Translation Information

Project website https://github.com/thuryn/your-local-weather
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GPL-3.0+
Repository https://github.com/thuryn/your-local-weather.git
Repository branch master
Last remote commit Merge branch 'origin/master' into Weblate. a13152b6
Hosted Weblate authored 9 hours ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/your-local-weather/strings/
Filemaskapp/src/main/res/values-*/strings.xml
Monolingual base language fileapp/src/main/res/values/strings.xml
Translation file app/src/main/res/values-sq/strings.xml
When User Action Detail Object
9 hours ago None Resource update Your local weather/Strings - Albanian
9 days ago None New string to translate Your local weather/Strings - Albanian
9 days ago None Resource update Your local weather/Strings - Albanian
2 weeks ago None Resource update Your local weather/Strings - Albanian
a month ago kingu Source string changed Your local weather/Strings - Albanian
north-west
a month ago None Committed changes Your local weather/Strings - Albanian
a month ago Besnik_b New translation Your local weather/Strings - Albanian
Vendorja juaj e aplikacionit nuk mbulohet nga TNF (Tekst-në-të-folur). Shkoni te rregullimet e gjuhës së Zërit në cepin e sipërm djathtas të kësaj skene.
a month ago Besnik_b New translation Your local weather/Strings - Albanian
Vendorja juaj e aplikacionit nuk mbulohet nga TNF (Tekst-në-të-folur). Gjuhë për zërin mund të përzgjidhni nga të mbuluarat më poshtë.
a month ago Besnik_b New translation Your local weather/Strings - Albanian
Blini vendore aplikacioni
a month ago Besnik_b New translation Your local weather/Strings - Albanian
Ky aplikacion thjesht dërgon urdhra tekst te sistemi TNF (Tekst-në-të-folur). TNF-ja është përgjegjëse për shndërrim urdhrash tekst në zanorë. Zakonisht TNF-ja është i pranishëm në sistem si parazgjedhje. Nëse s’është, ose nëse TNF-ja e instaluar nuk e mbulon gjuhën tuaj të dëshiruar, mund të instaloni një prej shitoresh aplikacionesh (për shembull: https://play.google.com/store/search?q=TTS ).
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 549 3204 21329
Translated 95.8% 526 3140 20920
Needs editing 0.2% 1 1 9
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Nov. 7, 2019, 6:30 p.m.
Last author Besnik Bleta

Activity in last 30 days

Activity in last year