Translation status

22 Strings 100% Translate
486 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Interface Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0
MP-Server This component is linked to the Unknown Horizons/Interface repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0
Scenario: Tutorial This component is linked to the Unknown Horizons/Interface repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0 1
Voices This component is linked to the Unknown Horizons/Interface repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0

Translation Information

Project website www.unknown-horizons.org
Project maintainers User avatar ChrisOelmueller
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v3.0 or later
Source code repository https://github.com/unknown-horizons/unknown-horizons.git
Repository branch master
Last remote commit Improve support for Flatpak (#2953) ce98ec499
User avatar tintou574d3afa011b4abb authored 8 days ago
Weblate repository https://hosted.weblate.org/git/uh/uh/
Filemask po/scenarios/*/The_Unknown.po
Translation file po/scenarios/fi/The_Unknown.po
User avatar None

Committed changes

Unknown Horizons / Scenario: The UnknownFinnish

Committed changes 10 months ago
Task:
Build a Main Square and at least 10 Tents.
Tehtävä:
Rakenna pääaukiokeskustori ja ainakin 10 telttaa.
10 months ago
It is time to build some tents to live in and a small main square to supply our citizens with goods.
On aika rakentaa muutama teltta joissa asua ja pieni pääaukiokeskustori antaaksemme tavaroita kansalaisille.
10 months ago
Task:
Build at least one of each:
* Lumberjack
* Fisher
* Hunter
Collect 5 food and 5 boards.
Tehtävät:
Rakenna ainakin yksi jokaista:
* MetsuriPuunhakkaaja
* Kalastaja
* Metsästäjä
Kerää 5 ruokaa ja 5 lankkua.
10 months ago
The port is built and a new hope arises. I am still worried about the next days… we are running out of food and lack basic building material.
Satama on rakennettu ja uusi toivo herää, mutta minä olen silti huolissani tulevista päivistä... Ruoka ja tavalliset rakennusmateriaalit ovat loppumaassa.
10 months ago
User avatar None

Committed changes

Unknown Horizons / Scenario: The UnknownFinnish

Committed changes 10 months ago
Task:
Build a Main Square and at least 10 Tents.
Tehtävä:
Rakenna keskustapääaukio ja ainakin 10 telttaa.
10 months ago
It is time to build some tents to live in and a small main square to supply our citizens with goods.
On aika rakentaa muutama teltta joissa asua ja pieni keskustapääaukio antaaksemme tavaroita kansalaisille.
10 months ago
New contributor 10 months ago
After four days the storm finally fades and we can take a rest. But we only have little food left and our ship is in a bad shape. The navigational instruments and sea charts are lost.
Neljän päivän jälkeen myrsky viimein hellittää ja me voimme levätä, mutta meillä ei ole paljoa ruokaa ja meidän laivamme on huonossa kunnossa. Meidän navigointivälineemme ja merikarttamme ovat kaadonneet.
10 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 22 486 2,505
Translated 100% 22 486 2,505
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change March 26, 2020, 12:27 p.m.
Last author Tuomas Lähteenmäki

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity