Translation Information

Project website www.unknown-horizons.org
Project maintainers User avatar ChrisOelmueller
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v3.0 or later
Source code repository https://github.com/unknown-horizons/unknown-horizons.git
Repository branch master
Last remote commit fixs for Phyton 3.9 (#2955) 7f6f61382
Lukas1818 authored 8 days ago
Weblate repository https://hosted.weblate.org/git/uh/uh/
Filemask po/scenarios/*/tutorial.po
Translation file po/scenarios/cs/tutorial.po
User avatar nijel

Translation changed

Unknown Horizons / Scenario: TutorialCzech

In the 'Account' tab you get a balance sheet of this island, featuring all costs you pay and all taxes you earn.
V záložce "Účet" můžete vidět přehled financí Vašeho ostrova, který zahrnuje všechny platby, které platíte, a všechny daně, které dostáváte.
7 months ago
User avatar nijel

Translation changed

Unknown Horizons / Scenario: TutorialCzech

Later in the game you might want to create woodland by planting trees, but since that costs money, you should use what nature has provided for the time being!
Později ve hře můžete vytvářet lesy sázením stromků, ale to stojí peníze. Proto byste měl prozatím vystačit s tím, co poskytuje zdejší příroda.!
7 months ago
User avatar nijel

Suggestion accepted

Unknown Horizons / Scenario: TutorialCzech

So, once your Lumberjack's Tent is in position, connect it to your Warehouse by opening the Build Menu then clicking the 'Path' button. You can now click and drag with the mouse to draw the route of your path between the Lumberjack's Tent and the Warehouse.
Čili jakmile bude Váš dřevorubecký stan umístěn, připojte jej pomocí nástroje 'Cesta' ze stavební menu k obchodnímu přístavu. Cesta se tvoří stisknutím a tažením tlačítka myši.
7 months ago
User avatar nijel

Suggestion accepted

Unknown Horizons / Scenario: TutorialCzech

Later in the game you might want to create woodland by planting trees, but since that costs money, you should use what nature has provided for the time being!
Později ve hře můžete vytvářet lesy sázením stromků, ale to stojí peníze. Proto byste měl prozatím vystačit s tím, co poskytuje zdejší příroda.
7 months ago
User avatar nijel

Suggestion accepted

Unknown Horizons / Scenario: TutorialCzech

The Build Menu is sorted by tiers and, as yours is a new settlement, First Tier buildings are the only ones available to you; as your civilization advances, you will obtain access to higher tiers and be able to construct a much wider range of buildings.
Stavební menu je rozdělené do úrovní. Budovy první úrovně jsou jediné prozatím dostupné v této hře. S pokrokem Vaší civilizace se budou zpřístupňovat další a další úrovně a Vy budete schopni stavět mnohem více druhů budov.
7 months ago
User avatar nijel

Suggestion accepted

Unknown Horizons / Scenario: TutorialCzech

Lumberjacks will fell trees from the woodland around their tent and process the timber to produce boards, for use in construction or as a trade resource.
Dřevorubec bude kácet stromy z okolí jeho stanu a bude je opracovávat do podoby desek potřebných pro výstavbu či pro obchodování.
7 months ago
User avatar nijel

Translation changed

Unknown Horizons / Scenario: TutorialCzech

The supplies and construction materials have been unloaded from your ship and safely stored in your new Warehouse. Now it's time to construct some basic buildings, beginning with a Lumberjack's Tent.
Zásoby a konstrukční materiály byly vyloženy z Vaší lodi a bezpečně doručeny do Vašeho nového přístavu. Nyní je čas postavit pár základních budov. Začněme s budovou dřevorubceovým stanem.
7 months ago
User avatar nijel

Suggestion accepted

Unknown Horizons / Scenario: TutorialCzech

The supplies and construction materials have been unloaded from your ship and safely stored in your new Warehouse. Now it's time to construct some basic buildings, beginning with a Lumberjack's Tent.
Zásoby a konstrukční materiály byly vyloženy z Vaší lodi a bezpečně doručeny do Vašeho nového přístavu. Nyní je čas postavit pár základních budov. Začněme s budovou dřevorubce.
7 months ago
User avatar None

Suggestion added

Unknown Horizons / Scenario: TutorialCzech

So, once your Lumberjack's Tent is in position, connect it to your Warehouse by opening the Build Menu then clicking the 'Path' button. You can now click and drag with the mouse to draw the route of your path between the Lumberjack's Tent and the Warehouse.
Jakmile bude Dřevorubcův Stan na místě, propojte ho s Vaším Skladištěm kliknutím na tlačítko 'Cesta' v Menu Stavby. Následně můžete kliknout a táhnout myší, aby jste nakreslili cestu mezi Dřevorubcovým Stanem a Skladištěm.
3 years ago
User avatar None

Suggestion added

Unknown Horizons / Scenario: TutorialCzech

Later in the game you might want to create woodland by planting trees, but since that costs money, you should use what nature has provided for the time being!
V pozdější fázi hry možná budete chtít vysázet les, ale protože to stojí peníze, je lepší využít toho, co příroda sama nabízí.
3 years ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 188 3,382 18,676
Translated 71% 135 2,323 12,901
Needs editing 28% 53 1,059 5,775
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change July 23, 2020, 1:43 p.m.
Last author Michal Čihař

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity