Language Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Afrikaans This component is linked to the Unknown Horizons/Interface repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0 0% 22 486
Arabic This component is linked to the Unknown Horizons/Interface repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0 1
Bulgarian This component is linked to the Unknown Horizons/Interface repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0 0% 22 486
Catalan This component is linked to the Unknown Horizons/Interface repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0 90% 2 50
Chinese (Simplified) This component is linked to the Unknown Horizons/Interface repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0 50% 11 358
Chinese (Traditional) This component is linked to the Unknown Horizons/Interface repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0 0% 22 486 6
Croatian This component is linked to the Unknown Horizons/Interface repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0 1
Czech This component is linked to the Unknown Horizons/Interface repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0
Danish This component is linked to the Unknown Horizons/Interface repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0 0% 22 486
Dutch This component is linked to the Unknown Horizons/Interface repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0
English This translation is used for source strings. This component is linked to the Unknown Horizons/Interface repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0 5
Esperanto This component is linked to the Unknown Horizons/Interface repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0 0% 22 486
Estonian This component is linked to the Unknown Horizons/Interface repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0 2 1
Finnish This component is linked to the Unknown Horizons/Interface repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0
Franco-Provençal This component is linked to the Unknown Horizons/Interface repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0 0% 22 486
French This component is linked to the Unknown Horizons/Interface repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0
Galician This component is linked to the Unknown Horizons/Interface repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0 90% 2 50
German This component is linked to the Unknown Horizons/Interface repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0 5
Greek This component is linked to the Unknown Horizons/Interface repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0 0% 22 486 2
Hindi This component is linked to the Unknown Horizons/Interface repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0 0% 22 486
Hungarian This component is linked to the Unknown Horizons/Interface repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0
Indonesian This component is linked to the Unknown Horizons/Interface repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0 4
Irish This component is linked to the Unknown Horizons/Interface repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0 0% 22 486
Italian This component is linked to the Unknown Horizons/Interface repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0 1
Japanese This component is linked to the Unknown Horizons/Interface repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0 90% 2 50
Korean This component is linked to the Unknown Horizons/Interface repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0
Latvian This component is linked to the Unknown Horizons/Interface repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0 0% 22 486
Lithuanian This component is linked to the Unknown Horizons/Interface repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0 0% 22 486
Malayalam This component is linked to the Unknown Horizons/Interface repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0 0% 22 486
Norwegian Bokmål This component is linked to the Unknown Horizons/Interface repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0
Polish This component is linked to the Unknown Horizons/Interface repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0
Portuguese This component is linked to the Unknown Horizons/Interface repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0
Portuguese (Brazil) This component is linked to the Unknown Horizons/Interface repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0
Romanian This component is linked to the Unknown Horizons/Interface repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0 0% 22 486
Russian This component is linked to the Unknown Horizons/Interface repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0
Serbian This component is linked to the Unknown Horizons/Interface repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0 0% 22 486 1
Slovak This component is linked to the Unknown Horizons/Interface repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0
Slovenian This component is linked to the Unknown Horizons/Interface repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0 0% 22 486
Spanish This component is linked to the Unknown Horizons/Interface repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0
Swedish This component is linked to the Unknown Horizons/Interface repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0
Thai This component is linked to the Unknown Horizons/Interface repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0 2
Turkish This component is linked to the Unknown Horizons/Interface repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0
Ukrainian This component is linked to the Unknown Horizons/Interface repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0 1
Valencian This component is linked to the Unknown Horizons/Interface repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0 0% 22 486
Vietnamese This component is linked to the Unknown Horizons/Interface repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0 0% 22 486
Zulu This component is linked to the Unknown Horizons/Interface repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0 0% 22 486
Please sign in to see the alerts.
Project website www.unknown-horizons.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v3.0 or later
Source code repository https://github.com/unknown-horizons/unknown-horizons.git
Repository branch master
Last remote commit Update pillow because of CVE-** Bugs d2dc7c017
User avatar linuxdonald authored 4 weeks ago
Weblate repository https://hosted.weblate.org/git/uh/uh/
Filemask po/scenarios/*/The_Unknown.po
Number of strings 1,012
Number of words 22,356
Number of characters 115,230
Number of languages 46
Number of source strings 22
Number of source words 486
Number of source characters 2,505
We should load our ship and move out to find a bigger island offering room and resources for my people. I have created a basic navigational map again, using the stars I see at night. It is not perfect, but I hope it will suffice to return here.
Vi bør laste opp i skipet vårt og dra ut for å finne en større øy med mer plass og ressurser for folket mitt. Jeg har laget et grunnleggende navigasjonskart igjen, ved hjelp av stjernene jeg ser om natten. Det er ikke perfekt, men jeg håper det gjør det mulig å finne veien tilbake hit.
a month ago
We should load our ship and move out to find a bigger island offering room and resources for my people. I have created a basic navigational map again, using the stars I see at night. It is not perfect, but I hope it will suffice to return here.
Vi bør laste opp i skipet vårt og dra ut for å finne en større øy med mer plass og ressurser for folket mitt. Jeg har laget et grunnleggende navigasjonskart igjen, ved hjelp av stjernene jeg ser om natten. Det er ikke perfekt, men jeg håper det gjør det mulig å finne veien tilbake hit.
a month ago
Our village is doing well, the city has grown to over 250 inhabitants. I have started getting used to my new home, but this island is too small to stay here forever.
Landsbyen vår gjør det godt, og byen har vokst til over 250 innbyggere. Jeg har begynt å venne meg til vårt nye hjem, men øyen er for liten til at vi kan bli til evig tid.
a month ago
I have been researching the stars at night, but without my sea charts and instruments their meaning remains unknown. I have the feeling we will be stuck here for a while, so we'll have to make the best of situation.
We can only try to to build up a civilisation and find a way home…
Jeg har forsket på stjernene om natten, men uten mine sjøkart og instrumenter forblir deres betydning ukjent. Jeg har følelsen av at vi ikke kommer herfra på en stund, så vi får gjøre det beste ut av situasjonen.
Vi kan bare forsøke å bygge opp en sivilisasjon og finne en vei hjem…
a month ago
Finally we have enough to eat and a place to live again. My tent is not very comfortable but it keeps me dry and I have the feeling of having a roof over my head at night.
Endelig har vi nok mat og et sted å bo igjen. Teltet mitt er ikke veldig komfortabelt men holder meg tørr og jeg opplever å ha et tak over hodet om nettene.
a month ago
We need to secure our basic needs to keep us alive. It is time to send people gathering food and lumber so that we can survive and build some shelter.
Vi må sikre våre grunnleggende behov for å holde oss i live. Det er på tide å sende folk for å samle mat og tømmer slik at vi kan overlevere og bygge litt ly.
a month ago
The port is built and a new hope arises. I am still worried about the next days… we are running out of food and lack basic building material.
Havnen er bygget og nytt håp sprer seg. Jeg er fortsatt bekymret for de kommende dagerne... vi går fri for mat og mangler grunnleggende byggematerialer.
a month ago
We have to come ashore soon. One of my jacks saw some birds hunting for fish, so land can't be far. Fortunately we always have some tools and boards onboard, so we can build some basic shelter.
Vi må i land snart. En av våre utkikkere så noen fugler som jaktet på fisk, så det kan ikke være langt til land. Heldigvis har vi alltid noen enkle verktøy og planker ombord, så vi kan bygge noen enkle ly.
a month ago
After four days the storm finally fades and we can take a rest. But we only have little food left and our ship is in a bad shape. The navigational instruments and sea charts are lost.
Etter fire dager har stormen endelig løyet og vi kan slappe av. Men vi har bare litt mat igjen og skipet vårt er i dårlig stand. Navigasjonsinstrumentene og sjøkartene er tapt.
a month ago
I have been researching the stars at night, but without my sea charts and instruments their meaning remains unknown. I have the feeling we will be stuck here for a while, so we'll have to make the best of situation.
We can only try to to build up a civilisation and find a way home…
Jeg har forsket på stjernene om natten, men uten mine sjøkart og instrumenter forblir deres betydning ukjent. Jeg har følelsen av at vi ikke kommer herfra på en stund, så vi får gjøre det beste ut av situasjonen.
Vi kan bare forsøke å bygge opp en sivilisasjon og finne en vei hjem…
a month ago
Browse all component changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity