za pomocą polecenia <command>apt-get install</command>, możesz ją rozpowszechniać, możesz z niej uzyskać fork (ang. dosłownie: "widelec", "rozwidlenie", tutaj: niezależne, zdalne repozytorium, np. na witrynie GitHub), lub lepiej — wysyłać raporty błędów i „łatki” tak, aby inni w przyszłości mogli korzystać z twojego wkładu w Projekt Debian. „Opiekunowie" tej książki, będący jej autorami, są od długiego czasu członkami Projektu Debian. Są oni wierni etosowi wolności, etosowi, który przenika każdy aspekt Debiana. Wiedzą oni — z pierwszej ręki jak przyjąć na siebie odpowiedzialność za każdą część Debiana. Wydając tę książkę, swypełniają oni po raz kolejny wspaniałą służbę dla społeczności Debiana.
a year ago pet209a1 Translation changed Debian Handbook/00a_preface - Polish
A więc, Debian jest dość unikatowy. Czy tylko my to zauważamy? Zdecydowanie nie. Zgodnie z internetową witryną <ulink url="http://distrowatch.com/">DistroWatch</ulink> istnieje na świecie około 300 aktywnych dystrybucji Wolnego Oprogramowania. Połowa z nich (około 140) to <emphasis>pochodne</emphasis> Debiana. Oznacza to, że twórcy tych dystrybucji przyjmują za punkt wyjścia dystrybucję Debian, dostosowują ją do potrzeb swoich użytkowników zwykle poprzez dodanie, modyfikację lub przebudowę pakietów w rezultacie czego powstaje nowa dystrybucja, pochodna od Debiana. Zasadniczo, dystrybucje pochodne stosują wolności (gwarantowane przez Wolne Oprogramowanie) nie tylko do kopii cyfrowych pojedynczych fragmentów oprogramowania, ale także dola kopii całych dystrybucji. Za pomocą dystrybucji pochodnych wzrasta niepomiernie możliwość dotarcia do nowych użytkowników i współpracowników Wolnego Oprogramowania. Jesteśmy przekonani, że głównie poprzez ten kwitnący ekosystem — Wolne Oprogramowanie może konkurować z oprogramowanie własnościowym, i to w takich dziedzinach, które historycznie uważane były za trudne do rywalizacji, p. Przykładowo, duże wdrożenia oprogramowania typu „biurkowego”. Debian znajduje się u „korzenia” największego, istniejącego obecnie ekosystemu dystrybucji Wolnego Oprogramowania. Nawet, jeśli nie używasz Debiana bezpośrednio; nawet, jeśli twój dostawca oprogramowania przemilcza (choćby pośrednie) związki tego oprogramowania z Debianem, to istnieją duże szanse na to, że właśnie w tej chwili korzystasz z pracy społeczności Debiana.
a year ago pet209a1 Translation changed Debian Handbook/00a_preface - Polish
Ostatnim aspektem, przyczyniającym się do wyjątkowości Debiana jest sposób, w jaki prowadzony jest ten eksperyment społeczny. Pomimo biurokratycznego „folkloru” (jak to niektórzy twierdzą), podejmowanie decyzji w Debianie jest w rzeczywistości wysoce rozproszone. Istnieją jasno określone obszary odpowiedzialności wewnątrz projektu. Ludzie odpowiedzialni za te obszary są wolni w kierowaniu „własną łodzią”. Tak długo, jak długo dotrzymują kroku wymaganiom nałożonym na nich przez społeczność, nikt nie może im nakazać, co mają robić lub w jaki sposób wykonywać swoją pracę. W projekcie mówimy: "jeśli chcesz mieć coś do powiedzenia o tym, jak coś ma być robione w Debianie, to musisz stanąć do szeregu i być gotowym do przyjęcia pracy na swoje barki". Ta szczególna forma merytokracji – którą czasami nazywamy <emphasis>praco-kracją</emphasis> daje ogromne możliwości uczestnikom projektu. Ktokolwiek zma wystarczającymie umiejętnościami, czasem i, dysponuje wolnym czasem i posiada odpowiednią motywacjąę — może mieć faktyczny wpływ na kierunek, w jakim zmierza projekt. Jest to testowane na ponad tysiącu oficjalnych członków Projektu Debian, jak też na wielu tysiącach współpracowników z całego świata. Nic wiec dziwnego, że Debian jest często uznawany za największy istniejący projekt Wolnego Oprogramowania, napędzany społecznością międzynarodową.
a year ago pet209a1 Translation changed Debian Handbook/00a_preface - Polish
Lecz ta polityczna wizja to zbyt mało, aby wyjaśnić wyjątkowość Debiana. System ten jest także bardzo szczególnym eksperymentem społecznym, mocno przywiązanym do swojej niezależności. Proszę pomyśleć przez chwilę o innych, głównych dystrybucjach Wolnego Oprogramowania, a nawet o popularnych <emphasis>własnościowych</emphasis> systemach operacyjnych. Istnieją duże szanse, że te dystrybucje lub systemy zostaną, na pierwszy rzut oka, utożsamione z jakąś dużą firmą informatyczną, będącą ich główną siłą rozwojową lub przynajmniej siłą zarządzającą ich działalnością poza rozwojową. Debian jest inny. Będąc projektem społecznym — jest oparty na pracy wolontariuszy, którzy dobrowolnie przyjmują na siebie odpowiedzialność za wykonywanie poszczególnych zadań na rzecz utrzymywania przy życiu tego systemu i podtrzymywania jego żywotności. Różnorodność tych zadań jest oszałamiająca: od tłumaczeń do administrowania systemem, od marketingu do zarządzania, od organizowania konferencji do ich oprawy artystycznej, od prowadzenia ksiąg handlowych do kwestii prawnych ... nie mówiąc już o pakietowaniu oprogramowania i kwestiach rozwojowych! Współtwórcy i współpracownicy Debiana mają pieczę nad tym wszystkim.
a year ago pet209a1 Translation changed Debian Handbook/00a_preface - Polish
Wolne systemy operacyjne odgrywają fundamentalną rolę w kwestii kontroli maszyn przez ludzi: nie można mieć pełnej kontroli nad urządzeniem komputerowym, jeśli się nie ma kontroli nad jego systemem operacyjnym. To stąd właśnie pochodzi główne poczucie ambicji Debiana: wyprodukować najlepszy, całkowicie wolny system operacyjny. Debian, już od ponad 20 lat, rozwija zarówno Wolny system operacyjny, jak i promuje wokół niego wizję Wolnego Oprogramowania. W ten sposób ustawia bardzo wysoką poprzeczkę dla wolnegoości oprogramowania; staje też w jego obronie na całym świecie. Na przykład, decyzje Debiana w sprawie licencjonowania oprogramowania są rutynowo przeglądane przez międzynarodowe organizacje standaryzujące, instytucje rządowe i inne projekty Wolnego Oprogramowania pod kątem tego, czy coś powinno być uważane za „wystarczająco wolne”, czy też nie.
3 years ago None Committed changes Debian Handbook/00a_preface - Polish
3 years ago stan099 Translation changed Debian Handbook/00a_preface - Polish
Stefano Zacchiroli (Lider Projektu Debian w latach 2010-2013), Lucas Nussbaum (Lider Projektu Debian w latach 2013-2015) i Neil McGovern (Lider Projektu Debian od 2015 roku, pełniący urząd do chwili obecnej)
3 years ago stan099 Translation changed Debian Handbook/00a_preface - Polish
Mamy nadzieję, że będziesz cieszyć się, tak bardzo jak my, czytaniem tego kamienia węgielnego dla Wolności w stylu Debiana.
3 years ago stan099 Translation changed Debian Handbook/00a_preface - Polish
Mamy nadzieję, że będziesz cieszyć się, tak bardzo jak my, czytaniem tego kamienia węgielnego dla Wolności w stylu Debiana,
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 13 1489 9252
Translated 100.0% 13 1489 9252
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change March 5, 2018, 10:01 p.m.
Last author Stanisław Krukowski

Activity in last 30 days

Activity in last year