Translation status

22 Strings 100% Translate
486 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Scenario: Tutorial This component is linked to the Unknown Horizons/Interface repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0 17% 155 2,918 2
Interface Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0 2 1
MP-Server This component is linked to the Unknown Horizons/Interface repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0
Voices This component is linked to the Unknown Horizons/Interface repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0

Translation Information

Project website www.unknown-horizons.org
Project maintainers User avatar ChrisOelmueller
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v3.0 or later
Source code repository https://github.com/unknown-horizons/unknown-horizons.git
Repository branch master
Last remote commit Update pillow because of CVE-** Bugs d2dc7c017
User avatar linuxdonald authored 3 months ago
Weblate repository https://hosted.weblate.org/git/uh/uh/
Filemask po/scenarios/*/The_Unknown.po
Translation file po/scenarios/sv/The_Unknown.po
Translation completed 3 years ago
Committed changes 3 years ago
Task:
Build a Main Square and at least 10 Tents.
Uppgift:
Bygg ett torg och minst 10 tält.
3 years ago
You are the captain of a ship under the flag of England in 1740. You and your crew were on the way to a colony of England in the Pacific Ocean.
Everything went fine until you came into a storm…
Du är kaptenen på ett Engelskt skepp år 1740. Du och din besättning var på väg till en Engelsk koloni i Stilla havet.
Allt gick bra tills stormen kom…
3 years ago
User avatar None

Resource update

Unknown Horizons / Scenario: The UnknownSwedish

Resource update 4 years ago
Translation completed 4 years ago
User avatar None

Committed changes

Unknown Horizons / Scenario: The UnknownSwedish

Committed changes 4 years ago
We should load our ship and move out to find a bigger island offering room and resources for my people. I have created a basic navigational map again, using the stars I see at night. It is not perfect, but I hope it will suffice to return here.
Vi borde lasta skeppet och leta efter en större ö med mer resurser för mitt folk. Jag har skapat en enklare karta med hjälp av stjärnorna. Den är inte perfekt och jag hoppas att det räcker för att återvända hit.
4 years ago
Our village is doing well, the city has grown to over 250 inhabitants. I have started getting used to my new home, but this island is too small to stay here forever.
Vår by mår bra. Staden har växt till över 250 invånare. Jag har börjat vänja mig till mitt nya hem, ön är dock för liten för att kunna bosätta sig här för alltid.
4 years ago
I have been researching the stars at night, but without my sea charts and instruments their meaning remains unknown. I have the feeling we will be stuck here for a while, so we'll have to make the best of situation.
We can only try to to build up a civilisation and find a way home…
Jag har skådat stjärnorna under nätterna, men utan mina kartor och instrument finner jag inga svar om var vi är. Jag har en känsla att vi kommer vara fast här ett tag så vi får göra det bästa av situationen.
Vi kan bara försöka att bygga upp en civilisation igen och hitta en väg hem…
4 years ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 22 486 2,505
Translated 100% 22 486 2,505
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Jan. 4, 2018, 4:46 p.m.
Last author Sebastian Rasmussen

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity