Translation status

79 Strings 100% Translate
629 Words 100%

Translation Information

Project website hunspell.github.io
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU Lesser General Public License v3.0 or later
Source code repository https://github.com/hunspell/hunspell.git
Repository branch master
Last remote commit replace archaic &std::vector::operator[0] with c++11 std::vector::data 8a2fdfe
User avatar caolanm authored 5 months ago
Weblate repository https://hosted.weblate.org/git/hunspell/translations/
Filemask po/*.po
Translation file po/cs.po
User avatar None

Committed changes

Hunspell / TranslationsCzech

Committed changes 3 years ago
User avatar pavelbo

Translation completed

Hunspell / TranslationsCzech

Translation completed 3 years ago
User avatar pavelbo

New translation

Hunspell / TranslationsCzech

--check-url check URLs, e-mail addresses and directory paths
--check-url zkontrolovat URL adresy, e-mailové adresy a popisy umístění v souborovém systému
3 years ago
User avatar pavelbo

New translation

Hunspell / TranslationsCzech

-a Ispell's pipe interface
-a rozhraní roury (pipe) pro Ispell
3 years ago
User avatar pavelbo

New translation

Hunspell / TranslationsCzech

Example: hunspell -d en_US file.txt # interactive spelling
hunspell -i utf-8 file.txt # check UTF-8 encoded file
hunspell -l *.odt # print misspelled words of ODF files

# Quick fix of ODF documents by personal dictionary creation

# 1 Make a reduced list from misspelled and unknown words:

hunspell -l *.odt | sort | uniq >words

# 2 Delete misspelled words of the file by a text editor.
# 3 Use this personal dictionary to fix the deleted words:

hunspell -p words *.odt

Příklady: hunspell -d cs_CZ soubor.txt # interaktivní kontrola
hunspell -i utf-8 soubor.txt # zkontrolovat soubor se znak. sadou UTF-8
hunspell -l *.odt # vypsat zkomolená slova v ODF souborech

# Rychlá oprava ODF dokumentů vytvořením osobního slovníku

# 1 Vytvořte zhuštěný seznam zkomolených a neznámých slov:

hunspell -l *.odt | sort | uniq >slova

# 2 V souboru slova smažte zkomolená slova.
# 3 Vzniklý osobní slovník použijte pro opravu v něm smazaných slov:

hunspell -p slova *.odt

3 years ago
User avatar pavelbo

Translation changed

Hunspell / TranslationsCzech

Can't open affix or dictionary files for dictionary named "%s".
Nedaří se otevřít affixsoubory s příponami nebo slovníkové soubory pro slovník nazvaný „%s“.
3 years ago
User avatar pavelbo

Translation changed

Hunspell / TranslationsCzech

This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE,
to the extent permitted by law.
Toto je svobodný software – viz podmínky kopírování uvedené ve zdrojových kódech.
NENÍ poskytována žádná záruka, ani PRODEJNOSTI nebo VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ
ÚČEL, v rozsahu, jaký umožňuje legislativa.

3 years ago
User avatar pavelbo

Translation changed

Hunspell / TranslationsCzech

This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE,
to the extent permitted by law.
Toto je svobodný software – viz podm
3 years ago
User avatar pavelbo

New translation

Hunspell / TranslationsCzech

This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE,
to the extent permitted by law.
Toto je svobodný software
3 years ago
User avatar pavelbo

New translation

Hunspell / TranslationsCzech


Copyright (C) 2002-2014 László Németh. License: MPL/GPL/LGPL.

Based on OpenOffice.org's Myspell library.
Myspell's copyright (C) Kevin Hendricks, 2001-2002, License: BSD.


Copyright (C) 2002-2014 László Németh. Licence: MPL/GPL/LGPL.

Založeno na softwarové knihovně Myspell z projektu OpenOffice.org.
Myspell copyright (C) Kevin Hendricks, 2001-2002, Licence: BSD.

3 years ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 79 629 3,921
Translated 100% 79 629 3,921
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Oct. 12, 2017, 8:26 a.m.
Last author Pavel Borecki

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity