Translation status

Strings354
8.8% Translate
Words9247
6.5%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
00a_preface 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
00b_foreword 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
01_the-debian-project 89.9% 83.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
02_case-study 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.5% Translate
03_existing-setup 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
04_installation 21.9% 15.3% 0.0% 0.7% 0.0% 0.4% Translate
05_packaging-system 60.9% 33.7% 0.0% 10.9% 0.0% 0.0% Translate
06_apt 64.6% 61.5% 0.0% 34.9% 0.0% 0.0% Translate
07_solving-problems 81.3% 66.6% 0.0% 17.2% 0.0% 0.0% Translate
08_basic-configuration 14.1% 12.8% 0.0% 9.2% 0.2% 0.0% Translate
09_unix-services 8.6% 6.6% 0.0% 4.4% 0.0% 0.2% Translate
11_network-services 6.8% 6.4% 0.0% 5.5% 0.0% 0.0% Translate
12_advanced-administration 2.4% 0.5% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% Translate
13_workstation 5.9% 4.3% 0.0% 0.7% 0.0% 0.0% Translate
14_security 2.8% 1.9% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% Translate
15_debian-packaging 4.6% 0.2% 0.0% 0.0% 1.1% 0.0% Translate
70_conclusion 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
90_derivative-distributions 10.0% 5.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
92_short-remedial-course 15.7% 10.3% 0.0% 3.0% 0.0% 0.0% Translate
99_backcover 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
99_website 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Author_Group 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Book_Info 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
debian-handbook 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Revision_History 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://debian-handbook.info/
Mailing list for translators debian-handbook-translators@lists.alioth.debian.org
Instructions for translators https://debian-handbook.info/contribute/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GPL-2.0+ or CC-BY-SA-3.0
Repository https://salsa.debian.org/hertzog/debian-handbook.git
Repository branch jessie/master e430ddad, 10 days ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/debian-handbook/12_advanced-administration/
Filemask*/10_network-infrastructure.po
Translation file pl-PL/10_network-infrastructure.po
When User Action Detail Object
a year ago None Committed changes Debian Handbook/10_network-infrastructure - Polish
a year ago pet209a1 New translation Debian Handbook/10_network-infrastructure - Polish
<emphasis>Kultura</emphasis> Zakres adresów prywatnych
a year ago pet209a1 New translation Debian Handbook/10_network-infrastructure - Polish
<primary>maskarada</primary>
a year ago pet209a1 New translation Debian Handbook/10_network-infrastructure - Polish
Podczas, gdy sieć lokalna używa prywatnego zakresu adresów (nie rutowalnych w Internecie), to brama musi zaimplementować <emphasis>„maskaradę” adresów</emphasis> tak, aby maszyny w sieci komputerowej mogły się komunikować ze światem zewnętrznym. Maskarada (translacja adresów sieciowych) odbywa się za pomocą proxy działającego na poziomie sieci: każde wychodzące połączenie z wewnętrznej maszyny jest zastępowane przez połączenie z samej bramy (ponieważ brama ma zewnętrzny, rutowalny adres); dane przechodzące przez połączenie poddane translacji są wysyłane do nowego połaczenia, a dane powracające jako odpowiedź są wysyłane do połączenia (poddanego translacji) z wewnętrzną maszyną. Brama wykorzystuje do tego celu szereg dedykowanych portów TCP, zwykle o bardzo dużej liczbie (ponad 60000). Każde połączenie, przychodzące z wewnętrznej maszyny, pojawia się w świecie zewnętrznym jako połączenie pochodzące z jednego z tych zarezerwowanych portów.
a year ago pet209a1 New translation Debian Handbook/10_network-infrastructure - Polish
Niektóre z tych numerów portów — standaryzowanych porzez IANA <emphasis>(ang. Internet Assigned Numbers Authority)</emphasis> — są „dobrze znane” ze swojego skojarzenia z usługami sieci komputerowych. Na przykład, port 25 TCP jest ogólnie używany przez serwer email. <ulink type="block" url="http://www.iana.org/assignments/port-numbers" />
a year ago pet209a1 Translation changed Debian Handbook/10_network-infrastructure - Polish
Zarówno TCP, jak i UDP obejmują porty, które są "liczbami rozszerzenia" dla ustanowienia komunikacji z daną aplikacją na maszynie. Koncepcja ta umożliwia równoległe utrzymanie kilku różnych komunikacji z tym samym korespondentem, ponieważ te komunikacje mogą być rozróżniane za pomocą numeru portu.
a year ago pet209a1 Translation changed Debian Handbook/10_network-infrastructure - Polish
Kolejny protokół, opierający się na IP, to UDP <emphasis>(protokół datagramów użytkownika — ang. User Datagram Protocol)</emphasis>. W przeciwieństwie do TCP, jest on zorientowany na pakiety. Jego cele są inne: wyłącznym celem UDP jest transmisja pakietu z jednej aplikacji do innej. Ten protokół nie próbuje kompensować możliwej utraty pakietów w drodze, ani nie zapewnia tego, że pakiety są odbierane w takim samym porządku, jak zostały wysłane. Główną zaletą tego protokołu jest to, że opóźnienie ma mniejsze znaczenie, ponieważ utrata pojedynczego pakietu nie powoduje opóźnienia wszystkich następnych pakietów aż do chwili, gdy ostatni utracony pakiet jest ponownie przetransmitowany.
a year ago pet209a1 Translation changed Debian Handbook/10_network-infrastructure - Polish
Wiele programów nie obsługuje poszczególnych pakietów, pomimo tego, że dane, które przekazują, przesyłane są poprzez IP. Programy te często używają protokołu TCP (<emphasis>(protokół kontroli transmisji — ang. Transmission Control Protocol)</emphasis>). TCP jest warstwą ponad warstwą IP, umożliwiającą ustanowienie dedykowanego połączenia dla strumieni danych pomiędzy dwoma punktami. Programy zwracają uwagę tylko na punkt wejścia, do którego dane mogą być dostarczone, z gwarancją, że te same dane istnieją bez utraty (i w tej samej kolejności) w punkcie wyjścia, na drugim końcu połączenia. Chociaż w dolnych warstwach może się zdarzyć wiele rodzajów błędów, to są one kompensowane przez TCP: utracone pakiety są transmitowane ponownie, a pakiety przychodzące w sposób nieuporządkowany (na przykład, jeśli używają różnych ścieżek) są ponownie odpowiednio uporządkowane.
2 years ago None Committed changes Debian Handbook/10_network-infrastructure - Polish
2 years ago pet209a1 Translation changed Debian Handbook/10_network-infrastructure - Polish
Większość obecnych sieci komputerowych używa protokołu IP <emphasis>(ang. Internet Protocol)</emphasis>. Ten protokół segmentuje transmitowane dane do postaci pakietów ograniczonych rozmiarowo. Każdy pakiet zawiera, oprócz danych o obciążeniu użytkowym, wiele szczegółów wymaganych do prawidłowego trasowania (ang. routing)wyznaczania tras tych pakietów.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 354 9247 76564
Translated 8.8% 31 597 4165
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.6% 2 2 45

Last activity

Last change June 8, 2018, 8:46 p.m.
Last author Stanisław Krukowski

Activity in last 30 days

Activity in last year