Language Translated Words Review Checks Suggestions Comments
Basque
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Catalan
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Czech
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% Translate
Danish
41.7% 35.7% 5.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Dutch
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% Translate
Flemish
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
French
30.3% 16.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Frisian
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
German
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% Translate
Hungarian
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 1.2% 1.2% Translate
Icelandic
45.5% 27.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Italian
87.3% 80.2% 7.5% 6.3% 0.0% 1.2% Translate
Kabyle
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Kyrgyz
11.3% 5.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Macedonian
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Norwegian Bokmål
89.8% 89.8% 10.1% 0.0% 0.0% 1.2% Translate
Occidental
12.6% 8.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Polish
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Portuguese (Brazil)
44.3% 40.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Portuguese (Portugal)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Russian
73.4% 66.2% 1.2% 0.0% 1.2% 0.0% Translate
Spanish
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% Translate
Swedish
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% Translate
Swiss High German
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Tajik
100.0% 100.0% 0.0% 1.2% 0.0% 1.2% Translate
Ukrainian
3.7% 2.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project website http://hunspell.github.io/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Suggestions to improve translation can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation is using bilingual files.
Translation license LGPL-3.0+
Repository https://github.com/hunspell/hunspell.git
Repository branch master aec4cac
Repository with Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/hunspell/translations/
Number of strings 2054
Number of words 16354
Number of languages 26
Number of source strings 79
Number of source words 629
When User Action Detail Object
9 days ago None Committed changes Hunspell/Translations - Norwegian Bokmål
9 days ago None Committed changes Hunspell/Translations - Danish
10 days ago Allan Nordhøy Comment added Hunspell/Translations - Norwegian Bokmål
10 days ago Allan Nordhøy Translation changed Hunspell/Translations - Norwegian Bokmål

Kopirett © 2002-2014 László Németh. Lisens: MPL/GPL/LGPL.

Basert på OpenOffice.org sitt Myspell-bibliotek.
Myspell-kopirett (C)© Kevin Hendricks, 2001-2002, Lisens: BSD.

10 days ago Allan Nordhøy New translation Hunspell/Translations - Norwegian Bokmål
Eksempel: hunspell -d nb_NO fil.txt # interaktiv staving
hunspell -i utf-8 file.txt # sjekk UTF-8-kodet fil
hunspell -l *.odt # skriv ut feilstavede ord i ODF-filer

# Rask fiks for ODF-dokumenter gjennom opprettelse av personlig ordbok

# 1 Lag en redusert liste av feilstavede og ukjente ord:

hunspell -l *.odt | sort | uniq >words

# 2 Slett feilstavede ord i filen med en tekstbehandler.
# 3 Bruk denne personlige ordboken til å fikse de slettede ordene:

hunspell -p words *.odt

10 days ago Allan Nordhøy New translation Hunspell/Translations - Norwegian Bokmål
Kan ikke åpne affiks- eller ordboks-filer for ordbok ved navn "%s".
10 days ago Allan Nordhøy New translation Hunspell/Translations - Norwegian Bokmål
S Be om stamme (grunnord) og ett modellord å lagre dem i privat ordbok.
Grunnordet vil bli godtatt også med taffilleggks av modellordet.
10 days ago Allan Nordhøy Translation changed Hunspell/Translations - Norwegian Bokmål

Kopirett (C)© 2002-2014 László Németh. Licsense: MPL/GPL/LGPL.

Basedrt on OpenOffice.org' sitt Myspell -biblibraryotek.
Myspell's c-kopyirighett (C) Kevin Hendricks, 2001-2002, Licsense: BSD.

10 days ago Allan Nordhøy New translation Hunspell/Translations - Norwegian Bokmål

Kopirett (C) 2002-2014 László Németh. License: MPL/GPL/LGPL.

Based on OpenOffice.org's Myspell library.
Myspell's copyright (C) Kevin Hendricks, 2001-2002, License: BSD.

10 days ago Allan Nordhøy New translation Hunspell/Translations - Norwegian Bokmål
Dette er fri programvare; sjekk kilden for kopieringsvilkår. Det kommer IKKE
med noen garanti; selv ikke om SALGBARHET eller FORMÅLSTJENLIGHET,
sålangt det tillates av loven.
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year