Please log in to see the alerts.
Project website https://debian-handbook.info/
Mailing list for translators debian-handbook-translators@lists.alioth.debian.org
Instructions for translators

https://debian-handbook.info/contribute/

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v2.0 or later
Repository https://salsa.debian.org/hertzog/debian-handbook.git
Repository branch jessie/master
Last remote commit cs-CZ: 07 complete 38c31c10
Jaroslav Tesař authored a month ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/debian-handbook/12_advanced-administration/
Filemask*/03_existing-setup.po
Number of strings 2,448
Number of words 42,849
Number of characters 308,472
Number of languages 24
Number of source strings 102
Number of source words 0
Number of source characters 12,853
Could not update the repository. 9 days ago
None

Committed changes

Debian Handbook / 03_existing-setupSwedish

Committed changes 4 months ago
Även om detta steg framstår som simpelt är det grundläggande. En seriös administratör förstår grundligt de huvudsakliga rollerna varje server har, men sådana roller kan förändras och ibland kan avancerade användare ha installerat ”vilda” tjänster. Att känna till att de existerar kommer åtminstone att låta dig avgöra vad du vill göra med dem, snarare än att bara ta bort dem på måfå.
4 months ago
Undersökning och identifiering av tjänster
4 months ago
För att garantera kontinuitet för tjänster måste varje datormigration planeras och utföras enligt planen. Denna princip gäller oavsett vilket operativsystem som används.
4 months ago
Hur man migrerar
4 months ago
Samexistens mellan Debian och OS X-, Windows- och Unix-system
4 months ago
Avslutningsvis garanterar NFS och NIS, som båda är inkluderade, interaktion med Unix-system. NFS säkerstället filserverfunktionalitet medan NIS skapar användarkataloger. BSD-utskriftslagret som används av de flesta Unix-system tillåter också delning av skrivarköer.
4 months ago
Integration med andra Linux-/Unix-maskiner
4 months ago
Äldre Mac OS-nätverk (före OS X) använde ett annat protokoll kallat AppleTalk. För miljöer som inkluderar maskiner som använder detta protokoll tillhandahåller Netatalk även AppleTalk-protokollet (faktum är att den började som en omimplementation av det protokollet). Den säkerstället funktioner så som filserver och skrivarköer så väl som tidsserver (klocksynkronisering)l. Dess router-funktion möjliggör sammankoppling med AppleTalk-nätverk.
4 months ago
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year