Translation status

22 Strings 100% Translate
177 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Voices This component is linked to the Unknown Horizons/Interface repository. GPL-3.0
Scenario: The Unknown This component is linked to the Unknown Horizons/Interface repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0
Scenario: Tutorial This component is linked to the Unknown Horizons/Interface repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0 64% 67 1,269 5
Interface Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0 3 11 3

Translation Information

Project website http://www.unknown-horizons.org/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v3.0 or later
Repository https://github.com/unknown-horizons/unknown-horizons.git
Repository branch master
Last remote commit Merge pull request #2943 from bmwiedemann/sort 54a04f833
J.M. de Jong authored yesterday
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/uh/uh/
Filemaskpo/uh-server/*.po
Translation file po/uh-server/pl.po
User avatar None

Committed changes

Unknown Horizons / MP-ServerPolish

Committed changes 10 months ago
User avatar psemeq

Translation changed

Unknown Horizons / MP-ServerPolish

One player has terminated their game. For technical reasons, this currently means the game cannot continue. We are very sorry about that.
Jeden z graczy zakończył swoją grę. Z przyczyn technicznych, tagrę. Ze względów technicznych obecnie oznacza to, że gra nie może być kontynuowana. Bardzo nam przykro z tego powodu.
11 months ago
User avatar psemeq

Translation changed

Unknown Horizons / MP-ServerPolish

The game has been terminated. The creator has left the game.
Gra się szostała zakończona. Twórca gry ją opuścił grę.
11 months ago
User avatar psemeq

Translation changed

Unknown Horizons / MP-ServerPolish

You can't fetch a game while in another game
Nie możesz załadować gry, gdy jesteś w innej grzena połączyć z grą gdy już w jednej jesteś
11 months ago
User avatar psemeq

Translation changed

Unknown Horizons / MP-ServerPolish

Unable to change your color.
Nie można zmienić twojego koloru.
11 months ago
User avatar psemeq

Translation changed

Unknown Horizons / MP-ServerPolish

Unable to change your name.
Zmiana nazwy niemożliwNie można zmienić twojego imienia.
11 months ago
User avatar psemeq

Translation changed

Unknown Horizons / MP-ServerPolish

There's already a player with your unique player ID inside this game. This should never occur.
W tej grze jest już gracz z twoim unikalnym IDidentyfikatorem gracza. To nigdy nie powinno nigy nastąpisię zdarzyć.
11 months ago
User avatar psemeq

Translation changed

Unknown Horizons / MP-ServerPolish

Please change your color.
Zmieniłeśń swój kolor.
11 months ago
User avatar psemeq

Translation changed

Unknown Horizons / MP-ServerPolish

Please change your color.
Proszę zmienićZmieniłeś swój kolor.
11 months ago
User avatar psemeq

Translation changed

Unknown Horizons / MP-ServerPolish

There's already a player with your color inside this game.
Gracz o twoim kolorze jest już w grzeW tej grze jest już gracz z twoim kolorem.
11 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 22 177 1,033
Translated 100% 22 177 1,033
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 0 0 0

Last activity

Last change Aug. 9, 2019, 7:10 a.m.
Last author Przemysław Szulc

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity