Translation Information

Project website http://www.unknown-horizons.org/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v3.0 or later
Repository https://github.com/unknown-horizons/unknown-horizons.git
Repository branch master
Last remote commit Update pillow for security reasons 33488fa3b
User avatar linuxdonald authored a week ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/uh/uh/
Filemaskpo/scenarios/*/tutorial.po
Translation file po/scenarios/pl/tutorial.po
The hunter hunts animals in the forest, thus needs trees nearby.
Myśliwy poluje na leśne zwierzęta, dlatego najlepiej zlokalizować go w lesie, więc potrzebuje drzew w pobliżu lasu.
yesterday
You will need to have some food-producing companies too, because people in general (and especially sailors) are very hungry.
Przyszła kolej na produkcję żywnośćci, aby ludzie (a w szczególności żeglarze) nie chodzili głodni.
yesterday
You will need to have some food-producing companies too, because people in general (and especially sailors) are very hungry.
Przyszła kolej na produkcję żywność, aby ludzie (a w szczególności żeglarze) nie chodzili głodni.
yesterday
Later in the game you might want to create woodland by planting trees, but since that costs money, you should use what nature has provided for the time being!
W dalszej części gry możesz chcieć tworzyć lasy, sadząc drzewa, ale ponieważPóźniej w czasie gry możesz posadzić samodzielnie las, ale to kosztuje, więc powinieneś wykorzystać to,z tego co natura dała na razieprzynosi!
yesterday
User avatar None

Committed changes

Unknown Horizons / Scenario: TutorialPolish

Committed changes 2 weeks ago
Build a Hunter's Tent and a Fisherman's Tent. Connect them to the Warehouse.
WyZbuduj chatę mNamiot Myśliwego i rybaka. Doprowadź do nich drogę z portuNamiot Rybaka. Połącz je z Magazynem.
2 weeks ago
Once the buildings are connected you'll see a collector arrive to pick up your newly produced boards and deliver them to the Warehouse, ready for use in construction or trade.
Po połączeniu budynków zobaczysz kolekcjonera, który odbierze nowo wyprodukowane deski i dostarczy je do magazynu, gotowe do użycia w budownictwie lub handlu.
2 weeks ago
Task: Build a Lumberjack's Tent in a wooded area and connect it to your Warehouse.
ZADANIE: Wybuduj chatę dadanie: zbuduj Namiot Drwala w zalesionym obszarze a następnie doprowadź do niej drogęi podłącz go do swojego Magazynu.
2 weeks ago
New contributor 2 weeks ago
User avatar None

Committed changes

Unknown Horizons / Scenario: TutorialPolish

Committed changes a month ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 188 3,382 18,676
Translated 65% 123 2,143 11,931
Needs editing 33% 63 1,209 6,607
Failing check 0% 0 0 0

Last activity

Last change July 12, 2020, 7:55 p.m.
Last author WaldiS

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity