Language Translated Words Review Checks Suggestions
Arabic (Morocco)
100.0% 100.0% 0.0% 107 0 Translate
Chinese (Simplified)
52.8% 54.0% 0.0% 48 0 Translate
Chinese (Traditional)
52.5% 54.0% 0.0% 1 0 Translate
Croatian
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
Danish
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
Dutch
0.5% 0.1% 0.0% 0 0 Translate
French
100.0% 100.0% 0.0% 143 0 Translate
German
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Greek
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
Indonesian
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Italian
100.0% 100.0% 0.0% 101 0 Translate
Japanese
100.0% 100.0% 0.0% 115 0 Translate
Korean
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
Norwegian Bokmål
100.0% 100.0% 0.0% 18 0 Translate
Persian
100.0% 100.0% 0.0% 119 0 Translate
Polish
8.7% 6.4% 0.0% 0 0 Translate
Portuguese (Brazil)
100.0% 100.0% 0.0% 65 0 Translate
Romanian
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
Russian
72.3% 88.0% 0.0% 3 102 Translate
Spanish
100.0% 100.0% 0.0% 74 0 Translate
Swedish
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
Turkish
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
Vietnamese
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate

- Approved
- Good
- Failing checks
- Needs editing

Project website https://debian-handbook.info/
Mailing list for translators debian-handbook-translators@lists.alioth.debian.org
Instructions for translators https://debian-handbook.info/contribute/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Suggestions to improve translation can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation is using bilingual files.
Translation license GPL-2.0+ or CC-BY-SA-3.0
Repository https://salsa.debian.org/hertzog/debian-handbook.git
Repository branch jessie/master 0cbe765a
Repository with Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/debian-handbook/12_advanced-administration/
Number of strings 8142
Number of words 212681
Number of languages 23
Number of source strings 354
Number of source words 9247

Search and replace

You can replace a string in all strings at once. The search is a simple substring case sensitive search.

When User Action Detail Object
a month ago None Committed changes Debian Handbook/10_network-infrastructure - Polish
a month ago Stanisław Krukowski New translation Debian Handbook/10_network-infrastructure - Polish
<emphasis>Kultura</emphasis> Zakres adresów prywatnych
a month ago Stanisław Krukowski New translation Debian Handbook/10_network-infrastructure - Polish
<primary>maskarada</primary>
a month ago Stanisław Krukowski New translation Debian Handbook/10_network-infrastructure - Polish
Podczas, gdy sieć lokalna używa prywatnego zakresu adresów (nie rutowalnych w Internecie), to brama musi zaimplementować <emphasis>„maskaradę” adresów</emphasis> tak, aby maszyny w sieci komputerowej mogły się komunikować ze światem zewnętrznym. Maskarada (translacja adresów sieciowych) odbywa się za pomocą proxy działającego na poziomie sieci: każde wychodzące połączenie z wewnętrznej maszyny jest zastępowane przez połączenie z samej bramy (ponieważ brama ma zewnętrzny, rutowalny adres); dane przechodzące przez połączenie poddane translacji są wysyłane do nowego połaczenia, a dane powracające jako odpowiedź są wysyłane do połączenia (poddanego translacji) z wewnętrzną maszyną. Brama wykorzystuje do tego celu szereg dedykowanych portów TCP, zwykle o bardzo dużej liczbie (ponad 60000). Każde połączenie, przychodzące z wewnętrznej maszyny, pojawia się w świecie zewnętrznym jako połączenie pochodzące z jednego z tych zarezerwowanych portów.
a month ago Stanisław Krukowski New translation Debian Handbook/10_network-infrastructure - Polish
Niektóre z tych numerów portów — standaryzowanych porzez IANA <emphasis>(ang. Internet Assigned Numbers Authority)</emphasis> — są „dobrze znane” ze swojego skojarzenia z usługami sieci komputerowych. Na przykład, port 25 TCP jest ogólnie używany przez serwer email. <ulink type="block" url="http://www.iana.org/assignments/port-numbers" />
a month ago Stanisław Krukowski Translation changed Debian Handbook/10_network-infrastructure - Polish
Zarówno TCP, jak i UDP obejmują porty, które są „liczbami rozszerzenia"liczbami rozszerzenia" dla ustanowienia komunikacji z daną aplikacją na maszynie. Koncepcja ta umożliwia równoległe utrzymanie kilku różnych komunikacji z tym samym korespondentem, ponieważ te komunikacje mogą być rozróżniane za pomocą numeru portu.
a month ago Stanisław Krukowski Translation changed Debian Handbook/10_network-infrastructure - Polish
Kolejny protokół, opierający się na IP, to UDP <emphasis>(protokół datagramów użytkownika — ang. User Datagram Protocol)</emphasis>. W przeciwieństwie do TCP, jest on zorientowany na pakiety. Jego cele są inne: wyłącznym celem UDP jest transmisja pakietu z jednej aplikacji do innej. Ten protokół nie próbuje kompensować możliwej utraty pakietów w drodze, ani nie zapewnia tego, że pakiety są odbierane w takim samym porządku, jak zostały wysłane. Główną zaletą tego protokołu jest to, że opóźnienie ma mniejsze znaczenie, ponieważ utrata pojedynczego pakietu nie powoduje opóźnienia wszystkich następnych pakietów aż do chwili, gdy ostatni utracony pakiet jest ponownie przetransmitowany.
a month ago Stanisław Krukowski Translation changed Debian Handbook/10_network-infrastructure - Polish
Wiele programów nie obsługuje poszczególnych pakietów, pomimo tego, że dane, które przekazują, przesyłane są poprzez IP. Programy te często używają protokołu TCP (<emphasis>(protokół kontroli transmisji — ang. Transmission Control Protocol)</emphasis>). TCP jest warstwą ponad warstwą IP, umożliwiającą ustanowienie dedykowanego połączenia dla strumieni danych pomiędzy dwoma punktami. Programy zwracają uwagę tylko na punkt wejścia, do którego dane mogą być dostarczone, z gwarancją, że te same dane istnieją bez utraty (i w tej samej kolejności) w punkcie wyjścia, na drugim końcu połączenia. Chociaż w dolnych warstwach może się zdarzyć wiele rodzajów błędów, to są one kompensowane przez TCP: utracone pakiety są transmitowane ponownie, a pakiety przychodzące w sposób nieuporządkowany (na przykład, jeśli używają różnych ścieżek) są ponownie odpowiednio uporządkowane.
2 months ago None Committed changes Debian Handbook/10_network-infrastructure - Norwegian Bokmål
2 months ago Allan Nordhøy Translation changed Debian Handbook/10_network-infrastructure - Norwegian Bokmål
ExcerpUtdag ofav <filename>/etc/bind/named.conf.local</filename>
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year