Translation Information

Project website www.unknown-horizons.org
Project maintainers User avatar ChrisOelmueller
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v3.0 or later
Source code repository https://github.com/unknown-horizons/unknown-horizons.git
Repository branch master
Last remote commit Improve support for Flatpak (#2953) ce98ec499
User avatar tintou574d3afa011b4abb authored a week ago
Weblate repository https://hosted.weblate.org/git/uh/uh/
Filemask po/scenarios/*/tutorial.po
Translation file po/scenarios/nb/tutorial.po
House a total of 50 or more inhabitants in your city to complete the tutorial. You need a positive balance.
Gi husromvære til minst 50 innbyggere i byen din for å fullføre introduksjonen. Du trenger en positiv balanse.
2 weeks ago
House a total of 50 or more inhabitants in your city to complete the tutorial. You need a positive balance.
Gi husrom til minst 50 innbyggere i byen din for å fullføre introduksjonen. Du trenger en positiv balanse.
2 weeks ago
The Weaver's Hut is the place where the weaver lives. There are two spots where you can build it - either close to the Farm or close to a Storage Tent (or the Warehouse).
Veverhytten er stedet der veverne bor. Det er to steder du kan bygge den - enten nær gården eller nær et lagertelt (eller ved varehuset).
2 weeks ago
This building has two purposes. It:
* Offers more storage for your goods, and
* sends its own collectors to fetch goods, just like the Warehouse does.
Denne bygningen har to formål. Den:
* Tilbyr mer lagringsplass for varene dine, og
* sender sine egne innsamlere for å hente varer, akkurat slik varehuset gjør.
2 weeks ago
If this 'break' mode is enabled (we call it 'Decommissioning'), the running costs you pay for the building will decrease. They won't be zero, but still lower than if you keep the company producing.
Hvis denne «bremse»-modusen er aktiv (vi kaller den «å ta ut av drift»), så vil de løpende kostnadene du betaler for bygningen reduseres. De vil ikke bli null, men de er uansett lavere enn om du lot kompanjongeneselskapet fortsaette å produsere.
2 weeks ago
For now, you do not need to care about these issues a lot since you haven't built any fields. Let's change that!
-langt har du ikke trengt å bry deg spesielt mye om disse tingene, siden du ikke har bygget noen jorder. La oss gjøre noe med det!
2 weeks ago
For now, you do not need to care about these issues a lot since you haven't built any fields. Let's change that!
langt har du ikke trengt å bry deg spesielt mye om disse tingene, siden du ikke har bygget noen jorder. La oss gjøre noe med det!
2 weeks ago
Pioneers will demand cloth, so you need to set up a production line for cloth starting with lambs wool (which is one of the goods produced at the Farm).
Pionerene vil kreve tøy. Du må dermetd sette opp en produksjonslinje for tøy som starter med saueull (som er en av varene som produseres av gården).
2 weeks ago
Now you have access to new buildings, take a look at the Build menu again.
Nå har du tilgang til to nye bygninger. Ta en ny titt på byggemenyen igjen.
2 weeks ago
Congratulations! Some of your inhabitants have reached tier II!
Gratulerer! Noen av dine innbyggere har oppnådd nivået!! II!
2 weeks ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 188 3,382 18,676
Translated 97% 184 3,288 18,146
Needs editing 2% 4 94 530
Failing checks 2% 4 94 530

Last activity

Last change Jan. 10, 2021, 3:17 a.m.
Last author Allan Nordhøy

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity