Language Translated Words Review Checks Suggestions
Arabic (Morocco)
100.0% 100.0% 0.0% 110 0 Translate
Chinese (Simplified)
6.2% 1.0% 0.5% 6 0 Translate
Chinese (Traditional)
52.5% 54.0% 0.0% 1 0 Translate
Croatian
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
Danish
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
Dutch
0.2% 0.1% 0.0% 0 0 Translate
French
100.0% 100.0% 0.0% 157 0 Translate
German
92.9% 77.1% 6.2% 100 0 Translate
Greek
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
Indonesian
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
Italian
100.0% 100.0% 0.0% 103 0 Translate
Japanese
100.0% 100.0% 0.0% 116 0 Translate
Korean
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
Norwegian Bokmål (nb_NO)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Persian
100.0% 100.0% 0.0% 124 0 Translate
Polish
7.6% 4.4% 0.0% 0 0 Translate
Portuguese (Brazil)
100.0% 100.0% 0.0% 67 0 Translate
Romanian
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
Russian
22.0% 16.4% 0.0% 11 0 Translate
Spanish
100.0% 100.0% 0.0% 76 0 Translate
Turkish
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
Vietnamese
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate

- Good translations
- Translations with failing checks
- Fuzzy translations

Project website http://debian-handbook.info/
Mailing list for translators debian-handbook-translators@lists.alioth.debian.org
Instructions for translators http://debian-handbook.info/contribute/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Any authenticated users can contribute.
Translation license GPL-2.0+ or CC-BY-SA-3.0
Repository https://anonscm.debian.org/git/debian-handbook/debian-handbook.git
Repository branch jessie/master 2ef03c2e
Repository with Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/debian-handbook/12_advanced-administration/
Number of strings 7788
Number of words 203434
Number of languages 22
Number of source strings 354
Number of source words 9247
When User Action Translation
a month ago None Committed changes Debian Handbook/10_network-infrastructure - Chinese (Simplified)
a month ago zhangmiao New translation Debian Handbook/10_network-infrastructure - Chinese (Simplified)
<primary>端口</primary><secondary>UDP</secondary>
a month ago zhangmiao New translation Debian Handbook/10_network-infrastructure - Chinese (Simplified)
<primary>端口</primary><secondary>TCP</secondary>
a month ago zhangmiao New translation Debian Handbook/10_network-infrastructure - Chinese (Simplified)
<primary>网络</primary><secondary>网关</secondary>
a month ago zhangmiao New translation Debian Handbook/10_network-infrastructure - Chinese (Simplified)
<primary>网关</primary>
a month ago None Committed changes Debian Handbook/10_network-infrastructure - Norwegian Bokmål (nb_NO)
a month ago Ingrid Yrvin Translation changed Debian Handbook/10_network-infrastructure - Norwegian Bokmål (nb_NO)

# TAG: speed
#
# Spesifiserer hastigheten som PPP-bakgrunnsprosessen skal snakke på.
#
speed 115200

# TAG: option
#
# Spesifiserer plasseringen til PPP-tilvalgsfilen.
# I utgangspunktet titter PPP i '/etc/ppp/options'
#
option /etc/ppp/pptpd-options

# TAG: debug
#
# Slår på (mer) feilsøkingsinformasjon til syslog
#
# debug

# TAG: localip
# TAG: remoteip
#
# Spesifiserer IP-addresseområdene på den lokal og den motsatte siden.
#
# Du kan spesifisere enkelt-IP-adresser oppdelt med komma eller du kan skrive inn områder,
# eller begge deler. Et eksempel:
#
# 192.168.0.234,192.168.0.245-249,192.168.0.254
#
# VIKTIGE BEGRESNINGER:
#
# 1. Ingen mellomrom tillates mellom komma og inne i adresser.
#
# 2. Hvis du oppgir flere IP-adresser enn MAX_CONNECTIONS, så vil PPP
# starte på begynnelsen av listen og fortsette inntil den har fått
# MAX_CONNECTIONS IP-adresser. De øvrige blir ignorert.
#
# 3. Ingen forkortelser i områdene! Med andre ord, 234-8 betyr ikke 234 to 238,
# du må skrive inn 234-238 hvis det er dette du mener.
#
# 4. Hvis du oppgir en enkelt lokalt IP-adresse så er det OK - alle lokale IP-addresser
# vil bli satt til dette. Du MÅ fortsatt oppgi minst en IP for den andre enden for hver
# samtidige klient.
#
#localip 192.168.0.234-238,192.168.0.245
#remoteip 192.168.1.234-238,192.168.1.245
#localip 10.0.1.1
#remoteip 10.0.1.2-100
localip 192.168.0.199
remoteip 192.168.0.200-250
a month ago Ingrid Yrvin Translation reverted Debian Handbook/10_network-infrastructure - Norwegian Bokmål (nb_NO)

# TAG: speed
#
# Spesifiserer hastigheten som PPP-bakgrunnsprosessen skal snakke på.
#
speed 115200

# TAG: option
#
# Spesifiserer plasseringen til PPP-tilvalgsfilen.
# I utgangspunktet titter PPP i '/etc/ppp/options'
#
option /etc/ppp/pptpd-options

# TAG: debug
#
# Slår på (mer) feilsøkingsinformasjon til syslog
#
# debug

# TAG: localip
# TAG: remoteip
#
# Spesifiserer IP-addresseområdene på den lokal og den motsatte siden.
#
# Du kan spesifisere enkelt-IP-adresser oppdelt med komma eller du kan skrive inn områder,
# eller begge deler. Et eksempel:
#
# 192.168.0.234,192.168.0.245-249,192.168.0.254
#
# VIKTIGE BEGRESNINGER:
#
# 1. Ingen mellomrom tillates mellom komma og inne i adresser.
#
# 2. Hvis du oppgir flere IP-adresser enn MAX_CONNECTIONS, så vil PPP
# starte på begynnelsen av listen og fortsette inntil den har fått
# MAX_CONNECTIONS IP-adresser. De øvrige blir ignorert.
#
# 3. Ingen forkortelser i områdene! Med andre ord, 234-8 betyr ikke 234 to 238,
# du må skrive inn 234-238 hvis det er dette du mener.
#
# 4. Hvis du oppgir en enkelt lokalt IP-adresse så er det OK - alle lokale IP-addresser
# vil bli satt til dette. Du MÅ fortsatt oppgi minst en IP for den andre enden for hver
# samtidige klient.
#
#localip 192.168.0.234-238,192.168.0.245
#remoteip 192.168.1.234-238,192.168.1.245
#localip 10.0.1.1
#remoteip 10.0.1.2-100
localip 192.168.0.199
remoteip 192.168.0.200-250
a month ago Ingrid Yrvin Translation changed Debian Handbook/10_network-infrastructure - Norwegian Bokmål (nb_NO)
Quagga er et sett av bakgrunnsprosesser som samarbeider om å definere rutetabeller som skal brukes av Linux-kjernen; hver rutingprotokoll (særlig BGP, OSPF og RIP) leverer sin egen bakgrunnsprosess. <command>zebra</command>-bakgrunnsprosessen samler inn informasjon fra andre bakgrunnsprosesser, og håndterer statiske rutingtabeller tilsvarende. De andre bakgrunnsprosessene er kjent som <command>bgpd</command>, <command>ospfd</command>, <command>ospf6d</command>, <command>ripd</command>, <command>ripngd</command>, <command>isisd</command>, og <command>babeld</command>.
a month ago Ingrid Yrvin Translation reverted Debian Handbook/10_network-infrastructure - Norwegian Bokmål (nb_NO)
NiBakgrunnsprosesser aktiveres ved å redigere <filename>/etc/quagga/daemons</filename>-filen, og skape den riktige oppsettsfilen i <filename>/etc/quagga/</filename>; denne oppsettsfilen må være oppkalt etter bakgrunnsprosessen, med en <filename>.conf</filename>-forlengelse, og høre til <literal>quagga</literal>-brukeren og <literal>quaggavty</literal>-gruppen, for å få <filename>/etc/init.d/quagga</filename>-skriptet til å kalle på bakgrunnsprosessen.
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year