Translation status

79 Strings 100% Translate
629 Words 100%

Translation Information

Project website hunspell.github.io
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU Lesser General Public License v3.0 or later
Source code repository https://github.com/hunspell/hunspell.git
Repository branch master
Last remote commit replace archaic &std::vector::operator[0] with c++11 std::vector::data 8a2fdfe
User avatar caolanm authored 6 months ago
Weblate repository https://hosted.weblate.org/git/hunspell/translations/
Filemask po/*.po
Translation file po/pl.po
User avatar None

Committed changes

Hunspell / TranslationsPolish

Committed changes 3 years ago
User avatar piotrdrag

Translation changed

Hunspell / TranslationsPolish


Copyright (C) 2002-2014 László Németh. License: MPL/GPL/LGPL.

Based on OpenOffice.org's Myspell library.
Myspell's copyright (C) Kevin Hendricks, 2001-2002, License: BSD.


Copyright © 2002-2014 László Németh. Licencja: MPL/GPL/LGPL.

Na podstawie biblioteki Myspell projektu OpenOffice.org.
Myspell — copyright © 2001-2002 Kevin Hendricks, 2001-2002,. Licencja: BSD.

3 years ago
User avatar None

Committed changes

Hunspell / TranslationsPolish

Committed changes 3 years ago
User avatar piotrdrag

Translation uploaded

Hunspell / TranslationsPolish

error - %s exceeds dictionary limit.
błąd — %s przekracza ograniczenie słownika.
3 years ago
User avatar piotrdrag

Translation uploaded

Hunspell / TranslationsPolish

Hunspell has been compiled without Ncurses user interface.
Skompilowano Hunspell bez interfejsu użytkownika ncurses.
3 years ago
User avatar piotrdrag

Translation uploaded

Hunspell / TranslationsPolish

LOADED DICTIONARY:
%s
%s
WCZYTANY SŁOWNIK:
%s
%s
3 years ago
User avatar piotrdrag

Translation uploaded

Hunspell / TranslationsPolish

Can't open affix or dictionary files for dictionary named "%s".
Nie można otworzyć plików przyrostków lub słowników dla słownika o nazwie „%s”.
3 years ago
User avatar piotrdrag

Translation uploaded

Hunspell / TranslationsPolish

This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE,
to the extent permitted by law.
Niniejszy program jest wolnym oprogramowaniem; proszę zobaczyć kod źródłowy
w celu poznania warunków kopiowania. Niniejszy program rozprowadzany jest
BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI
HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ, w zakresie
dozwolonym przez prawo.
3 years ago
User avatar piotrdrag

Translation uploaded

Hunspell / TranslationsPolish

SEARCH PATH:
%s
ŚCIEŻKA WYSZUKIWANIA:
%s
3 years ago
User avatar piotrdrag

Translation uploaded

Hunspell / TranslationsPolish

AVAILABLE DICTIONARIES (path is not mandatory for -d option):
DOSTĘPNE SŁOWNIKI (ścieżka nie jest wymagana dla opcji -d):
3 years ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 79 629 3,921
Translated 100% 79 629 3,921
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Oct. 27, 2017, 10:03 p.m.
Last author Piotr Drąg

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity