Language Translated Words Review Checks Suggestions Comments
Arabic
21.6% 3.7% 6.7% 0.0% 1.8% 2.1% Translate
Basque
78.1% 46.3% 1.8% 0.0% 0.0% 2.1% Translate
Belarusian
50.9% 22.3% 0.7% 0.0% 0.0% 2.1% Translate
Belarusian (latin)
0.4% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 2.1% Translate
Catalan
25.1% 5.1% 8.1% 0.7% 20.8% 2.1% Translate
Chinese (Simplified)
98.2% 78.0% 1.8% 0.0% 0.0% 2.1% Translate
Czech
70.0% 42.3% 21.2% 0.0% 0.0% 2.1% Translate
Danish
54.4% 10.6% 1.1% 0.0% 0.0% 1.1% Translate
Dutch
92.2% 70.5% 2.1% 3.9% 0.0% 2.1% Translate
English source
98.9% 88.0% 1.1% 0.0% 0.4% 2.5% Translate
French
98.2% 78.0% 1.8% 2.1% 3.2% 2.1% Translate
Galician
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% Translate
German
98.2% 78.0% 1.8% 0.0% 1.4% 2.1% Translate
Greek
25.8% 5.4% 9.2% 0.7% 0.0% 2.1% Translate
Hebrew
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% Translate
Hungarian
26.5% 6.8% 7.8% 0.4% 0.4% 2.1% Translate
Italian
53.4% 30.7% 11.0% 1.4% 1.4% 2.1% Translate
Japanese
25.1% 5.1% 8.1% 0.4% 0.0% 2.1% Translate
Norwegian Bokmål
96.1% 70.1% 3.9% 2.1% 0.0% 1.4% Translate
Nyanja
25.1% 5.1% 8.1% 2.8% 0.0% 2.1% Translate
Polish
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.1% Translate
Portuguese (Brazil)
9.5% 8.2% 0.7% 0.0% 0.0% 1.1% Translate
Portuguese (Portugal)
97.2% 73.0% 1.8% 0.4% 0.4% 1.1% Translate
Romanian
6.0% 2.7% 0.4% 0.0% 0.0% 1.1% Translate
Russian
70.0% 44.4% 18.7% 0.4% 8.5% 2.5% Translate
Serbian
98.9% 89.8% 1.1% 0.0% 0.0% 0.4% Translate
Slovenian
79.9% 27.1% 2.1% 1.1% 0.0% 1.1% Translate
Spanish
25.1% 5.1% 8.1% 0.4% 0.0% 2.1% Translate
Swahili
25.1% 5.1% 8.1% 2.8% 0.0% 2.1% Translate
Swedish
47.7% 29.8% 2.5% 2.1% 0.0% 0.4% Translate
Turkish
85.5% 56.7% 5.3% 0.0% 4.6% 2.1% Translate
Ukrainian
92.2% 70.5% 2.1% 0.0% 0.0% 2.1% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Duplicated translation.

The component contains several translation files mapped to single language in Weblate.

The following occurences were found:

LanguageLanguage codes
Chinese (Simplified)zh, zh-rCN

Please fix this by removing one of the duplicated strings from the translation files.

Repository has changes.

The VCS repository has many changes compared to the upstream. Please merge the changes manually or set up push to automate this.

Documentation
Repository outdated.

The VCS repository is not up to date with the upstream one. Please merge changes manually or set up hooks to automate this.

Documentation
Project website https://github.com/thuryn/your-local-weather
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Suggestions to improve translation can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation is using monolingual files.
  • The translation base language can be edited.
Translation license GPL-3.0+
Repository https://github.com/thuryn/your-local-weather.git
Repository branch master fc9cc7d2
Repository with Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/your-local-weather/strings/
Number of strings 9056
Number of words 80032
Number of languages 32
Number of source strings 283
Number of source words 2501
When User Action Detail Object
11 hours ago WaldiS New translation Your local weather/Strings - Polish
Aplikacja określa lokalizację za pomocą sieci komórkowej (BTS), Wi-Fi, a jeśli nie; GPS, aby pokazać lokalną pogodę współrzędne uzyskuje z usługi lokalizacyjnej Mozilla. Aplikacja wymaga co najmniej: jednej stacji bazowej sieci GSM lub dwóch osiągalnych sieci Wi-Fi lub dowolnej kombinacji sieci GSM i WIFI. Korzystając z widżetu na telefonie lub tablecie, możesz zobaczyć swoją lokalizację i aktualną pogodę na głównym ekranie. Aktualizacje lokalizacji mogą być okresowe (np. co godzinę) lub aplikacja może używać przyspieszeniomierza do wykrywania ruchu o większej odległości niż wartość. Trzymane w kieszeni, odległość zwiększa się szybciej. Możesz wyłączyć aktualizacje lokalizacji - aktualizowana jest tylko pogoda. Aplikacja aktualizuje lokalizację i pogodę w określonych odstępach czasu. Można na przykład ustawić okres aktualizacji na godzinę. Pogoda jest aktualizowana natychmiast po lokalizacji lub po włączeniu ekranu, ale nie częściej niż raz na 15 minut (i gdy pogoda nie jest aktualizowana w ciągu ostatnich 15 minut). Informacje te służą do uzyskiwania współrzędnych lokalizacji przez usługę lokalizacyjną Mozilla. Aplikacja próbuje użyć GPS, gdy lokalizacja nie jest dostępna z sieci komórkowej i sieci Wi-Fi. Współrzędne lokalizacji służą do uzyskania adresu przez usługę Nominatim. Adres jest używany w aplikacji lub widżecie. Aby uzyskać aktualną pogodę, aplikacja korzysta z usługi OpenWeatherMap.org.
11 hours ago WaldiS New translation Your local weather/Strings - Polish
Opcja adresu pamięci podręcznej została rozpoznana
11 hours ago WaldiS New translation Your local weather/Strings - Polish
Aplikacja uruchamia procesy w tle, aby wykonywać aktualizacje lokalizacji, pogody lub śledzić lokalizację za pomocą przyspieszeniomierza. Dlatego aplikacja poprosi o wyłączenie optymalizacji baterii, aby zakturalizować lokalizację, pogodę luchomb śledzlokalizację za pomocą akcelerocmesytru w tle.
20 hours ago Allan Nordhøy Source string changed Your local weather/Strings - Serbian
The app determines location using cellular network (BTS), Wi-Fi, and if those fail; GPS to show local weather, in turn getting the coordinates from the Mozilla location service. The application needs at least: one base station of GSM network or two reachable wifi networks or any combination of GSM and WIi-FIi networks. Using the widget on your phone or tablet, you can see your location and current weather on the main screen. Location updates can be periodic, (ex. hourly) or the app can use the accelerometer to detect movement of greater distance than a value. Carried in your pocket, the distance increases faster. You can switch location updates off - only weather is then updated. The app updates location and weather in specified intervals. You can for example set update period to one hour o'clock. The weather is updated immediately after location is, or when the screen is turned on - but not more often then once per 15 minutes (and when weather is not updated in the last 15 minutes). These information are used to get location coordinates by Mozilla location service. The app tries to use GPS when location is not available from cell network and Wi-Fi networks. Location coordinates are used to get address by Nominatim service. The address is used in the app or widget. The app uses OpenWeatherMap.org service to get current weather.
20 hours ago Allan Nordhøy Source string changed Your local weather/Strings - Hebrew
The app determines location using cellular network (BTS), Wi-Fi, and if those fail; GPS to show local weather, in turn getting the coordinates from the Mozilla location service. The application needs at least: one base station of GSM network or two reachable wifi networks or any combination of GSM and WIi-FIi networks. Using the widget on your phone or tablet, you can see your location and current weather on the main screen. Location updates can be periodic, (ex. hourly) or the app can use the accelerometer to detect movement of greater distance than a value. Carried in your pocket, the distance increases faster. You can switch location updates off - only weather is then updated. The app updates location and weather in specified intervals. You can for example set update period to one hour o'clock. The weather is updated immediately after location is, or when the screen is turned on - but not more often then once per 15 minutes (and when weather is not updated in the last 15 minutes). These information are used to get location coordinates by Mozilla location service. The app tries to use GPS when location is not available from cell network and Wi-Fi networks. Location coordinates are used to get address by Nominatim service. The address is used in the app or widget. The app uses OpenWeatherMap.org service to get current weather.
20 hours ago Allan Nordhøy Source string changed Your local weather/Strings - Swedish
The app determines location using cellular network (BTS), Wi-Fi, and if those fail; GPS to show local weather, in turn getting the coordinates from the Mozilla location service. The application needs at least: one base station of GSM network or two reachable wifi networks or any combination of GSM and WIi-FIi networks. Using the widget on your phone or tablet, you can see your location and current weather on the main screen. Location updates can be periodic, (ex. hourly) or the app can use the accelerometer to detect movement of greater distance than a value. Carried in your pocket, the distance increases faster. You can switch location updates off - only weather is then updated. The app updates location and weather in specified intervals. You can for example set update period to one hour o'clock. The weather is updated immediately after location is, or when the screen is turned on - but not more often then once per 15 minutes (and when weather is not updated in the last 15 minutes). These information are used to get location coordinates by Mozilla location service. The app tries to use GPS when location is not available from cell network and Wi-Fi networks. Location coordinates are used to get address by Nominatim service. The address is used in the app or widget. The app uses OpenWeatherMap.org service to get current weather.
20 hours ago Allan Nordhøy Source string changed Your local weather/Strings - Galician
The app determines location using cellular network (BTS), Wi-Fi, and if those fail; GPS to show local weather, in turn getting the coordinates from the Mozilla location service. The application needs at least: one base station of GSM network or two reachable wifi networks or any combination of GSM and WIi-FIi networks. Using the widget on your phone or tablet, you can see your location and current weather on the main screen. Location updates can be periodic, (ex. hourly) or the app can use the accelerometer to detect movement of greater distance than a value. Carried in your pocket, the distance increases faster. You can switch location updates off - only weather is then updated. The app updates location and weather in specified intervals. You can for example set update period to one hour o'clock. The weather is updated immediately after location is, or when the screen is turned on - but not more often then once per 15 minutes (and when weather is not updated in the last 15 minutes). These information are used to get location coordinates by Mozilla location service. The app tries to use GPS when location is not available from cell network and Wi-Fi networks. Location coordinates are used to get address by Nominatim service. The address is used in the app or widget. The app uses OpenWeatherMap.org service to get current weather.
20 hours ago Allan Nordhøy Source string changed Your local weather/Strings - Danish
The app determines location using cellular network (BTS), Wi-Fi, and if those fail; GPS to show local weather, in turn getting the coordinates from the Mozilla location service. The application needs at least: one base station of GSM network or two reachable wifi networks or any combination of GSM and WIi-FIi networks. Using the widget on your phone or tablet, you can see your location and current weather on the main screen. Location updates can be periodic, (ex. hourly) or the app can use the accelerometer to detect movement of greater distance than a value. Carried in your pocket, the distance increases faster. You can switch location updates off - only weather is then updated. The app updates location and weather in specified intervals. You can for example set update period to one hour o'clock. The weather is updated immediately after location is, or when the screen is turned on - but not more often then once per 15 minutes (and when weather is not updated in the last 15 minutes). These information are used to get location coordinates by Mozilla location service. The app tries to use GPS when location is not available from cell network and Wi-Fi networks. Location coordinates are used to get address by Nominatim service. The address is used in the app or widget. The app uses OpenWeatherMap.org service to get current weather.
20 hours ago Allan Nordhøy Source string changed Your local weather/Strings - Norwegian Bokmål
The app determines location using cellular network (BTS), Wi-Fi, and if those fail; GPS to show local weather, in turn getting the coordinates from the Mozilla location service. The application needs at least: one base station of GSM network or two reachable wifi networks or any combination of GSM and WIi-FIi networks. Using the widget on your phone or tablet, you can see your location and current weather on the main screen. Location updates can be periodic, (ex. hourly) or the app can use the accelerometer to detect movement of greater distance than a value. Carried in your pocket, the distance increases faster. You can switch location updates off - only weather is then updated. The app updates location and weather in specified intervals. You can for example set update period to one hour o'clock. The weather is updated immediately after location is, or when the screen is turned on - but not more often then once per 15 minutes (and when weather is not updated in the last 15 minutes). These information are used to get location coordinates by Mozilla location service. The app tries to use GPS when location is not available from cell network and Wi-Fi networks. Location coordinates are used to get address by Nominatim service. The address is used in the app or widget. The app uses OpenWeatherMap.org service to get current weather.
20 hours ago Allan Nordhøy Source string changed Your local weather/Strings - Slovenian
The app determines location using cellular network (BTS), Wi-Fi, and if those fail; GPS to show local weather, in turn getting the coordinates from the Mozilla location service. The application needs at least: one base station of GSM network or two reachable wifi networks or any combination of GSM and WIi-FIi networks. Using the widget on your phone or tablet, you can see your location and current weather on the main screen. Location updates can be periodic, (ex. hourly) or the app can use the accelerometer to detect movement of greater distance than a value. Carried in your pocket, the distance increases faster. You can switch location updates off - only weather is then updated. The app updates location and weather in specified intervals. You can for example set update period to one hour o'clock. The weather is updated immediately after location is, or when the screen is turned on - but not more often then once per 15 minutes (and when weather is not updated in the last 15 minutes). These information are used to get location coordinates by Mozilla location service. The app tries to use GPS when location is not available from cell network and Wi-Fi networks. Location coordinates are used to get address by Nominatim service. The address is used in the app or widget. The app uses OpenWeatherMap.org service to get current weather.
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year