Component Translated Words
Translations
55.5%
52.7%
- Approved
- Good
- Failing checks
- Needs editing
Project website http://hunspell.github.io/
Number of strings 1975
Number of words 15725
Number of languages 25
Number of source strings 79
Number of source words 629
Language Translated Words
Basque
0.0%
0.0%
Catalan
100.0%
100.0%
Czech
100.0%
100.0%
Danish
41.7%
35.7%
Dutch
100.0%
100.0%
Flemish
100.0%
100.0%
French
29.1%
15.1%
Frisian
0.0%
0.0%
German
100.0%
100.0%
Hungarian
96.2%
97.2%
Icelandic
45.5%
27.8%
Italian
87.3%
80.2%
Kabyle
0.0%
0.0%
Kyrgyz
11.3%
5.4%
Macedonian
0.0%
0.0%
Norwegian Bokmål
13.9%
6.8%
Polish
100.0%
100.0%
Portuguese (Brazil)
44.3%
40.5%
Portuguese (Portugal)
100.0%
100.0%
Russian
15.1%
7.1%
Spanish
100.0%
100.0%
Swedish
100.0%
100.0%
Swiss High German
0.0%
0.0%
Tajik
100.0%
100.0%
Ukrainian
3.7%
2.8%

There are currently no glossaries defined for this project.

Manage all glossaries
When User Action Detail Object
3 weeks ago None Committed changes Hunspell/Translations - Portuguese (Brazil)
3 weeks ago None Committed changes Hunspell/Translations - Flemish
4 weeks ago Luiz Fernando Ranghetti New translation Hunspell/Translations - Portuguese (Brazil)
4 weeks ago Nathan Follens Translation changed Hunspell/Translations - Flemish
Kan affix- of woordenboekbestanden voor woordenboek genaamd "%s" niet openen.
4 weeks ago Nathan Follens Translation changed Hunspell/Translations - Flemish
fout - %s overschrijdt woordenboeklimiet.
4 weeks ago Nathan Follens Translation changed Hunspell/Translations - Flemish
BESCHIKBARE WOORDENBOEKEN (pad is niet verplicht voor optie -d):
4 weeks ago Nathan Follens Translation changed Hunspell/Translations - Flemish
Dit is vrije software; bekijkt de broncode voor kopieervoorwaarden. Der is GEEN
garantie, zelfs niet voor VERHANDELBAARHEID of GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL,
voorzover toegelaten door de wet.
4 weeks ago Nathan Follens Translation changed Hunspell/Translations - Flemish
Voorbeeld: hunspell -d nl_BE bestand.txt # interactieve spelling
hunspell -i utf-8 bestand.txt # controleerdt bestand in UTF-8-codering
hunspell -l *.odt # toondt verkeerd gespelde woorden in ODF-bestanden

# SnellRappe verbetering van ODF-documenten door aanmaken van persoonlijk woordenboek

# 1 Maakt ne gereduceerde lijst van verkeerd gespelde en onbekende woorden:

hunspell -l *.odt | sort | uniq >woorden

# 2 Verwijderdt verkeerd gespelde woorden uit het bestand met nen tekstverwerker.
# 3 Gebruikt dit persoonlijk woordenboek voor de verkeerd gespelde woorden te verbeteren:

hunspell -p woorden *.odt

4 weeks ago Nathan Follens Translation changed Hunspell/Translations - Flemish
-w toondt verkeerd gespelde woorden (= regels) van invoer van één woord/regel.
4 weeks ago Nathan Follens Translation changed Hunspell/Translations - Flemish
-vv toondt Ispell-compatibel versienummer
Browse all project changes

Activity in last 30 days

Activity in last year

Search and replace

You can replace a string in all strings at once. The search is a simple substring case sensitive search.