Language Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Afrikaans 16.7% 2.1% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% Translate
Amharic 16.7% 2.1% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% Translate
Arabic 16.7% 2.1% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% Translate
Bulgarian 16.7% 2.1% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% Translate
Catalan 16.7% 2.1% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% Translate
Croatian 16.7% 2.1% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% Translate
Czech 16.7% 2.1% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% Translate
Danish 16.7% 2.1% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% Translate
Dutch 33.3% 71.9% 0.0% 16.7% 0.0% 50.0% Translate
English (United States) source 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% Translate
Estonian 16.7% 2.1% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% Translate
Finnish 33.3% 71.9% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% Translate
French 66.7% 78.8% 0.0% 16.7% 0.0% 50.0% Translate
German 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% Translate
Greek 33.3% 71.9% 0.0% 16.7% 0.0% 50.0% Translate
Hindi 16.7% 2.1% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% Translate
Hungarian 16.7% 2.1% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% Translate
Icelandic 50.0% 72.3% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% Translate
Indonesian 16.7% 2.1% 0.0% 16.7% 0.0% 50.0% Translate
Italian 33.3% 71.9% 0.0% 16.7% 0.0% 50.0% Translate
Japanese 33.3% 71.9% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% Translate
Korean 16.7% 2.1% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% Translate
Latvian 16.7% 2.1% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% Translate
Lithuanian 16.7% 2.1% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% Translate
Macedonian 16.7% 69.8% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% Translate
Norwegian Bokmål 100.0% 100.0% 0.0% 50.0% 0.0% 50.0% Translate
Persian 50.0% 72.3% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% Translate
Polish 33.3% 71.9% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% Translate
Portuguese (Brazil) 33.3% 71.9% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% Translate
Portuguese (Portugal) 33.3% 71.9% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% Translate
Romanian 33.3% 71.9% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% Translate
Russian 33.3% 71.9% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% Translate
Slovak 16.7% 2.1% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% Translate
Slovenian 16.7% 2.1% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% Translate
Spanish 33.3% 71.9% 0.0% 16.7% 0.0% 50.0% Translate
Swahili 16.7% 2.1% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% Translate
Swedish 16.7% 2.1% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% Translate
Thai 16.7% 2.1% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% Translate
Turkish 33.3% 71.9% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% Translate
Ukrainian 16.7% 2.1% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% Translate
Vietnamese 16.7% 2.1% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% Translate
Project website https://guardianproject.info/
Mailing list for translators otfl10n@googlegroups.com
Instructions for translators https://www.localizationlab.org/contributor
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GPLv3
Repository https://github.com/guardianproject/PixelKnot.git
Repository branch master bedae00, 2 months ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/guardianproject/pixelknot-metadata/
Filemaskfastlane/metadata/android/*
Monolingual base language filefastlane/metadata/android/en-US
Number of strings 246
Number of words 29356
Number of languages 41
Number of source strings 6
Number of source words 716
When User Action Detail Object
3 weeks ago kingu Comment added Guardian Project/PixelKnot metadata - Norwegian Bokmål
3 weeks ago kingu Translation changed Guardian Project/PixelKnot metadata - Norwegian Bokmål
Storoppdatering til v1.0.0:. til v1.0.0:
* Ny brukeropplevelse… enkelt og strømlinjeformet!
* Nå kompatibelt med siste Android OS og enheter

Nytt og forbedret i v0.3.3:
* Oppdatert F5-stenografibibliotek
* Forbedret funksjon for passordssikkerhet
* Opprensket grensesnitt for mer moderne utseende
* Tillagt bakgrunnsbehandling av koding/dekodings-steg (du kan gjøre endre ting mens programmet arbeider).
* Flere språk enn noen gang.
3 weeks ago kingu New translation Guardian Project/PixelKnot metadata - Norwegian Bokmål
Storoppdatering til v1.0.0:
3 weeks ago kingu Comment added Guardian Project/PixelKnot metadata - Norwegian Bokmål
3 weeks ago kingu Comment added Guardian Project/PixelKnot metadata - Norwegian Bokmål
3 weeks ago kingu Comment added Guardian Project/PixelKnot metadata - Norwegian Bokmål
3 weeks ago kingu Translation changed Guardian Project/PixelKnot metadata - Norwegian Bokmål
Storoppd. til v1.0.1:
* Fiks i JPEG-koding for beskyttelse mot oppdagelsesangrep

Storoppd. til v1.0.0:
* Ny brukeropplevelse… enkelt og strømlinjeformet!
* Nå kompatibelt med siste Android OS og enheter

Nytt og forbedret i v0.3.3:
* UOppdatedrt F5 -steganography library
* Improved
fibibliotek
* Forbedret funksjon for
password security feature
* Cleaned up user interface for a more modern look
* Added
ssikkerhet
* Opprensket grensesnitt for mer moderne utseende
* Tillagt
background processing of encodeunnsbehandling av koding/deckode steps (yoings-steg (du ckan do othergjøre endre things while it works!)
* More language support than ever!
mens programmet arbeider).
* Flere språk enn noen gang.
3 weeks ago kingu Translation changed Guardian Project/PixelKnot metadata - Norwegian Bokmål
Stor oppd. til v1.0.1:
* Fiks i JPEG-koding for beskyttelse mot oppdagelsesangrep

Storoppd. til v1.0.0:
* Ny brukeropplevelse… enkelt og strømlinjeformet!
* Nå kompatibelt med siste Android OS og enheter

Nytt og forbedret i v0.3.3:
* Updated F5 steganography library
* Improved password security feature
* Cleaned up user interface for a more modern look
* Added background processing of encode/decode steps (you can do other things while it works!)
* More language support than ever!
3 weeks ago kingu New translation Guardian Project/PixelKnot metadata - Norwegian Bokmål
Stor o
3 weeks ago kingu New translation Guardian Project/PixelKnot metadata - Norwegian Bokmål
Nytt og forbedret i v0.3.3:
* Oppdatert F5-stenografibibliotek
* Forbedret funksjon for passordssikkerhet
* Opprensket grensesnitt for mer moderne utseende
* Tillagt bakgrunnsbehandling av koding/dekodings-steg (du kan gjøre endre ting mens programmet arbeider).
* Flere språk enn noen gang.
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year