Translation Information

Project website https://guardianproject.info/
Mailing list for translators otfl10n@googlegroups.com
Instructions for translators

https://www.localizationlab.org/contributor

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3.0 only
Repository https://github.com/guardianproject/PixelKnot.git
Repository branch master
Last remote commit typo ellipsis, added 49a0cb8
leela authored 10 months ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/guardianproject/pixelknot-metadata/
Filemaskfastlane/metadata/android/*
Monolingual base language filefastlane/metadata/android/en-US
Translation file fastlane/metadata/android/no-NO
Committed changes 2 weeks ago
Big update to v1.0.1:
* Fix in JPEG encoding to defend against detection attack

Big update to v1.0.0:
* A brand new user experience... simple and streamlined!
* Now compatible with the latest Android OS and devices

New and improved in v0.3.3:
* Updated F5 steganography library
* Improved password security feature
* Cleaned up user interface for a more modern look
* Added background processing of encode/decode steps (you can do other things while it works!)
* More language support than ever!
Storoppd. til v1.0.1:
* Fiks i JPEG-koding for beskyttelse mot oppdagelsesangrep

Storoppd. til v1.0.0:
* Ny brukeropplevelse… enkelt og strømlinjeformet!
* Nå kompatibelt med siste Android OS og enheter

Nytt og forbedret i v0.3.3:
* Oppdatert F5-stenografibibliotek
* Forbedret funksjon for passordssikkerhet
* Opprensket grensesnitt for mer moderne utseende
* Tillagt bakgrunnsbehandling av koding/dekodings-steg (du kan gjøre endre ting mens programmet arbeider).
* Flere språk enn noen gang.
2 weeks ago
Committed changes 11 months ago

The easiest way to edit the changelogs is to chop from the bottom, which are the oldest entries

11 months ago

a "detection attack" would be a method to automatically detect if an image contains hidden data.

11 months ago

These strings are app store description fields, which have hardcoded character limits by Google, F-Droid, Amazon, etc. General practice is to full up the changelog forms with as much relevant things, so translators will need to edit as they see fit in order to make things fit into the character limits.

11 months ago
Have a secret that you want to share? Why not hide it in a picture? With PixelKnot, only your friends with the secret password can unlock your special message. Everyone else just sees a pretty picture. It’s a fun and easy way to share hidden messages without anyone knowing. Take those pixels, twist them in a knot, and see for yourself!

★ DISGUISE YOUR MESSAGES: Pictures are public, the text is hidden inside. Even a trained eye will think the image is unedited. It’s security through obscurity!
★ FOR YOUR EYES ONLY: Put a password on the secret message to make sure that no one can read it except the person it’s meant for.
★ EASY IMAGE CHOOSER: You can use the camera to take photos, or just use photos you’ve already taken.
★ INVISIBLE CHANGES: Even a trained analyst analyst shouldn’t be able to detect any message. The image bytes should seem undistorted.
★ SHARE ACROSS PLATFORMS: Want to share the images over email, file sharing tools (like Dropbox & Sparkleshare), social media (like Google+ & Flickr) or directly through Bluetooth or NFC? Not a problem! The messages are still recoverable on the other side. We'll have even more tools (like Facebook) working soon, so stay tuned!
★ AD-FREE: We want your love, not your money.
★ MATHEMATICALLY SECURE: We use the newly developed steganography algorithm F5 which implements matrix encoding to improve the efficiency of embedding and employs permutative straddling to uniformly spread out the changes over the whole steganogram.
★ ATTACK RESISTANT: We’ve launched attacks on images with messages hidden in them using a specialized version of stegdetect, an automated tool for detecting steganographic content in images. In most cases, the pictures have been impervious to attack. We will be including detection in an upcoming version of the application so you can easily test it yourself!
Don’t see your language? Join us and help translate the app:
https://hosted.weblate.org/projects/guardianproject/pixelknot
https://hosted.weblate.org/projects/guardianproject/pixelknot-metadata

***Learn More***
★ ABOUT US: Guardian Project is a group of developers that make secure mobile apps and open-source code for a better tomorrow.
★ OUR WEBSITE: https://GuardianProject.info.
★ ON TWITTER: https://twitter.com/guardianproject
★ OPEN-SOURCE: PixelKnot is free software. You can take a look at our source code, or join the community to help make it even better: https://github.com/guardianproject/pixelknot
★ MESSAGE US: Are we missing your favorite feature? Found an annoying bug? Please tell us! We’d love to hear from you. Send us an email: support@guardianproject.info

***Disclaimer***
The Guardian Project makes apps that are designed to protect your security and anonymity. The protocols that we use are widely regarded as the state of the art in security technology. While we are constantly upgrading our software to combat the latest threats and eliminate bugs, no technology is 100% foolproof. For maximum security and anonymity users must utilize best practices to keep themselves safe. PixelKnot is still an experimental application and should not be used in real world deployments. You can find a good introductory guide to these topics at https://securityinabox.org
Beskrivelse av PikselKnop i Play-butikken


Har du en hemmelighet som du vil dele? Hvorfor ikke gjemme den i et bilde? Med PikselKnop, kan bare venner med et hemmelig passord få innsikt i den gjemte beskjeden. Alle andre ser bare et fint bilde. Det er gøy og enkelt å dele hemmelige meldinger, uten at noen vet noe. Ta pikslene, slå en knute, og se selv!


Dette bildestenografiprogrammet inneholder:


★ GJEM DINE MELDINGER: Bildene er offentlige, teksten er gjemt unna i dem. Selv et trenet øye vil si at bildet er uredigert[a].
* IKKE FOR UVEDKOMMENDE: Passordbeskytt den hemmelige meldingen for å unngå at noen leser den, bortsett fra personen den er ment for.
* MATEMATISK SIKKER: Vi bruker stenografialgoritmen F5, som implementerer matrise-koding for å forbedre effektiviteten av innbakingen. Mønsterbokkode med flere forvalg er brukt for å uniformt spre endringer over hele stenografiet.
* ANGREPSRESISTANT: Vi har kjørt oppdagelsesforsøk på hemmelige meldinger med en spesialisert versjon av stegdetect, et automatisert verktøy for å oppdage stenografisk innhold i bilder.
* REKLAMEFRI: Vi vil ha din kjærlighet, ikke pengene dine.
* VI SNAKKER DITT SPRÅK: PikselKnop er lesbart for mange og enhver. Hvis du ikke ser ditt språk kan du hjelpe til med oversettingen: https://hosted.weblate.org/projects/guardianprojectSlippversjonen av PikselKnop har forbedret brukeropplevelse:


* ENKLERE DELING: Det er nå enklere å dele PikselKnop-bilder med programmene du og dine venner vanligvis bruker. Merk at ikke alle bildedelingstjenester kan brukes med PikselKnop fordi de endrer bildet før det blir lastet opp på deres plattform. PikselKnop anbefaler programmer det ved deler på rett vis, men du kan legge til egne selv.
* FORENKLET FORSENDELSE / MOTTAK: Ønsker du å sende ei melding? Åpne PikselKnop direkte, og det vil ta deg gjennom prosessen. Mottak at et delt steno-bilde? Bruk ditt mottakerprogram for å dele bilde med PikselKnop - det tar hånd om meldingsutdrag direkte.
* NY BILDEVELGER: Du kan bruke kameraet for å ta bilder eller velge fra bilder du allerede har tatt. Den nye velgeren støtter alle vanlige bildemapper og lar deg velge forskjellige galleri hvis nødvendig (som et "privat" galleri opprettet av et unikt kameraprogram).
* FORSENDELSESKØ: PikselKnop lar deg opprette en behandlingskø for bilder, snarere enn å tvinge deg til å vente på at meldingen skal bli kryptert for å fortsette (avhenging av størrelsen på bildet og tekstlengden kan dette ta sin tid.[b]


OM OSS: Guardian-prosjektet er en gruppe utviklere som lager sikre mobiltelefoniprogrammer og friprog for en bedre fremtid.


VÅR NETTSIDE: https://guardianproject.info


* PÅ MIKROBLOGG: https://twitter.com/guardianproject


* FRIPROG: PikselKnop er fri programvare. Du kan ta en titt på vår kildekode, og melde deg inn i fellesskapet for å gjøre det enda bedre: https://github.com/guardianproject/pixelknot


TA KONTAKT: Mangler vi din favorittfunksjon? Funnet en feil? Fortell oss om det! Vi elsker å høre tilbakemeldinger. Send oss e-post: support@guardianproject.info


***Ansvarsfraskrivelse***
Guardian-prosjektet lager programmer som er bygd for å verne om din sikkerhet og anonymitet. Protokollene vi bruker er viden ansett for å være det beste som finnes innen sikkerhetsteknologi. Programvaren er i konstant oppdatering for å håndtere de seneste sikkerhetstruslene, men ingen teknologi er 100% idiotsikker. For maksimal sikkerhet og anonymitet bør brukerne holde seg til en sikkerhetspraksis for å ivareta egen sikkerhet. PikselKnop er fremdeles en eksperimentell applikasjon, og burde ikke brukes til å beskytte ømfintlig data i den virkelige verden. Du finner en god introduksjonsguide om disse temaene på https://securityinabox.org


[a]Jeg har fjernet linjen som forvoldte problemer her. Husker du at dette originalt ble forfattet av Mark Belinsky, ikke meg.
[b]du burde sjekke at alt dette stemmer
11 months ago
Have a secret that you want to share? Why not hide it in a picture? With PixelKnot, only your friends with the secret password can unlock your special message. Everyone else just sees a pretty picture. It’s a fun and easy way to share hidden messages without anyone knowing. Take those pixels, twist them in a knot, and see for yourself!

★ DISGUISE YOUR MESSAGES: Pictures are public, the text is hidden inside. Even a trained eye will think the image is unedited. It’s security through obscurity!
★ FOR YOUR EYES ONLY: Put a password on the secret message to make sure that no one can read it except the person it’s meant for.
★ EASY IMAGE CHOOSER: You can use the camera to take photos, or just use photos you’ve already taken.
★ INVISIBLE CHANGES: Even a trained analyst analyst shouldn’t be able to detect any message. The image bytes should seem undistorted.
★ SHARE ACROSS PLATFORMS: Want to share the images over email, file sharing tools (like Dropbox & Sparkleshare), social media (like Google+ & Flickr) or directly through Bluetooth or NFC? Not a problem! The messages are still recoverable on the other side. We'll have even more tools (like Facebook) working soon, so stay tuned!
★ AD-FREE: We want your love, not your money.
★ MATHEMATICALLY SECURE: We use the newly developed steganography algorithm F5 which implements matrix encoding to improve the efficiency of embedding and employs permutative straddling to uniformly spread out the changes over the whole steganogram.
★ ATTACK RESISTANT: We’ve launched attacks on images with messages hidden in them using a specialized version of stegdetect, an automated tool for detecting steganographic content in images. In most cases, the pictures have been impervious to attack. We will be including detection in an upcoming version of the application so you can easily test it yourself!
Don’t see your language? Join us and help translate the app:
https://hosted.weblate.org/projects/guardianproject/pixelknot
https://hosted.weblate.org/projects/guardianproject/pixelknot-metadata

***Learn More***
★ ABOUT US: Guardian Project is a group of developers that make secure mobile apps and open-source code for a better tomorrow.
★ OUR WEBSITE: https://GuardianProject.info.
★ ON TWITTER: https://twitter.com/guardianproject
★ OPEN-SOURCE: PixelKnot is free software. You can take a look at our source code, or join the community to help make it even better: https://github.com/guardianproject/pixelknot
★ MESSAGE US: Are we missing your favorite feature? Found an annoying bug? Please tell us! We’d love to hear from you. Send us an email: support@guardianproject.info

***Disclaimer***
The Guardian Project makes apps that are designed to protect your security and anonymity. The protocols that we use are widely regarded as the state of the art in security technology. While we are constantly upgrading our software to combat the latest threats and eliminate bugs, no technology is 100% foolproof. For maximum security and anonymity users must utilize best practices to keep themselves safe. PixelKnot is still an experimental application and should not be used in real world deployments. You can find a good introductory guide to these topics at https://securityinabox.org
Beskrivelse av PikselKnop i Play-butikken


Har du en hemmelighet som du vil dele? Hvorfor ikke gjemme den i et bilde? Med PikselKnop, kan bare venner med et hemmelig passord få innsikt i den gjemte beskjeden. Alle andre ser bare et fint bilde. Det er gøy og enkelt å dele hemmelige meldinger, uten at noen vet noe. Ta pikslene, slå en knute, og se selv!


Dette bildestenografiprogrammet inneholder:


★ GJEM DINE MELDINGER: Bildene er offentlige, teksten er gjemt unna i dem. Selv et trenet øye vil si at bildet er uredigert[a].
* IKKE FOR UVEDKOMMENDE: Passordbeskytt den hemmelige meldingen for å unngå at noen leser den, bortsett fra personen den er ment for.
* MATEMATISK SIKKER: Vi bruker stenografialgoritmen F5, som implementerer matrise-koding for å forbedre effektiviteten av innbakingen. Mønsterbokkode med flere forvalg er brukt for å uniformt spre endringer over hele stenografiet.
* ANGREPSRESISTANT: Vi har kjørt oppdagelsesforsøk på hemmelige meldinger med en spesialisert versjon av stegdetect, et automatisert verktøy for å oppdage stenografisk innhold i bilder.
* REKLAMEFRI: Vi vil ha din kjærlighet, ikke pengene dine.
* VI SNAKKER DITT SPRÅK: PikselKnop er lesbart for mange og enhver. Hvis du ikke ser ditt språk kan du hjelpe til med oversettingen: https://hosted.weblate.org/projects/guardianprojectSlippversjonen av PikselKnop har forbedret brukeropplevelse:


* ENKLERE DELING: Det er nå enklere å dele PikselKnop-bilder med programmene du og dine venner vanligvis bruker. Merk at ikke alle bildedelingstjenester kan brukes med PikselKnop fordi de endrer bildet før det blir lastet opp på deres plattform. PikselKnop anbefaler programmer det ved deler på rett vis, men du kan legge til egne selv.
* FORENKLET FORSENDELSE / MOTTAK: Ønsker du å sende ei melding? Åpne PikselKnop direkte, og det vil ta deg gjennom prosessen. Mottak at et delt steno-bilde? Bruk ditt mottakerprogram for å dele bilde med PikselKnop - det tar hånd om meldingsutdrag direkte.
* NY BILDEVELGER: Du kan bruke kameraet for å ta bilder eller velge fra bilder du allerede har tatt. Den nye velgeren støtter alle vanlige bildemapper og lar deg velge forskjellige galleri hvis nødvendig (som et "privat" galleri opprettet av et unikt kameraprogram).
* FORSENDELSESKØ: PikselKnop lar deg opprette en behandlingskø for bilder, snarere enn å tvinge deg til å vente på at meldingen skal bli kryptert for å fortsette (avhenging av størrelsen på bildet og tekstlengden kan dette ta sin tid.[b]


OM OSS: Guardian-prosjektet er en gruppe utviklere som lager sikre mobiltelefoniprogrammer og friprog for en bedre fremtid.


VÅR NETTSIDE: https://guardianproject.info


* PÅ MIKROBLOGG: https://twitter.com/guardianproject


* FRIPROG: PikselKnop er fri programvare. Du kan ta en titt på vår kildekode, og melde deg inn i fellesskapet for å gjøre det enda bedre: https://github.com/guardianproject/pixelknot


TA KONTAKT: Mangler vi din favorittfunksjon? Funnet en feil? Fortell oss om det! Vi elsker å høre tilbakemeldinger. Send oss e-post: support@guardianproject.info


***Ansvarsfraskrivelse***
Guardian-prosjektet lager app-programmer som er bygd for å verne om din sikkerhet og anonymitet. Protokollene vi bruker er viden ansett for å være det beste som finnes innen sikkerhetsteknologi. Programvaren er i konstant oppdatering for å håndtere de seneste sikkerhetstruslene, men ingen teknologi er 100% idiotsikker. For maksimal sikkerhet og anonymitet bør brukerne holde seg til en sikkerhetspraksis for å ivareta egen sikkerhet. PikselKnop er fremdeles en eksperimentell applikasjon, og burde ikke brukes til å beskytte ømfintlig data i den virkelige verden. Du finner en god introduksjonsguide om disse temaene på https://securityinabox.org


[a]Jeg har fjernet linjen som forvoldte problemer her. Husker du at dette originalt ble forfattet av Mark Belinsky, ikke meg.
[b]du burde sjekke at alt dette stemmer
11 months ago

@eighthave This also has 0.3.3 in it, which is another string.

a year ago
Big update to v1.0.0:
* A brand new user experience... simple and streamlined!
* Now compatible with the latest Android OS and devices

New and improved in v0.3.3:
* Updated F5 steganography library
* Improved password security feature
* Cleaned up user interface for a more modern look
* Added background processing of encode/decode steps (you can do other things while it works!)
* More language support than ever!
Storoppdatering til v1.0.0:. til v1.0.0:
* Ny brukeropplevelse… enkelt og strømlinjeformet!
* Nå kompatibelt med siste Android OS og enheter

Nytt og forbedret i v0.3.3:
* Oppdatert F5-stenografibibliotek
* Forbedret funksjon for passordssikkerhet
* Opprensket grensesnitt for mer moderne utseende
* Tillagt bakgrunnsbehandling av koding/dekodings-steg (du kan gjøre endre ting mens programmet arbeider).
* Flere språk enn noen gang.
a year ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 6 716 4,522
Translated 100% 6 716 4,522
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 66% 4 698 4,429

Last activity

Last change June 17, 2020, 10:24 a.m.
Last author Allan Nordhøy

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity