Please sign in to see the alerts.
Project website http://www.unknown-horizons.org/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v3.0 or later
Repository https://github.com/unknown-horizons/unknown-horizons.git
Repository branch master
Last remote commit Merge pull request #2943 from bmwiedemann/sort 54a04f833
J.M. de Jong authored 2 days ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/uh/uh/
Filemaskpo/scenarios/*/tutorial.po
Number of strings 8,648
Number of words 155,572
Number of characters 859,096
Number of languages 46
Number of source strings 188
Number of source words 3,382
Number of source characters 18,676
User avatar None

Committed changes

Unknown Horizons / Scenario: TutorialPolish

Committed changes 6 days ago
Build a Hunter's Tent and a Fisherman's Tent. Connect them to the Warehouse.
WyZbuduj chatę mNamiot Myśliwego i rybaka. Doprowadź do nich drogę z portuNamiot Rybaka. Połącz je z Magazynem.
a week ago
Once the buildings are connected you'll see a collector arrive to pick up your newly produced boards and deliver them to the Warehouse, ready for use in construction or trade.
Po połączeniu budynków zobaczysz kolekcjonera, który odbierze nowo wyprodukowane deski i dostarczy je do magazynu, gotowe do użycia w budownictwie lub handlu.
a week ago
Task: Build a Lumberjack's Tent in a wooded area and connect it to your Warehouse.
ZADANIE: Wybuduj chatę dadanie: zbuduj Namiot Drwala w zalesionym obszarze a następnie doprowadź do niej drogęi podłącz go do swojego Magazynu.
a week ago
New contributor a week ago
User avatar None

Committed changes

Unknown Horizons / Scenario: TutorialTurkish

Committed changes 13 days ago
There also are upgrades of buildings without costs, as you will see with the lumberjack. In this case, only the graphics change.
Ayrıca, oduncu'da da görebileceğiniz, masrafsız yükseltilebilen binalar da vardır. Bu durumda, sadece grafik değişecektir.
2 weeks ago
User avatar None

Found duplicated language

Unknown Horizons / Scenario: Tutorial

zh_Hant (zh_TW, zh_Hant)
4 weeks ago
User avatar None

Committed changes

Unknown Horizons / Scenario: TutorialPolish

Committed changes 4 weeks ago
So, once your Lumberjack's Tent is in position, connect it to your Warehouse by opening the Build Menu then clicking the 'Path' button. You can now click and drag with the mouse to draw the route of your path between the Lumberjack's Tent and the Warehouse.
Kiedy więc namiot drwala znajdzie się na swoim miejscu, podłącz go do swojego magazynu, otwierając menu budowy, a następnie klikając przycisk „Ścieżka”. Możesz teraz kliknąć i przeciągnąć myszą, aby wyznaczyć trasę swojej ścieżki między namiotem drwala a magazynem.
4 weeks ago
Browse all component changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity