Language Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Arabic (Morocco) 100.0% 100.0% 0.0% 17.6% 0.0% 0.0% Translate
Chinese (Simplified) 100.0% 100.0% 0.0% 15.7% 0.0% 0.0% Translate
Chinese (Traditional) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Croatian 3.9% 0.5% 0.0% 0.0% 1.0% 0.0% Translate
Danish 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Dutch 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
French 100.0% 100.0% 0.0% 2.0% 0.0% 0.0% Translate
German 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Greek 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.0% Translate
Indonesian 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Italian 100.0% 100.0% 0.0% 17.6% 0.0% 0.0% Translate
Japanese 100.0% 100.0% 0.0% 19.6% 0.0% 0.0% Translate
Korean 1.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Norwegian Bokmål 100.0% 100.0% 0.0% 13.7% 0.0% 0.0% Translate
Persian 100.0% 100.0% 0.0% 20.6% 0.0% 0.0% Translate
Polish 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Portuguese (Brazil) 100.0% 100.0% 0.0% 7.8% 0.0% 0.0% Translate
Romanian 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Russian 100.0% 100.0% 0.0% 8.8% 0.0% 0.0% Translate
Spanish 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Swedish 31.4% 28.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Turkish 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Vietnamese 100.0% 100.0% 0.0% 19.6% 0.0% 0.0% Translate
Please log in to see the alerts.
Project website https://debian-handbook.info/
Mailing list for translators debian-handbook-translators@lists.alioth.debian.org
Instructions for translators

https://debian-handbook.info/contribute/

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GPL-2.0+ or CC-BY-SA-3.0
Repository https://salsa.debian.org/hertzog/debian-handbook.git
Repository branch jessie/master
Last remote commit cs-CZ 7b8d631f
Jaroslav Tesař authored 2 weeks ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/debian-handbook/12_advanced-administration/
Filemask*/03_existing-setup.po
Number of strings 2346
Number of words 42849
Number of characters 295619
Number of languages 23
Number of source strings 102
Number of source words 1863
Number of source characters 12853
When User Action Detail Object
a month ago None Committed changes Debian Handbook/03_existing-setup - Swedish
a month ago sebras New translation Debian Handbook/03_existing-setup - Swedish
Även om detta steg framstår som simpelt är det grundläggande. En seriös administratör förstår grundligt de huvudsakliga rollerna varje server har, men sådana roller kan förändras och ibland kan avancerade användare ha installerat ”vilda” tjänster. Att känna till att de existerar kommer åtminstone att låta dig avgöra vad du vill göra med dem, snarare än att bara ta bort dem på måfå.
a month ago sebras New translation Debian Handbook/03_existing-setup - Swedish
Undersökning och identifiering av tjänster
a month ago sebras New translation Debian Handbook/03_existing-setup - Swedish
För att garantera kontinuitet för tjänster måste varje datormigration planeras och utföras enligt planen. Denna princip gäller oavsett vilket operativsystem som används.
a month ago sebras New translation Debian Handbook/03_existing-setup - Swedish
Hur man migrerar
a month ago sebras New translation Debian Handbook/03_existing-setup - Swedish
Samexistens mellan Debian och OS X-, Windows- och Unix-system
a month ago sebras New translation Debian Handbook/03_existing-setup - Swedish
Avslutningsvis garanterar NFS och NIS, som båda är inkluderade, interaktion med Unix-system. NFS säkerstället filserverfunktionalitet medan NIS skapar användarkataloger. BSD-utskriftslagret som används av de flesta Unix-system tillåter också delning av skrivarköer.
a month ago sebras New translation Debian Handbook/03_existing-setup - Swedish
Integration med andra Linux-/Unix-maskiner
a month ago sebras New translation Debian Handbook/03_existing-setup - Swedish
Äldre Mac OS-nätverk (före OS X) använde ett annat protokoll kallat AppleTalk. För miljöer som inkluderar maskiner som använder detta protokoll tillhandahåller Netatalk även AppleTalk-protokollet (faktum är att den började som en omimplementation av det protokollet). Den säkerstället funktioner så som filserver och skrivarköer så väl som tidsserver (klocksynkronisering)l. Dess router-funktion möjliggör sammankoppling med AppleTalk-nätverk.
a month ago sebras New translation Debian Handbook/03_existing-setup - Swedish
<primary>AppleTalk</primary>
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year