Language Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Arabic (Morocco) This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0 85% 15 611 23
Chinese (Simplified) This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0 85% 15 611 15
Chinese (Traditional) This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0 85% 15 611 4
Croatian This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0 3% 102 1,997 1
Czech This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0 85% 15 611 20
Danish This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0 0% 106 2,007
Dutch This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0 85% 15 611 4
English This translation is used for source strings. This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0 54
French This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0 85% 15 611 9
German This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0
Greek This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0 0% 106 2,007 1
Indonesian This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0
Italian This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0 85% 15 611 17
Japanese This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0 89% 11 533 22
Korean This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0 0% 105 2,006
Norwegian Bokmål This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0
Persian This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0 85% 15 611 20
Polish This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0 85% 15 611 6
Portuguese (Brazil) This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0 87% 13 573 11
Romanian This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0 0% 106 2,007 2
Russian This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0 85% 15 611 9
Spanish This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0
Swedish This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0 59% 43 1,479 7 1
Turkish This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0 0% 106 2,007
Vietnamese This component is linked to the Debian Handbook/12_advanced-administration repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0 85% 15 611 21
Please sign in to see the alerts.
Project website https://debian-handbook.info/
Mailing list for translators debian-handbook-translators@lists.alioth.debian.org
Instructions for translators

https://debian-handbook.info/contribute/

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v2.0 or later
Repository https://salsa.debian.org/hertzog/debian-handbook.git
Repository branch buster/master
Last remote commit Fix markup in the "Apache > Allow from" index entry c730f2d8
User avatar rhertzog authored 2 days ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/debian-handbook/12_advanced-administration/
Filemask*/03_existing-setup.po
Number of strings 2,650
Number of words 50,175
Number of characters 351,400
Number of languages 25
Number of source strings 106
Number of source words 2,007
Number of source characters 14,056
User avatar None

Committed changes

Debian Handbook / 03_existing-setupNorwegian Bokmål

Committed changes yesterday
Most recent computers have 64 bit Intel or AMD processors, compatible with older 32 bit processors; the software compiled for “i386” architecture thus works. On the other hand, this compatibility mode does not fully exploit the capabilities of these new processors. This is why Debian provides the “amd64” architecture, which works for recent AMD chips as well as Intel “em64t” processors (including most of the Core series), which are very similar to AMD64.
De fleste nye datamaskiner har 64-bit Intel- eller AMD-prosessorer, som er kompatible med eldre 32-bit prosessorer; derfor fungerer programvare kompilert for «i386»-arkitekturen. På den annen side, denne kompatibilitetsmodus utnytter ikke fullt ut egenskapene til disse nye prosessorene. Dette er grunnen til Debian leverer «AMDamd64»-arkitekturen, som kjører på AMD-brikker så vel som Intel «em64t»-prosessorer (inkludert de fleste i Core-serien), som er svært lik AMD64.
yesterday
Matching operating system and architecture
Samsvarendemenheng mellom operativsystem og arkitektur
yesterday
Once Debian is installed, we need to individually install and configure each of the services that this computer must host. The new configuration must take into consideration the prior one in order to ensure a smooth transition. All the information collected in the first two steps will be useful to successfully complete this part.
Når Debian er installert, trenger vi individuelt å installere og sette opp hver enkelt av de tjenestene som denne datamaskinen skal ha. Det nye oppsettet må ta hensyn til den foregående for å sikre en myk overgang. All informasjon som samles inn i de to første trinnene vil være nyttig for å fullføre denne delen.
yesterday
Once all the required information on the current server is known, we can shut it down and begin to install Debian on it.
Når all nødvendig informasjon om den aktuelle tjenermaskinen er kjent, kan vi slå maskinden av og starte installasjonen av Debian på den.
yesterday
Some network commands may work either with IPv4 (the default usually) or with IPv6. These include the <command>nmap</command> and <command>netstat</command> commands, but also others, such as <command>route</command> or <command>ip</command>. The convention is that this behavior is enabled by the <parameter>-6</parameter> command-line option.
Noen nettverkskommandoer vil virke enten med IPv4 (vanligvis forvalgt), eller med IPv6. Disse innkluderer <command>nmap</command>, og <command>netstat</command>-kommandoer, men også andre, som <command>route</command> eller <command>ip</command>. Det normale er at dette gjøres mulig ved å velge kommandolinjenIPv6-støtte aktiveres ved å legge til <parameter>-6</parameter> på kommandolinjen.
yesterday
The latest version of Samba can replace most of the Windows features: from those of a simple Windows NT server (authentication, files, print queues, downloading printer drivers, DFS, etc.) to the most advanced one (a domain controller compatible with Active Directory).
Den nyeste versjonen av Samba kan erstatte det meste av egenskapene i Windows: Fra dem i en enkel Windows NT-tjenermaskin (autentisering, filer, utskriftskøer, nedlasting av skriverdrivere, DFS, etc.) til den mest avanserte (en domenekontroller som er kompatibel medkan erstatte Active Directory).
yesterday
Debian integrates very well in all types of existing environments and plays well with any other operating system. This near-perfect harmony comes from market pressure which demands that software publishers develop programs that follow standards. Compliance with standards allows administrators to switch out programs: clients or servers, whether free or not.
Debian integreres godt i alle typer eksisterende miljøer, og samspiller godt med andre operativsystemer. Denne nesten perfekte harmoni kommer fra markedpress som krever at de som gir ut programvareutgivere, utvikler programmer som følger standarder. Å følge standarder tillater administratorer å bytte ut programmer: Klienter eller tjenere, uansett om de er frie eller ikke.
yesterday
Analyzing the Existing Setup and Migrating
Analysere av gjeldende oppsett og migrering
yesterday
Any computer system overhaul should take the existing system into account. This allows reuse of available resources as much as possible and guarantees interoperability of the various elements comprising the system. This study will introduce a generic framework to follow in any migration of a computing infrastructure to Linux.
Enhver utbedring av datasystemer bør ta det eksisterende systemet med i betraktningen. Dette gjør det mulig å gjenbruke tilgjengelige ressurser så langt som mulig, og garanterer samvirke mellom de ulike elementene som inngår i systemet. Denne studien vil introdusere et generisk rammeverk som kan følges ved alle migreringer av datainfrastruktur til Linux.
2 days ago
Browse all component changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity