Translation status

Strings102
31.4% Translate
Words1863
28.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
00a_preface 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
00b_foreword 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
01_the-debian-project 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
02_case-study 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.5% Translate
04_installation 0.7% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
05_packaging-system 1.7% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
06_apt 5.2% 1.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
07_solving-problems 3.7% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
08_basic-configuration 0.5% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
09_unix-services 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
10_network-infrastructure 0.8% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% Translate
11_network-services 1.2% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
12_advanced-administration 0.2% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
13_workstation 1.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
14_security 0.9% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
15_debian-packaging 12.6% 17.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
70_conclusion 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
90_derivative-distributions 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
92_short-remedial-course 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
99_backcover 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
99_website 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Author_Group 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Book_Info 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Revision_History 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://debian-handbook.info/
Mailing list for translators debian-handbook-translators@lists.alioth.debian.org
Instructions for translators

https://debian-handbook.info/contribute/

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GPL-2.0+ or CC-BY-SA-3.0
Repository https://salsa.debian.org/hertzog/debian-handbook.git
Repository branch jessie/master
Last remote commit cs-CZ 7b8d631f
Jaroslav Tesař authored a month ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/debian-handbook/12_advanced-administration/
Filemask*/03_existing-setup.po
Translation file sv-SE/03_existing-setup.po
When User Action Detail Object
2 months ago None Committed changes Debian Handbook/03_existing-setup - Swedish
2 months ago sebras New translation Debian Handbook/03_existing-setup - Swedish
Även om detta steg framstår som simpelt är det grundläggande. En seriös administratör förstår grundligt de huvudsakliga rollerna varje server har, men sådana roller kan förändras och ibland kan avancerade användare ha installerat ”vilda” tjänster. Att känna till att de existerar kommer åtminstone att låta dig avgöra vad du vill göra med dem, snarare än att bara ta bort dem på måfå.
2 months ago sebras New translation Debian Handbook/03_existing-setup - Swedish
Undersökning och identifiering av tjänster
2 months ago sebras New translation Debian Handbook/03_existing-setup - Swedish
För att garantera kontinuitet för tjänster måste varje datormigration planeras och utföras enligt planen. Denna princip gäller oavsett vilket operativsystem som används.
2 months ago sebras New translation Debian Handbook/03_existing-setup - Swedish
Hur man migrerar
2 months ago sebras New translation Debian Handbook/03_existing-setup - Swedish
Samexistens mellan Debian och OS X-, Windows- och Unix-system
2 months ago sebras New translation Debian Handbook/03_existing-setup - Swedish
Avslutningsvis garanterar NFS och NIS, som båda är inkluderade, interaktion med Unix-system. NFS säkerstället filserverfunktionalitet medan NIS skapar användarkataloger. BSD-utskriftslagret som används av de flesta Unix-system tillåter också delning av skrivarköer.
2 months ago sebras New translation Debian Handbook/03_existing-setup - Swedish
Integration med andra Linux-/Unix-maskiner
2 months ago sebras New translation Debian Handbook/03_existing-setup - Swedish
Äldre Mac OS-nätverk (före OS X) använde ett annat protokoll kallat AppleTalk. För miljöer som inkluderar maskiner som använder detta protokoll tillhandahåller Netatalk även AppleTalk-protokollet (faktum är att den började som en omimplementation av det protokollet). Den säkerstället funktioner så som filserver och skrivarköer så väl som tidsserver (klocksynkronisering)l. Dess router-funktion möjliggör sammankoppling med AppleTalk-nätverk.
2 months ago sebras New translation Debian Handbook/03_existing-setup - Swedish
<primary>AppleTalk</primary>
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 102 1863 12853
Translated 31.4% 32 521 3691
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Oct. 1, 2019, 12:47 a.m.
Last author Sebastian Rasmussen

Activity in last 30 days

Activity in last year