Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Interface Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0 61% 16,137 67,712 1,236 303 37
MP-Server This component is linked to the Unknown Horizons/Interface repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0 68% 314 2,525 185 10
Scenario: The Unknown This component is linked to the Unknown Horizons/Interface repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0 59% 413 9,256 18 14
Scenario: Tutorial This component is linked to the Unknown Horizons/Interface repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0 48% 4,436 81,071 310 56 1
Voices This component is linked to the Unknown Horizons/Interface repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0 71% 313 2,569 1 2 1
Project website www.unknown-horizons.org
Translation license GPL-3.0 Interface MP-Server Scenario: Tutorial Voices Scenario: The Unknown
Languages 46
Source strings 1,162
Source words 7,990
Source characters 45,980
Hosted strings 53,317
Hosted words 366,435
Hosted characters 2,108,750
User avatar None

Committed changes

Unknown Horizons / InterfaceRussian

Committed changes 6 hours ago
User avatar Satton2

Translation changed

Unknown Horizons / InterfaceRussian

A map with the name {name} already exists.
Карта с названием "{name}" уже существует.
yesterday
User avatar Satton2

Translation changed

Unknown Horizons / InterfaceRussian

A map with the name {name} already exists.
Карта с названием "{name}" уже существует.
yesterday
New contributor yesterday
You have successfully completed all tasks that were handed to you. The world is now at your command, waiting for your free aspirations and brave explorations!
Du har lykkes med å fullføre alle oppgaver du har fått utlevert. Verden er nå under ditt styre, og venter på dine frie planer og modige ekspedisjoner!
3 days ago
Clicking this button will show a preview of the Warehouse, the first building required to found a new settlement. As you move the cursor around, you'll notice that the preview is shaded red when the building is in an unsuitable area.
Når du klikker på denne knappen vil en forhåndsvisning av varehuset dukke opp. Dette er den første byningen som kreves for å opprette en bosetning. Mens du flytter muspekeren rundt vil du legge merke til at forhåndsvisningen blir farget rød når bygningen er i et område det ikke kan plasseres.
3 days ago
You can also re-open the Journal at any time by clicking the button below the mini-map, at the top right of your screen. From now on, we'll refer to this area containing the mini-map, various buttons and tabs as the 'Overview'.
Du kan også åpne journalen på nytt når som helst ved å klikke på knappen under mini-kartet, i øvre høyre hjørne av skjermen din. Fra nå av vil vi referere til dette område som inneholder mini-kartet, forskjellige knapper og faner som «Oversikten».
3 days ago

See https://en.wikipedia.org/wiki/Pavilion . In this case it is similar to a church.

3 days ago
Want funny quotes only? Change the quote types shown here in the settings menu on the game page.
Vil du ha kun morsomme sitater? Endre sitat-type vist her i oppsettmenyen på spill-siden.
3 days ago
To easily see whether the pavilion's range cover all your tents, select it from the build menu and hover it over your existing pavilion. Uncovered tents are shown in yellow. It's a good idea to build a new pavilion in their neighborhood.
For å enklere se hvorvidt paviljongens rekkevidde dekker alle teltene dine, velg den fra byggmenyen og la musa henge over den på din eksisterende paviljong. Telt som ikke dekkes vil vises i gult. Det er en god ide å bygge en ny paviliong i nabolaget deres.
3 days ago
Browse all project changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity