Translation status

22 Strings 100% Translate
486 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Interface Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0
MP-Server This component is linked to the Unknown Horizons/Interface repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0
Scenario: Tutorial This component is linked to the Unknown Horizons/Interface repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0
Voices This component is linked to the Unknown Horizons/Interface repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0

Translation Information

Project website www.unknown-horizons.org
Project maintainers User avatar ChrisOelmueller
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v3.0 or later
Source code repository https://github.com/unknown-horizons/unknown-horizons.git
Repository branch master
Last remote commit Improve support for Flatpak (#2953) ce98ec499
User avatar tintou574d3afa011b4abb authored 8 days ago
Weblate repository https://hosted.weblate.org/git/uh/uh/
Filemask po/scenarios/*/The_Unknown.po
Translation file po/scenarios/tr/The_Unknown.po
User avatar None

Committed changes

Unknown Horizons / Scenario: The UnknownTurkish

Committed changes 3 years ago
We should load our ship and move out to find a bigger island offering room and resources for my people. I have created a basic navigational map again, using the stars I see at night. It is not perfect, but I hope it will suffice to return here.
Gemimizi yüklemeli ve insanlarım için kaynak ve oda sağlayabilecek daha büyük bir ada bulmak için yola çıkmalıyız. Gece gördüğüm yıldızları kullanarak, temel yönseyrüsefer haritamı tekrar oluşturdum. Mükemmel değil ancak umarım buraya dönmemizi sağlayacak.
3 years ago
Our village is doing well, the city has grown to over 250 inhabitants. I have started getting used to my new home, but this island is too small to stay here forever.
Köyümüz güzel gidiyor. Şehirde 250 sakin var. Yeni evime alışmaya başladım ama bu ada üzerindeburada sonsuza dekkadar kalınmak için çok küçük.
3 years ago
Task:
Grow the village until you have at least 250 inhabitants and a positive balance.
Görev:
Köyü en az 250 nüfus ve pozitifartı bakiye elde edinceye kadar genişlet.
3 years ago
We have to come ashore soon. One of my jacks saw some birds hunting for fish, so land can't be far. Fortunately we always have some tools and boards onboard, so we can build some basic shelter.
Yakında bir karaya çıkmalıyız. Adamlarından biri, balık için avlanan birkaç kuş gördü. Yani kara uzakta olamaz. Şanslıyız ki, gemimizde, birkaç basit barınak yapılabilecek kadar aletimiz var.
3 years ago
We have to come ashore soon. One of my jacks saw some birds hunting for fish, so land can't be far. Fortunately we always have some tools and boards onboard, so we can build some basic shelter.
Yakında bir karaya çıkmalıyız. Adamlarından biri, balık için avlanan birkaç kuş gördü. Yani kara uzakta olamaz. Şanslıyız ki, gemimizde, basit birkaçirkaç basit barınak yapılabilecek kadar aletimiz var.
3 years ago
After four days the storm finally fades and we can take a rest. But we only have little food left and our ship is in a bad shape. The navigational instruments and sea charts are lost.
Dört günlük fırtına dinmeye başlarken dinlenebiliriz. Fakat, çok az yiyeceğimiz kaldı ve gemimizin durumu kötü. YönlendirmeSeyrüsefer aygıtları ve deniz haritaları kayıp.
3 years ago
Translation completed 3 years ago
User avatar None

Committed changes

Unknown Horizons / Scenario: The UnknownTurkish

Committed changes 3 years ago
Task:
Build a Main Square and at least 10 Tents.
Görev:
Bir ana meydan ve en az 10 çadır inşa et.
3 years ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 22 486 2,505
Translated 100% 22 486 2,505
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change June 9, 2017, 9:32 p.m.
Last author monolifed

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity