The website strings for Repomaker are in https://hosted.weblate.org/projects/f-droid/website-pages/
Language Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Albanian 100.0% 100.0% 0.0% 1.3% 0.0% 9.4% Translate
Arabic 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.4% Translate
Basque 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.4% Translate
Bulgarian 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.4% Translate
Catalan 100.0% 100.0% 0.0% 1.3% 0.0% 9.4% Translate
Chinese (Hong Kong) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.4% Translate
Chinese (Simplified) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.4% 9.8% Translate
Chinese (Traditional) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.4% Translate
Croatian 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.4% Translate
Czech 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.4% Translate
Danish 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.4% Translate
Dutch 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.9% 9.4% Translate
English (United States) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.4% Translate
Esperanto 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.4% Translate
Estonian 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.4% Translate
Finnish 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.4% Translate
Flemish 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.4% Translate
French 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.8% Translate
Galician 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.4% Translate
German 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 1.8% 12.1% Translate
Greek 32.6% 22.4% 0.0% 0.0% 0.0% 9.4% Translate
Hebrew 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.4% Translate
Hindi 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.4% Translate
Hungarian 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.4% Translate
Icelandic 0.4% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 9.4% Translate
Indonesian 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.4% Translate
Italian 54.5% 28.6% 0.0% 0.0% 0.4% 9.4% Translate
Japanese 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.4% Translate
Kabyle 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.0% 9.4% Translate
Kannada 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.4% Translate
Korean 99.1% 94.3% 0.0% 0.9% 0.0% 9.4% Translate
Latvian 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.4% Translate
Lithuanian 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.4% Translate
Macedonian 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.4% Translate
Malayalam 4.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.4% Translate
Marathi 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.4% Translate
Norwegian Bokmål 100.0% 100.0% 0.0% 0.4% 0.0% 9.4% Translate
Persian 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.4% Translate
Polish 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.4% Translate
Portuguese 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.4% Translate
Portuguese (Brazil) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.4% 9.4% Translate
Portuguese (Portugal) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.4% Translate
Romanian 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.4% Translate
Russian 99.6% 99.9% 0.4% 2.7% 3.1% 9.8% Translate
Sardinian 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.4% Translate
Serbian 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.4% Translate
Shona 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.4% Translate
Slovak 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.4% Translate
Spanish 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 1.8% 9.8% Translate
Spanish (Argentina) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.4% Translate
Swahili 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.4% Translate
Swedish 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.4% Translate
Tamil 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.4% Translate
Telugu 38.4% 24.9% 5.4% 5.4% 0.0% 9.4% Translate
Thai 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.4% Translate
Tibetan 96.4% 93.2% 0.9% 25.4% 0.0% 9.4% Translate
Turkish 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.4% Translate
Ukrainian 30.8% 17.7% 0.0% 0.0% 0.0% 9.4% Translate
Urdu 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.4% Translate
Uyghur 6.7% 1.8% 0.0% 0.0% 0.0% 9.4% Translate
Vietnamese 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.4% Translate
Welsh 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.4% Translate
Please log in to see the alerts.
Project website https://f-droid.org/
Mailing list for translators otfl10n@googlegroups.com
Instructions for translators

https://f-droid.org/docs/Translation_and_Localization

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GPL-3.0+
Repository https://gitlab.com/fdroid/repomaker.git
Repository branch master
Last remote commit Update translation files 748fd2d
Hosted Weblate authored 8 months ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/f-droid/repomaker/
Filemaskrepomaker/locale/*/LC_MESSAGES/django.po
Number of strings 13888
Number of words 84320
Number of characters 514290
Number of languages 62
Number of source strings 224
Number of source words 1360
Number of source characters 8295
When User Action Detail Object
3 weeks ago None Committed changes F-Droid/repomaker - Albanian
3 weeks ago Besnik_b Translation changed F-Droid/repomaker - Albanian
Shtonije
3 weeks ago Besnik_b New translation F-Droid/repomaker - Albanian
Singular
Keni <span>%(app_count)s aplikacion</span> në depon tuaj. Ndajeni me të tjerët!
Plural
Keni <span>%(app_count)s aplikacione</span> në depon tuaj. Ndajini me të tjerët!
3 weeks ago Besnik_b New translation F-Droid/repomaker - Albanian
shtoni depozitë
3 weeks ago Besnik_b New translation F-Droid/repomaker - Albanian
Shtoni Depozitë
3 weeks ago Besnik_b New translation F-Droid/repomaker - Albanian
dalje
3 weeks ago Besnik_b New translation F-Droid/repomaker - Albanian
Dalje
3 weeks ago Besnik_b Translation uploaded F-Droid/repomaker - Albanian
Ju lutemi, mos shtoni këtu depo tuajat.
3 weeks ago Besnik_b Translation uploaded F-Droid/repomaker - Albanian
Git
3 weeks ago Besnik_b Translation uploaded F-Droid/repomaker - Albanian
Repomaker mund të jetë duke përditësuar ose publikuar depon tuaj. Ose mund të jetë duke përditësuar një depo të largët. Në varësi të llojit dhe madhësisë të operacionit në prapaskenë, kjo mund të zgjasë ca.
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year