Translation Information

Project website https://github.com/thuryn/your-local-weather
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3.0 or later
Repository https://github.com/thuryn/your-local-weather.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Bulgarian) e1942cd8
solusitor authored 3 days ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/your-local-weather/strings/
Filemaskapp/src/main/res/values-*/strings.xml
Monolingual base language fileapp/src/main/res/values/strings.xml
Translation file app/src/main/res/values-sv/strings.xml
User avatar None

Committed changes

Your local weather / StringsSwedish

Committed changes 3 weeks ago
User avatar swefin

New translation

Your local weather / StringsSwedish

Dew point
Daggpunkt
3 weeks ago
User avatar swefin

New translation

Your local weather / StringsSwedish

Dew point: %s
Daggpunkt: %s
3 weeks ago
User avatar None

Committed changes

Your local weather / StringsSwedish

Committed changes 2 months ago
User avatar swefin

New translation

Your local weather / StringsSwedish

Text and guidance translations
Översättningar av text och vägledning
2 months ago
User avatar swefin

New translation

Your local weather / StringsSwedish

You can reduce data usage by caching found locations. Locations are then stored in the app. They are not sent or stored other places in the network.
Du kan spara nätverkstrafikminska dataanvändningen genom att cachmellanlagra hittade platser. Platserna lagras sedan i appen. De skickas inte eller lagras inte på andra platser i nätverket.
2 months ago
User avatar swefin

New translation

Your local weather / StringsSwedish

Some phones don't report connected cells correctly unless the display is on. The preferred option (with display switched on) has the disadvantage that the phone switches the display on for several seconds. This has a small impact on battery life. Start with it on, and try switching it off and see if the location still updates.
VissNågra telefonmodeller rapporterar inte anslutna celler korrekt om inte skärmen är på. Dent föredragna inställningealternativet (med skärm påslagen) har en nackdel att telefonen slår på skärmen i flera sekunder. Detta har en liten inverkan på batteriets livslängd. Börja med det på, och försök att stänga av det och se om platsen fortfarande uppdateras.
2 months ago
User avatar swefin

Translation changed

Your local weather / StringsSwedish

Adjusting the app to your needs, you can choose update strategy next.
Diverting from the default of updating when location changes, you can select <i xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Don't update location</i>.
JusteraOm du anpassar appen till dina behov, kan du välja att uppdateringsstrategi som nästa.
Omdirigering du vill avvika från standardvärdet för uppdateringen när platsen ändras, du kan du välja <i xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">Uppdatera inte plats</i>.
2 months ago
User avatar None

New string to translate

Your local weather / StringsSwedish

New string to translate 3 months ago
User avatar None

Resource update

Your local weather / StringsSwedish

Resource update 3 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 560 3,229 21,467
Translated 48% 274 1,293 8,342
Needs editing 1% 7 497 3,369
Failing check 1% 8 524 3,512

Last activity

Last change June 10, 2020, 10:26 p.m.
Last author Jonatan Nyberg

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity